Welcome to SPN

Register and Join the most happening forum of Sikh community & intellectuals from around the world.

Sign Up Now!

Ear Wax And Creation Issues Raised By S. Harmanjeet Singh Ji Answered

Discussion in 'Hard Talk' started by vijaydeep Singh, Jul 15, 2009.

 1. vijaydeep Singh

  vijaydeep Singh
  Expand Collapse
  SPNer

  Joined:
  Jul 30, 2004
  Messages:
  1,744
  Likes Received:
  87
  Gurfateh

  (੯੨੦-੧੫, ਰਾਮਕਲੀ, )
  ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬੀਚਾਰਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਜਾਣੀ
  simrith saasathr punn paap beechaaradhae thathai saar n jaanee ||
  The Simritees and the Shaastras discriminate between good and evil, but they do not know the true essence of reality.
  15 Raamkalee Guru Amar Das


  (੯੨੦-੧੫, ਰਾਮਕਲੀ, )
  ਤਤੈ ਸਾਰ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਤਤੈ ਸਾਰ ਜਾਣੀ
  thathai saar n jaanee guroo baajhahu thathai saar n jaanee ||
  They do not know the true essence of reality without the Guru; they do not know the true essence of reality.
  15 Raamkalee Guru Amar Das


  (੯੨੦-੧੬, ਰਾਮਕਲੀ, )
  ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰੁ ਭ੍ਰਮਿ ਸੁਤਾ ਸੁਤਿਆ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ
  thihee gunee sansaar bhram suthaa suthiaa rain vihaanee ||
  The world is asleep in the three modes and doubt; it passes the night of its life sleeping.
  16 Raamkalee Guru Amar Das
  (Ang 920)

  As per our brother Harman Jeet Singh Ji of Canada, Sikhs are sleeping. Well world sleeps when the world is in three qualities. When we move off these three via Shri Guru Granth Sahib Ji we are awaken. Then we do not have to restore to the lies which are perpetually told that there is a conspiracy to bring any other book equal to our eternal Guru Shri Guru Granth Sahib Ji. So coming to the topic about creation by ear wax.

  Well after reading this thing was assured that our brother has not read Shri Guru Granth Sahib Ji correctly. Or interpretation he reads are from atheists, who are of low intellect also, fact is that while reading Shri Guru Granth Sahib Ji, even then a person remains atheist or comrade, it is pitiful.
  So full sympathies to them.

  First whole of that part is given instead of parts. As if we give only parts then this is kalaafghanism and not Sikhism. Like lamp flutters a lot before extinguishing of its flame. So Kala Afghanism is at last leg. The issue raised by Bhai Harmanjeet Singh Ji is same as raised by Mr Kala Afghana, and reply to him by Kanwar Ajeet Singh Ji was read. So no original contribution much is made but then adding few points by self and some taken from Gyani Balbeer Singh Ji of Germany(saysatsriakal.com).

  A one example is given from Shri Guru Granth Sahib, showing the ill effect of giving partial quotes.

  ਬੇਸੁਆ ਰਵਤ ਅਜਾਮਲੁ ਉਧਰਿਓ
  baesuaa ravath ajaamal oudhhariou
  Ajaamal, who had sex with prostitites
  (Ang 995)

  Well if we give this much and tell that saving could be done with going to the prostitute ?

  This is the way of Kala Afghanites. And when full quotes are given, they say that there is making of a long article. As long article is must to delibratly expose the shortcoming. As mind of kala afghanites are like table tennis ball, so they find such article as football field.

  So full quote of this verse is given below.

  (੯੯੫-, ਮਾਰੂ, )
  ਬੇਸੁਆ ਰਵਤ ਅਜਾਮਲੁ ਉਧਰਿਓ ਮੁਖਿ ਬੋਲੈ ਨਾਰਾਇਣੁ ਨਰਹਰੇ
  baesuaa ravath ajaamal oudhhariou mukh bolai naaraaein nareharae ||
  Ajaamal, who had sex with prostitites, was saved, by chanting the Name of the Lord.
  8 Maaroo Guru Ram Das
  (Ang 995)

  In case still we do not take any reference to Hindu Vaishanavite sources then, it may be understood as Vam Margi is speaking some mantras while having the sex. Or even remembering the name of his deity while having a sex. This is there way.

