• Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
  Explore Sikh Sikhi Sikhism...
  Sign up Log in

sheikh

 1. Ambarsaria

  Salok Sheikh Farid Ji Last Of 113-130 / ਆਖਰੀ ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ ੧੧੩ – ੧੩੦

  Interjection Saloks 113-117. ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਆ ਕਿਆ ਚਲੈ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ॥ ਇਕਿ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਨ੍ਹ੍ਹਿ ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਸੁਤਿਆ ਦੇਇ ਉਠਾਲਿ ॥੧੧੩॥ Ḏāṯī sāhib sanḏī▫ā ki▫ā cẖalai ṯis nāl. Ik jāganḏe nā lahniĥ iknĥā suṯi▫ā ḏe▫e uṯẖāl. ||113|| Gifts are of the creator, what can you do to so. Some awake...
 2. Ambarsaria

  Salok Sheikh Farid Ji 95-112 / ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ ੯੫ – ੧੧੨

  ਆਪੁ ਸਵਾਰਹਿ ਮੈ ਮਿਲਹਿ ਮੈ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂ ਮੇਰਾ ਹੋਇ ਰਹਹਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਹੋਇ ॥੯੫॥ Āp savārėh mai milėh mai mili▫ā sukẖ ho▫e. Farīḏā je ṯū merā ho▫e rahėh sabẖ jag ṯerā ho▫e. ||95|| Reform yourself I so meet, in my meeting comfort happens. Farid, if you become mine (of the...
 3. Ambarsaria

  Salok Sheikh Farid Ji 76-94 / ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ ੭੬ – ੯੪

  ਫਰੀਦਾ ਜਿ ਦਿਹਿ ਨਾਲਾ ਕਪਿਆ ਜੇ ਗਲੁ ਕਪਹਿ ਚੁਖ ॥ ਪਵਨਿ ਨ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਹਾਂ ਨ ਇਤੀ ਦੁਖ ॥੭੬॥ Farīḏā jė ḏihi nālā kapi▫ā je gal kapėh cẖukẖ. Pavan na iṯī māmle sahāʼn na iṯī ḏukẖ. ||76|| Farid the day I was circumcised, had my throat been cut a bit. Neither so many troubles would have arisen, nor...
 4. Ambarsaria

  Salok Sheikh Farid Ji 65-75 / ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ ੬੫ – ੭੫

  ਹੰਸੁ ਉਡਰਿ ਕੋਧ੍ਰੈ ਪਇਆ ਲੋਕੁ ਵਿਡਾਰਣਿ ਜਾਇ ॥ ਗਹਿਲਾ ਲੋਕੁ ਨ ਜਾਣਦਾ ਹੰਸੁ ਨ ਕੋਧ੍ਰਾ ਖਾਇ ॥੬੫॥ Hans udar koḏẖrai pa▫i▫ā lok vidāraṇ jā▫e. Gahilā lok na jāṇḏā hans na koḏẖrā kẖā▫e. ||65|| Swan flies into a rye field, people go to chase away. Ignorant world does not know swans don’t eat rye...
 5. Ambarsaria

  Salok Sheikh Farid Ji 53-64 / ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ ੫੩ – ੬੪

  ਫਰੀਦਾ ਸੋਈ ਸਰਵਰੁ ਢੂਢਿ ਲਹੁ ਜਿਥਹੁ ਲਭੀ ਵਥੁ ॥ ਛਪੜਿ ਢੂਢੈ ਕਿਆ ਹੋਵੈ ਚਿਕੜਿ ਡੁਬੈ ਹਥੁ ॥੫੩॥ Farīḏā so▫ī sarvar dẖūdẖ lahu jithahu labẖī vath. Cẖẖapaṛ dẖūdẖai ki▫ā hovai cẖikaṛ dubai hath. ||53|| Farid, search for such pool, where true valuables found. Searching in pool of dirty water, hands...
 6. Ambarsaria

  Salok Sheikh Farid Ji 41-52 / ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ ੪੧ – ੫੨

  ਮਃ ੩ ॥ ……………. Mėhlā 3. ……………. Continued to completion. Guru Amardas ji (Farid ji Salok per Guru Amar Das ji) ਬੁਢਾ ਹੋਆ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਕੰਬਣਿ ਲਗੀ ਦੇਹ ॥ ਜੇ ਸਉ ਵਰ੍ਹ੍ਹਿਆ ਜੀਵਣਾ ਭੀ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਖੇਹ ॥੪੧॥ Budẖā ho▫ā Sekẖ Farīḏ kambaṇ lagī ḏeh. Je sa▫o varėh▫ā jīvṇā bẖī ṯan hosī kẖeh. ||41||...
 7. Ambarsaria

  Salok Sheikh Farid Ji 26-40 / ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ ੨੬ - ੪੦

  ਮਃ ੩ ॥ ……………. Mėhlā 3. ……………. Continued Guru Amardas ji (Farid ji Salok per Guru Amar Das ji) ਫਰੀਦਾ ਮੈ ਭੋਲਾਵਾ ਪਗ ਦਾ ਮਤੁ ਮੈਲੀ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥ ਗਹਿਲਾ ਰੂਹੁ ਨ ਜਾਣਈ ਸਿਰੁ ਭੀ ਮਿਟੀ ਖਾਇ ॥੨੬॥ Farīḏā mai bẖolāvā pag ḏā maṯ mailī ho▫e jā▫e. Gahilā rūhu na jāṇ▫ī sir bẖī mitī kẖā▫e. ||26||...
 8. Ambarsaria

