ਸਾਹਿਬ

 1. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 20 Sabad 1 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੦ ਸਬਦ ੧

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥੧॥ Firaṯ firaṯ parabẖ ā▫i▫ā pari▫ā ṯa▫o sarnā▫e. Nānak kī parabẖ benṯī apnī bẖagṯī lā▫e. ||1|| Creator, (I) came from wandering and...
 2. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 19 Sabad 8 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੯ ਸਬਦ ੮

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨੁ ਭਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥ Sāth na cẖālai bin bẖajan bikẖi▫ā saglī cẖẖār. Har har nām kamāvanā Nānak ih ḏẖan sār. ||1|| Nothing goes with one...
 3. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 19 Sabad 7 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੯ ਸਬਦ ੭

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨੁ ਭਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥ Sāth na cẖālai bin bẖajan bikẖi▫ā saglī cẖẖār. Har har nām kamāvanā Nānak ih ḏẖan sār. ||1|| Nothing goes with one...
 4. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 19 Sabad 6 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੯ ਸਬਦ ੬

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨੁ ਭਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥ Sāth na cẖālai bin bẖajan bikẖi▫ā saglī cẖẖār. Har har nām kamāvanā Nānak ih ḏẖan sār. ||1|| Nothing goes with one...
 5. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 19 Sabad 5 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੯ ਸਬਦ ੫

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨੁ ਭਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥ Sāth na cẖālai bin bẖajan bikẖi▫ā saglī cẖẖār. Har har nām kamāvanā Nānak ih ḏẖan sār. ||1|| Nothing goes with one...
 6. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 19 Sabad 4 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੯ ਸਬਦ ੪

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨੁ ਭਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥ Sāth na cẖālai bin bẖajan bikẖi▫ā saglī cẖẖār. Har har nām kamāvanā Nānak ih ḏẖan sār. ||1|| Nothing goes with one...
 7. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 19 Sabad 3 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੯ ਸਬਦ ੩

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨੁ ਭਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥ Sāth na cẖālai bin bẖajan bikẖi▫ā saglī cẖẖār. Har har nām kamāvanā Nānak ih ḏẖan sār. ||1|| Nothing goes with one...
 8. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 19 Sabad 2 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੯ ਸਬਦ ੨

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨੁ ਭਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥ Sāth na cẖālai bin bẖajan bikẖi▫ā saglī cẖẖār. Har har nām kamāvanā Nānak ih ḏẖan sār. ||1|| Nothing goes with one...
 9. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 19 Sabad 1 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੯ ਸਬਦ ੧

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨੁ ਭਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥ Sāth na cẖālai bin bẖajan bikẖi▫ā saglī cẖẖār. Har har nām kamāvanā Nānak ih ḏẖan sār. ||1|| Nothing goes with one...
 10. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 18 Sabad 8 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੮ ਸਬਦ ੮

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ Saṯ purakẖ jin jāni▫ā saṯgur ṯis kā nā▫o. Ŧis kai sang sikẖ uḏẖrai Nānak har gun gā▫o. ||1|| Such who recognized...
 11. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 18 Sabad 7 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੮ ਸਬਦ ੭

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ Saṯ purakẖ jin jāni▫ā saṯgur ṯis kā nā▫o. Ŧis kai sang sikẖ uḏẖrai Nānak har gun gā▫o. ||1|| Such who recognized...
 12. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 18 Sabad 6 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੮ ਸਬਦ ੬

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ Saṯ purakẖ jin jāni▫ā saṯgur ṯis kā nā▫o. Ŧis kai sang sikẖ uḏẖrai Nānak har gun gā▫o. ||1|| Such who recognized...
 13. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 18 Sabad 5 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੮ ਸਬਦ ੫

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ Saṯ purakẖ jin jāni▫ā saṯgur ṯis kā nā▫o. Ŧis kai sang sikẖ uḏẖrai Nānak har gun gā▫o. ||1|| Such who recognized...
 14. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 18 Sabad 4 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੮ ਸਬਦ ੪

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ Saṯ purakẖ jin jāni▫ā saṯgur ṯis kā nā▫o. Ŧis kai sang sikẖ uḏẖrai Nānak har gun gā▫o. ||1|| Such who recognized...
 15. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 18 Sabad 3 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੮ ਸਬਦ ੩

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ Saṯ purakẖ jin jāni▫ā saṯgur ṯis kā nā▫o. Ŧis kai sang sikẖ uḏẖrai Nānak har gun gā▫o. ||1|| Such who recognized...
 16. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 18 Sabad 2 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੮ ਸਬਦ ੨

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ Saṯ purakẖ jin jāni▫ā saṯgur ṯis kā nā▫o. Ŧis kai sang sikẖ uḏẖrai Nānak har gun gā▫o. ||1|| Such who recognized...
 17. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 18 Sabad 1 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੮ ਸਬਦ ੧

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ Saṯ purakẖ jin jāni▫ā saṯgur ṯis kā nā▫o. Ŧis kai sang sikẖ uḏẖrai Nānak har gun gā▫o. ||1|| Such who recognized...
 18. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 17 Sabad 8 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੭ ਸਬਦ ੮

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭਿ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭਿ ਸਚੁ ॥੧॥ Āḏ sacẖ jugāḏ sacẖ. Hai bẖė sacẖ Nānak hosī bẖė sacẖ. ||1|| Present from the beginning, prevailing through the ages. Nanak, is present now and...
 19. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 17 Sabad 7 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੭ ਸਬਦ ੭

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭਿ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭਿ ਸਚੁ ॥੧॥ Āḏ sacẖ jugāḏ sacẖ. Hai bẖė sacẖ Nānak hosī bẖė sacẖ. ||1|| Present from the beginning, prevailing through the ages. Nanak, is present now and...
 20. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 17 Sabad 6 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੭ ਸਬਦ ੬

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭਿ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭਿ ਸਚੁ ॥੧॥ Āḏ sacẖ jugāḏ sacẖ. Hai bẖė sacẖ Nānak hosī bẖė sacẖ. ||1|| Present from the beginning, prevailing through the ages. Nanak, is present now and...
Top