1. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 4 Sabad 8 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੪ ਸਬਦ ੮

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥ Nirgunī▫ār i▫āni▫ā so parabẖ saḏā samāl. Jin kī▫ā ṯis cẖīṯ rakẖ Nānak nibhī nāl. ||1|| The virtue-less and not knowing one, remember the creator always. Remember...
 2. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 4 Sabad 7 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੪ ਸਬਦ ੭

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥ Nirgunī▫ār i▫āni▫ā so parabẖ saḏā samāl. Jin kī▫ā ṯis cẖīṯ rakẖ Nānak nibhī nāl. ||1|| The virtue-less and not knowing one, remember the creator always. Remember...
 3. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 4 Sabad 6 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੪ ਸਬਦ ੬

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥ Nirgunī▫ār i▫āni▫ā so parabẖ saḏā samāl. Jin kī▫ā ṯis cẖīṯ rakẖ Nānak nibhī nāl. ||1|| The virtue-less and not knowing one, remember the creator always. Remember...
 4. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 4 Sabad 5 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੪ ਸਬਦ ੫

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥ Nirgunī▫ār i▫āni▫ā so parabẖ saḏā samāl. Jin kī▫ā ṯis cẖīṯ rakẖ Nānak nibhī nāl. ||1|| The virtue-less and not knowing one, remember the creator always. Remember...
 5. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 4 Sabad 4 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੪ ਸਬਦ ੪

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥ Nirgunī▫ār i▫āni▫ā so parabẖ saḏā samāl. Jin kī▫ā ṯis cẖīṯ rakẖ Nānak nibhī nāl. ||1|| The virtue-less and not knowing one, remember the creator always. Remember...
 6. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 4 Sabad 3 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੪ ਸਬਦ ੩

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥ Nirgunī▫ār i▫āni▫ā so parabẖ saḏā samāl. Jin kī▫ā ṯis cẖīṯ rakẖ Nānak nibhī nāl. ||1|| The virtue-less and not knowing one, remember the creator always. Remember...
 7. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 4 Sabad 2 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੪ ਸਬਦ ੨

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥ Nirgunī▫ār i▫āni▫ā so parabẖ saḏā samāl. Jin kī▫ā ṯis cẖīṯ rakẖ Nānak nibhī nāl. ||1|| The virtue-less and not knowing one, remember the creator always. Remember...
 8. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 4 Sabad 1 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੪ ਸਬਦ ੧

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥ Nirgunī▫ār i▫āni▫ā so parabẖ saḏā samāl. Jin kī▫ā ṯis cẖīṯ rakẖ Nānak nibhī nāl. ||1|| The virtue-less and not knowing one, remember the creator always...
 9. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 3 Sabad 4 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੩ ਸਬਦ ੪

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok ਬਹੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢਢੋਲਿ ॥ ਪੂਜਸਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ॥੧॥ Baho sāsṯar baho simriṯī pekẖe sarab dẖadẖol. Pūjas nāhī har hare Nānak nām amol. ||1|| Many holy books and treatises have been researched. Guru Nanak, nothing comes...
 10. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 2 Sabad 4 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨ ਸਬਦ ੪

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ ਸਰਣਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥ Ḏīn ḏaraḏ ḏukẖ bẖanjnā gẖat gẖat nāth anāth. Saraṇ ṯumĥārī ā▫i▫o Nānak ke parabẖ sāth. ||1|| The saviour from misery and hurt of the poor, the helper of the forlorn. I am at your...
 11. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 1 Sabad 4 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧ ਸਬਦ ੪

  ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ Ga▫oṛī sukẖmanī mėhlā 5. Guru Arjun Dev ji in Raag Gaurhi “Sukhmani”, bliss to mind. [/FONT] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ ॥ Parabẖ kā simran sabẖ ṯe ūcẖā. Parabẖ kai simran uḏẖre mūcẖā. The...
Top