  So lets us give the whole quote of relevant text from Shri Dasham Granth Sahib Ji, Chapter 2 of Vachitar Natak Sahib.


  ਅਪਨੀ ਕਥਾ

  AUTOBLIOGRAPHY

  Page 112, Line 9


  ਚੌਪਈ
  Chaupaoo||
  CHAUPAI

  Page 112, Line 10


  ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਜਾ ਕਾ ਲਹਿਓ ਕਿਨਹੂੰ ਪਾਰਾ
  Tumroo mahimaa apar apaaraa|| Jaa kaa lahio na kinhoon paaraa||
  O Lord! Thy Praise is Supreme and Infinite, none could comprehend its limits.

  Page 112, Line 11


  ਦੇਵ ਦੇਵ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ
  Dev dev raajan ke raajaa|| Doon daiaal garib nivaajaa||1||
  O God of gods and King of kings, the Merciful Lord of the lowly and protector of the humble.1.

  Page 112, Line 12


  ਦੋਹਰਾ
  Dohraa||
  DOHRA

  Page 112, Line 13


  ਮੂਕ ਉਚਰੈ ਸਾਸਤ੍ਰ ਖਟ ਪਿੰਗੁ ਗਿਰਨ ਚੜਿ ਜਾਇ
  Mook uchrai Saastra khat ping(u) giran cha?(i) jaae||
  The dumb utters the six Shastras and the crippled climbs the mountain.

  Page 112, Line 14

  ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਧਰੋ ਸੁਨੈ ਜੌ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਾਇ
  Andh lakhai badhro sunai jau kaal kripaa karaae||2||
  The blind one sees and the deaf listens, if the KAL becomes Gracious.2.

  Page 113, Line 1


  ਚੌਪਈ
  Chaupaoo||
  CHAUPAI

  Page 113, Line 2


  ਕਹਾ ਬੁੱਧਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁੱਛ ਹਮਾਰੀ ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੁ ਤਿਹਾਰੀ
  Kahaa buddh(i) Prabh tuchchh hamaaroo|| Baran sakai mahimaa ju tihaaroo||
  O God! My intellect is trifling. How can it narrate Thy Praise?

  Page 113, Line 3


  ਹਮ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲੇਹੁ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ
  Ham na sakat kar sifat tumaaroo|| aap leh(u) tum kathaa sudhaaroo||3||
  I cannot (have sufficient words to) praise Thee, Thou mayst Thyself improve this narration.3.

  Page 113, Line 4


  ਕਹਾ ਲਗੈ ਇਹ ਕੀਟ ਬਖਾਨੈ ਮਹਿਮਾ ਤੋਰ ਤੁਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
  Kahaa lagai ih koot bakhaanai|| Mahimaa tor tuhoo Prabh jaanai||
  Upto what limit this insect can depict (Thy Praises)? Thou mayst Thyself improve Thy Greatness.

  Page 113, Line 5


  ਪਿਤਾ ਜਨਮ ਜਿਮ ਪੂਤ ਪਾਵੈ ਕਹਾ ਤਵਨ ਕਾ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ
  Pitaa janam jim poot na paavai|| Kahaa tavan ka bhed bataavai||4||
  Just as the son cannot say anything about the birth of his father, then how can one unfold Thy mystery.4.

  Page 113, Line 6


  ਤੁਮਰੀ ਪ੍ਰਭਾ ਤੁਮੈ ਬਨਿ ਆਈ ਅਉਰਨ ਤੇ ਨਹੀ ਜਾਤ ਬਤਾਈ
  Tumroo prabhaa tumai ban(i) aaoo|| Auran te nahoo jaat bataaoo||
  Thy Greatness is Only Thine, it cannot be described by others.

  Page 113, Line 7


  ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮ ਹੂੰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਉਚ ਨੀਚ ਕਸ ਸਕਤ ਬਖਾਨੋ
  Tumroo kripaa tum hoon Prabh jaano|| ooch nooch kas sakat bakhaano||5||
  O Lord! Only Thou knowest Thy doings. Who hast the power to elucidate Thy High of Low acts? 5.

  Page 113, Line 8


  ਸੇਸਨਾਗ ਸਿਰ ