relationship

 1. drdpsn

  (In Punjabi/ਪੰਜਾਬੀ) ਬਹੁਤ ਅਦਭੁੱਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਰਹੱਸ

  ਬਹੁਤ ਅਦਭੁੱਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਰਹੱਸ ਡਾ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤਕ। ਬੇਸ਼ਕ ਮਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੌਂਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਰਚਨਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੌਂਦ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ...
 2. H

  How To Get My Self Respect Back? And My Shri Waheguru Ji?

  I want to ask for your advice about things happening in my life. I am going through a tough time. I would really appreciate your effort in helping me. The thing starts from here. I and my family had to fly to Chandigarh, India in 2015. I had completed my 10th Grade back then and here, I got...
 3. A

  Dating Out Of Religion

  I am white and my boyfriends in Punjabi/Sikh. My family has raised me Catholic but I am very loosely attached to the religion. We keep having problems because he doesn't want to tell his family about us, mainly because of my ethnicity and religion. Another issue is our age, I am in high school...
 4. Harkiran Kaur

  Arts/Society What Are Your Thoughts On The Interaction Of Male / Female Relationship Of Marriage?

  This question was brought on by reading in another thread... the idea of 'femininity' which may in that case have been taken out of context, but this is something I have always wondered about. What are your thughts on the interaction of a husband and wife and what is expected of each? I...
 5. Ambarsaria

  Guru Nanak Dev Ji Being Asked: Where Was Mind When There Was No Body; No Form Or Shape Wisdom Relat

  In these questions the Sidhs post what is the origin of mind or soul without a functioning body. How would the breaths of life sustain without functioning centres enabling these? Does wisdom attach to formlessness? Without conception or life is all this of no consideration? Let us review...
 6. L

  Relationship Advice

  Ive been searching and reading up on a lot of posts about sikh and non sikh relationships/marriages. I am in the same situation and I tried to use the advice and criticism given to my own circumstance, however I would greatly appreciate any help on my problem as I feel so alone and deserted...
 7. H

  Dating Situations. Arggghhhh! Help!

  waheguru ji ka khalsa waheguru ji ki fateh.................I need some advice :): I have amrit for about 7 months now so am still new to a lot of thing, around 2-3 months ago i started dating this girl who i was confident was the one and when i started i knew about the gursikhi side to...
 8. K

  Caste In Relationship

  ssa all members, I belong to a Sikh family. My parents believe in caste system a lot and i have a boyfriend who is not the same caste as me. i have no clue how to make my parents agree about the relationship between me and my boyfriend. I have told them about my boyfriend and they keep on...
 9. G

  Marriage Between Gora Sikh (Male) And Punjabi Sikh (Female)

  Sat Sri Akal! I really appreciate the chance to get some advice and guidance from my Sikhi brothers/ sisters! I have read about inter-faith and intercast marriage and have gained some understanding - my situation however is different and I have very few people to talk to. There is alot of detail...
 10. spnadmin

  Atheism Atheism's Odd Relationship With Morality

  Rabbi Adam Jacobs Managing Director, Aish Center in Manhattan Posted: March 24, 2011 08:24 AM Though expecting to be rather irked by it, I was surprised to find myself almost enjoying (and agreeing) with a lot of what Sam Harris had to say in his TED Talk entitled "Science can...
 11. N

  Confused About My Relationship With My Girlfriend

  i met my gf in november on the internet and we met up too. we have been together since then however if she does not txt me i start to feel upset and hurt i know im so wrong for this. i plan to marry her and i cannot help but feel attached to her. how can i feel better? your thoughts are...
 12. S

  Relationship Advice: My Boyfriend's Family Makes Me Feel Inadequate

  Hello, This is the first time I have registered to a forum and have signed up to this forum for advice because I think someone maybe able to give me the advice I need. I have been with my boyfriend for a year now. He is a doctor, I am a graduate but I am finding it difficult to find a job...
 13. S

  HELP! Sikh Guy With White English Girl

  White bloke in a relationship with a Sikh girl, without her family knowing Good afternoon all. I am new to this site and this is my first thread, so please be kind. Right where do I begin. I've been dating this girl for around 6 months now, but we've had to keep our relationship secret from...
 14. P

  Sikh Marriage & Relationship

  Sat Sri Akal... I am thankful in advance for all the help I will receive on this topic. Question: I am a Sikh (Mona) man, who has accepted a Muslim woman to be my wife. We both are true to Sikhi and follow the beliefs and most importantly, accept all as equal. We both share common paths &...
 15. S

  Islam Muslim-Sikh Unmarried Relationship In The UK

  Hello there, I'm in the process of writing a work of fiction (as part of my degree) set in the UK, involving a young Muslim woman and a young Sikh man who fall in love and embark upon a relationship. The young woman becomes pregnant and the story is set over the course of her pregnancy...
 16. Astroboy

  Differences Between Men And Women !

  THE DIFFERENCES BETWEEN WOMEN AND MEN Women understand colour. They seem to know what to wear all the time. Men just think red is nice, pink is nice, so why not have them together? Jeremy Vine Women have the Oh dear, the toilet paper is on its last sheet; must replace it immediately gene...
 17. Archived_Member16

  Sikhs And The Media: An Uneasy Relationship

  Sikhs and the media: An uneasy relationship World Sikh News - Harjot Singh Thursday, September 13, 2007 Post 9/11, Sikhs across the globe have repeatedly found themselves victims of skewed media representation and selective imagery. We focus in this report on the uneasy Sikhs-media ties...
 18. C

  A Relationship With A Non-sikh: Any Advice

  Hi. I am a caucasian man in his mid-twenties. I am a doctor and I would call myself spiritual but non-religious. My problem is that I am in a long term relationship with a Sikh girl whom I love very much. She is also in her mid-twenties and a doctor. She is a sikh but does not practice...
 19. T

  What Does 'being In A Relationship' Mean From The Point Of View Of Sikhism?

  I haven been wondering about the issue of "dating". Personally I dont think anything is wrong with it, as long as it is what someone wants, not because it's the trend. Anyways what I am concerned about is the physical characteristics of dating. I believe getting physical is in a way...
 20. H

  Sikhism Sikhs, Hindus, Muslims And Christians The Relationship! A Simplistic Model

  Dear Brother SSAKAL I as a Sikhs look at the relation amongst them as follows. This model is certianly not unique and is also very simplistic and worldly. It does not explore the divine relationship each have with one other Punjabi hindus as mother of Sikhism , Mughal muslims...
Top