• Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
  Explore Sikh Sikhi Sikhism...
  Sign up Log in

 1. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 4 Sabad 2 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੪ ਸਬਦ ੨

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥ Nirgunī▫ār i▫āni▫ā so parabẖ saḏā samāl. Jin kī▫ā ṯis cẖīṯ rakẖ Nānak nibhī nāl. ||1|| The virtue-less and not knowing one, remember the creator always. Remember...
 2. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 3 Sabad 2 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੩ ਸਬਦ ੨

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok ਬਹੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢਢੋਲਿ ॥ ਪੂਜਸਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ॥੧॥ Baho sāsṯar baho simriṯī pekẖe sarab dẖadẖol. Pūjas nāhī har hare Nānak nām amol. ||1|| Many holy books and treatises have been researched. Guru Nanak, nothing comes...
 3. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 2 Sabad 8 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨ ਸਬਦ ੮

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ ਸਰਣਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥ Ḏīn ḏaraḏ ḏukẖ bẖanjnā gẖat gẖat nāth anāth. Saraṇ ṯumĥārī ā▫i▫o Nānak ke parabẖ sāth. ||1|| The saviour from misery and hurt of the poor, the helper of the forlorn. I am at your...
 4. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 2 Sabad 7 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨ ਸਬਦ ੭

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ ਸਰਣਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥ Ḏīn ḏaraḏ ḏukẖ bẖanjnā gẖat gẖat nāth anāth. Saraṇ ṯumĥārī ā▫i▫o Nānak ke parabẖ sāth. ||1|| The saviour from misery and hurt of the poor, the helper of the forlorn. I am at your...
 5. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 2 Sabad 6 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨ ਸਬਦ ੬

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ ਸਰਣਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥ Ḏīn ḏaraḏ ḏukẖ bẖanjnā gẖat gẖat nāth anāth. Saraṇ ṯumĥārī ā▫i▫o Nānak ke parabẖ sāth. ||1|| The saviour from misery and hurt of the poor, the helper of the forlorn. I am at your...
 6. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 2 Sabad 5 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨ ਸਬਦ ੫

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ ਸਰਣਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥ Ḏīn ḏaraḏ ḏukẖ bẖanjnā gẖat gẖat nāth anāth. Saraṇ ṯumĥārī ā▫i▫o Nānak ke parabẖ sāth. ||1|| The saviour from misery and hurt of the poor, the helper of the forlorn. I am at your...
 7. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 2 Sabad 4 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨ ਸਬਦ ੪

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ ਸਰਣਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥ Ḏīn ḏaraḏ ḏukẖ bẖanjnā gẖat gẖat nāth anāth. Saraṇ ṯumĥārī ā▫i▫o Nānak ke parabẖ sāth. ||1|| The saviour from misery and hurt of the poor, the helper of the forlorn. I am at your...
 8. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 2 Sabad 3 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨ ਸਬਦ ੩

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ ਸਰਣਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥ Ḏīn ḏaraḏ ḏukẖ bẖanjnā gẖat gẖat nāth anāth. Saraṇ ṯumĥārī ā▫i▫o Nānak ke parabẖ sāth. ||1|| The saviour from misery and hurt of the poor, the helper of the forlorn. I am at your...
 9. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 2 Sabad 2 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨ ਸਬਦ ੨

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ ਸਰਣਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥ Ḏīn ḏaraḏ ḏukẖ bẖanjnā gẖat gẖat nāth anāth. Saraṇ ṯumĥārī ā▫i▫o Nānak ke parabẖ sāth. ||1|| The saviour from misery and hurt of the poor, the helper of the forlorn. I am at your...
 10. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 2 Sabad 1 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨ ਸਬਦ ੧

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ ਸਰਣਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥ Ḏīn ḏaraḏ ḏukẖ bẖanjnā gẖat gẖat nāth anāth. Saraṇ ṯumĥārī ā▫i▫o Nānak ke parabẖ sāth. ||1|| The saviour from misery and hurt of the poor, the helper of the forlorn. I am at your...
 11. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 1 Sabad 2 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧ ਸਬਦ ੨

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ ਰਹਾਉ ॥ Sukẖmanī sukẖ amriṯ parabẖ nām. Bẖagaṯ janā kai man bisrām. Rahā▫o. Bliss of mind, comforts, the essence is in the understanding of creator. Resides in the mind of the humble...
Top