ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ | Raag Dhanasaree

(Ang 660-695) ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ | Raag Dhanaasaree Guru Nanak, Guru Amar Das, Guru Ram Das, Guru Arjan, Guru Teg Bahadur, Bhagat Kabir, Bhagat Namdev, Bhagat Ravi Das, Bhagat Trilochan, Bhagat Sain, Bhagat Pipa, Bhagat Dhanna

Gurbani (660-685)

(Ang 660-685)
Bani by Guru Nanak, Guru Amar Das, Guru Ram Das, Guru Arjan, Guru Teg Bahadur
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Astpadhiya (685-687)

(Ang 685-687) ਅਸਟਪਦੀਆ | Astpadhiya (Octets)
Guru Nanak, Guru Arjan
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Chhant (687-691)

(Ang 687-691) ਛੰਤ | Chhant (Lyrics)
Bani by Guru Nanak, Guru Ram Das, Guru Arjan
Threads
1
Messages
3
Threads
1
Messages
3

Bhagat Bani (691-695)

(Ang 691-695) Bhagat Bani
Bani by Bhagat Kabir, Bhagat Namdev, Bhagat Ravi Das, Bhagat Trilochan, Bhagat Sain, Bhagat Pipa, Bhagat Dhanna
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
There are no threads in this forum.

What's New Digest: Subscribe

Top