ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸ | Raag Wadhans

(Ang 557-594) ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸ | Raag Wadhans
Bani by Guru Nanak, Guru Amar Das, Guru Ram Das, Guru Arjan

Gurbani (557-564)

(Ang 557-564) ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ | Raag Wadhans
Bani by Guru Nanak, Guru Amar Das, Guru Ram Das, Guru Arjan
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Ashtpadiyan (564-565)

(Ang 564-565) ਅਸਟਪਦੀਆ | Ashtpadiyan (Octets)
Bani by Guru Amar Das
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Chhant (565-575)

(Ang 565-575) ਛੰਤ | Chhant
Bani by Guru Nanak, Guru Amar Das, Guru Ram Das
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Ghoriaan (575-578)

(Ang 575-578) ਘੋੜੀਆ | Ghoriaan (Mare)
Bani by Guru Ram Das, Guru Arjan
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Alaahaniiaa (578-582)

(Ang 578-582) ਅਲਾਹਣੀਆ | Alaahaniiaa (Songs Of Mourning)
Bani by Guru Nanak
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Vaar Wadhans (582-594)

(Ang 582-594) ਵਾਰ ਵਡਹੰਸੁ | Vaar Wadhans
Guru Nanak, Guru Ram Das, Guru Amar Das
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
There are no threads in this forum.

What's New Digest: Subscribe

Top