• Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
  Explore Sikh Sikhi Sikhism...
  Sign up Log in

 1. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 6 Sabad 1 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੬ ਸਬਦ ੧

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੰਮੇਵ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਗੁਰਦੇਵ ॥੧॥ Kām kroḏẖ ar lobẖ moh binas jā▫e ahaʼnmev. Nānak parabẖ sarṇāgaṯī kar parsāḏ gurḏev. ||1|| Lust, anger, greed, attachment and egotism may banish. O lord creator, Nanak has humbly come to...
 2. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 5 Sabad 1 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੫ ਸਬਦ ੧

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok ਦੇਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭ ਛੋਡਿ ਕੈ ਲਾਗਹਿ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਜਾਇ ॥੧॥ Ḏenhār parabẖ cẖẖod kai lāgėh ān su▫ā▫e. Nānak kahū na sījẖ▫ī bin nāvai paṯ jā▫e. ||1|| Leaving the creator that bestows, is busy in other selfishness. Guru Nanak, such...
 3. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 4 Sabad 1 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੪ ਸਬਦ ੧

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥ Nirgunī▫ār i▫āni▫ā so parabẖ saḏā samāl. Jin kī▫ā ṯis cẖīṯ rakẖ Nānak nibhī nāl. ||1|| The virtue-less and not knowing one, remember the creator always...
 4. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 3 Sabad 1 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੩ ਸਬਦ ੧

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok ਬਹੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢਢੋਲਿ ॥ ਪੂਜਸਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ॥੧॥ Baho sāsṯar baho simriṯī pekẖe sarab dẖadẖol. Pūjas nāhī har hare Nānak nām amol. ||1|| Many holy books and treatises have been researched. Guru Nanak, nothing comes...
 5. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 2 Sabad 1 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨ ਸਬਦ ੧

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ ਸਰਣਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥ Ḏīn ḏaraḏ ḏukẖ bẖanjnā gẖat gẖat nāth anāth. Saraṇ ṯumĥārī ā▫i▫o Nānak ke parabẖ sāth. ||1|| The saviour from misery and hurt of the poor, the helper of the forlorn. I am at your...
 6. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 1 Sabad 8 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧ ਸਬਦ ੮

  ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ Ga▫oṛī sukẖmanī mėhlā 5. Guru Arjun Dev ji in Raag Gaurhi “Sukhmani”, bliss to mind. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਲਗਿ ਬੇਦ ਉਪਾਏ ॥ Har simran kar bẖagaṯ pargatā▫e. Har simran lag beḏ upā▫e. Through...
 7. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 1 Sabad 7 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧ ਸਬਦ ੭

  ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ Ga▫oṛī sukẖmanī mėhlā 5. Guru Arjun Dev ji in Raag Gaurhi “Sukhmani”, bliss to mind. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਬਹੁ ਨ ਝੂਰੇ ॥ Parabẖ kai simran kāraj pūre. Parabẖ kai simran kabahu na jẖūre...
 8. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 1 Sabad 6 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧ ਸਬਦ ੬

  ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ Ga▫oṛī sukẖmanī mėhlā 5. Guru Arjun Dev ji in Raag Gaurhi “Sukhmani”, bliss to mind. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥ Parabẖ ka▫o simrahi se par▫upkārī. Parabẖ ka▫o simrahi ṯin saḏ...
 9. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 1 Sabad 5 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧ ਸਬਦ ੫

  ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ Ga▫oṛī sukẖmanī mėhlā 5. Guru Arjun Dev ji in Raag Gaurhi “Sukhmani”, bliss to mind. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ॥ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਿਵੰਤੇ ॥ Parabẖ ka▫o simrahi se ḏẖanvanṯe. Parabẖ ka▫o simrahi se paṯivanṯe. Those who...
 10. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 1 Sabad 4 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧ ਸਬਦ ੪

  ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ Ga▫oṛī sukẖmanī mėhlā 5. Guru Arjun Dev ji in Raag Gaurhi “Sukhmani”, bliss to mind. [/FONT] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ ॥ Parabẖ kā simran sabẖ ṯe ūcẖā. Parabẖ kai simran uḏẖre mūcẖā. The...
 11. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 1 Sabad 3 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧ ਸਬਦ ੩

  ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ Ga▫oṛī sukẖmanī mėhlā 5. Guru Arjun Dev ji in Raag Gaurhi “Sukhmani”, bliss to mind. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ ॥ Parabẖ kai simran riḏẖ siḏẖ na▫o niḏẖ. Parabẖ kai simran...
 12. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 1 Sabad 2 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧ ਸਬਦ ੨

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ ਰਹਾਉ ॥ Sukẖmanī sukẖ amriṯ parabẖ nām. Bẖagaṯ janā kai man bisrām. Rahā▫o. Bliss of mind, comforts, the essence is in the understanding of creator. Resides in the mind of the humble...
 13. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 1 Sabad 1 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧ ਸਬਦ ੧

  ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ Ga▫oṛī sukẖmanī mėhlā 5. Guru Arjun Dev ji in Raag Gauri “Sukhmani”, peaceful pearl. ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ. With blessing of one eternal creator. ਆਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥ ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥ Āḏ gur▫e namah...
Top