ਰਾਗੁ ਤੁਖਾਰੀ | Raag Tukhaari

(Ang 1107-1117) ਰਾਗੁ ਤੁਖਾਰੀ | Raag Tukhaari
Bani by Guru Nanak, Guru Ram Das, Guru Arjan

Bara Maha (1107-1110)

(Ang 1107-1110) ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ | Bara Maha
Bani by Guru Nanak
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Chhant (1110-1117)

(Ang 1110-1117) ਛੰਤ | Chhant (Lyrics)
Bani by Guru Nanak, Guru Ram Das, Guru Arjan
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
There are no threads in this forum.

What's New Digest: Subscribe

Top