  Salok Sheikh Farid Ji 13-25 / ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ ੧੩ - ੨੫

  ਮਃ ੩ ॥ Mėhlā 3. Guru Amardas ji (Farid ji Salok per Guru Amar Das ji) ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧਉਲੀ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਚਿਤਿ ਕਰੇ ॥ Farīḏā kālī ḏẖa▫ulī sāhib saḏā hai je ko cẖiṯ kare. Farid black or grey hair the creator is around if heart so desires ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮੁ ਨ ਲਗਈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ...
 9. Ambarsaria

  Salok Sheikh Farid Ji 1-12 / ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ ੧ - ੧੨

  ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ Salok Sekẖ Farīḏ ke Salok of Sheikh Farid ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ. With blessing of one eternal creator esteemed teacher. ਜਿਤੁ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਇ ॥ ਮਲਕੁ ਜਿ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ ਮੁਹੁ ਦੇਖਾਲੇ ਆਇ ॥ Jiṯ ḏihāṛai ḏẖan varī sāhe la▫e...
 10. Ambarsaria

  Sheikh Farid Ji Bani/ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ – No. 4 In Series

  ਸੂਹੀ ਲਲਿਤ ॥ Sūhī laliṯ. Soohee Lalit ਬੇੜਾ ਬੰਧਿ ਨ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ॥ ਭਰਿ ਸਰਵਰੁ ਜਬ ਊਛਲੈ ਤਬ ਤਰਣੁ ਦੁਹੇਲਾ ॥੧॥ Beṛā banḏẖ na saki▫o banḏẖan kī velā. Bẖar sarvar jab ūcẖẖlai ṯab ṯaraṇ ḏuhelā. ||1|| When time to make so did not make the raft. When ocean swells in full, swimming...
 11. Ambarsaria

  Sheikh Farid Ji Bani/ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ – No. 3 In Series

  ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ. With blessing of one eternal creator esteemed teacher. ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ॥ Rāg sūhī baṇī Sekẖ Farīḏ jī kī. Raag Soohi Sheikh Farid ji composition ਤਪਿ ਤਪਿ ਲੁਹਿ ਲੁਹਿ ਹਾਥ ਮਰੋਰਉ ॥ ਬਾਵਲਿ ਹੋਈ ਸੋ ਸਹੁ ਲੋਰਉ ॥ Ŧap ṯap...
 12. Ambarsaria

  Sheikh Farid Ji Bani/ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ – No. 2 In Series

  ਆਸਾ ॥ Āsā. Aasaa ਬੋਲੈ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਪਿਆਰੇ ਅਲਹ ਲਗੇ ॥ ਇਹੁ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਗੋਰ ਘਰੇ ॥੧॥ Bolai Sekẖ Farīḏ pi▫āre alah lage. Ih ṯan hosī kẖāk nimāṇī gor gẖare. ||1|| Says Sheikh Farid, my dear enjoin the creator. This body will become dust in lowly grave. ਆਜੁ ਮਿਲਾਵਾ ਸੇਖ...
 13. Ambarsaria

  Sheikh Farid Ji Bani/ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ – No. 1 In Series

  ਆਸਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ Āsā Sekẖ Farīḏ jī▫o kī baṇī Raag AaSaa Sheikh Farid ji’s composition ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ. With blessing of one eternal creator esteemed teacher. ਦਿਲਹੁ ਮੁਹਬਤਿ ਜਿੰਨ੍ਹ੍ਹ ਸੇਈ ਸਚਿਆ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਮਨਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਸਿ ਕਾਂਢੇ ਕਚਿਆ...
 14. Kanwaljit.Singh

  Bhagats Sheikh Farid Copyright?

  Listen to this song, specially the first few lines: Nadaan Parindey (Song Promo) - Rockstar Feat Ranbir Kapoor - YouTube Reminds you of certain Shabad doesn't it?
 15. M

  Bhagats Sheikh Fareed Ji's Bani

  Deal all, WaheguruJi Ka Khalsa. WaheguruJi Ki Fateh. I am very curious about two things. In Salok Sheikh Fareed Ji Ke, normally it is always being mentioned 'Fareed' in his verses to signify that it is his verse. But my question is, why is 'Nanak' mentioned 5 times throughout Sheikh Fareed...
 16. N

  Bhagats Baba Sheikh Farid Shakarganj (1173 - 1266 A.D.)

  Baba Sheikh Farid Shakarganj (1173 - 1266 A.D.) All cultures have their own distinct identity, such as music, dance, food, attire, language. Language is probably the most important aspect of any culture. Language gives culture, a unique identity, something which is so unique that only people...
 17. S

  Bhagats Shalok Sheikh Fareed Kae

  "If I had to walk to meet my beloved and if my feet get tired. I will walk on my head. Why do you need to walk to your beloved. Your friend is already withing you. " --loose translation from SGGS. "If you want to enter the court of Lord be like the grass. Someone will cut you and someone...
Top