ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ | Raag Gauree

(Ang 151-346) - ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ | Raag Gauree
Bani by Guru Nanak, Guru Amar Das, Guru Ram Das, Guru Arjan, Guru Teg Bahadur, Bhagat Kabir, Bhagat Namdev, Bhagat Ravi Das

 1. Gurbani (151-185)

  (Ang 151-185)
  Bani by Guru Nanak, Guru Amar Das, Guru Ram Das, Guru Arjan
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS
 2. Quartets/Couplets (185-220)

  (Ang 185-220) ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ | Quartets/Couplets Bani by Guru Arjan, Guru Teg Bahadur
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS
 3. Ashtpadiyan (220-234)

  (Ang 220-234) ਅਸਟਪਦੀਆ | Ashtpadiyan (Octets)
  Bani by Guru Nanak, Guru Amar Das
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS
 4. Karhalei (234-235)

  (Ang 234-235) ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ਕਰਹਲੇ | Karhalei (Camel Riders)
  Bani by Guru Ram Das
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS
 5. Ashtpadiyan (235-242)

  (Ang 235-242) ਅਸਟਪਦੀਆ | Ashtpadiyan (Octets)
  Bani by Guru Arjan
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS
 6. Chhant (242-249)

  (Ang 242-249) ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੰਤ | Chhant (Lyrics)
  Bani by Guru Nanak, Guru Amar Das, Guru Arjan
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS
 7. Baavan Akhari (250-262)

  (250-262) ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ | Baavan Akhari (Acrostic)
  Bani by Guru Arjan
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS
 8. Sukhmani (262-296)

  (Ang 262-296) ਸੁਖਮਨੀ | Sukhmani (Jewels of Bliss)
  Bani Guru Arjan
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS
 9. Thittee (296-300)

  (Ang 296-300) ਥਿਤੀ | Thittee (The Lunar Days)
  Bani by Guru Arjan
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS
 10. Gauree kii Vaar (300-323)

  (Ang 300-323) ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ | Gaurii kii Vaar
  Bani by Guru Ram Das, Guru Amar Das, Guru Arjan
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS
 11. Gurbani (323-330)

  (Ang 323-330)
  Bani by Bhagat Kabir, Guru Arjan
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS
 12. Ashtpadiyan (330-340)

  (Ang 330-340) ਅਸਟਪਦੀਆ | Ashtpadiyan
  Bani by Bhagat Kabir
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS
 13. Baavan Akhari (340-343)

  (Ang 250-262) ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ | Baavan Akhari (Acrostic) Bani by Bhagat Kabir
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS
 14. Thintteen (343-344)

  (Ang 343-344) ਥਿਤੀ | Thintteen
  Bani by Bhagat Kabir
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS
 15. Vaar Kabir (344-345)

  (344-345) ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ੭ | Vaar Kabir Jio Ke
  Bani by Bhagat Kabir
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS
 16. Bhagat Bani (345-346)

  (Ang 345-346) ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ | Bhagat Bani
  Bani by Bhagat Namdev, Bhagat Ravi Das
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS
Sort By:
Title
Replies Views
Last Message ↓
 1. There are no threads to display.

Thread Display Options

Loading...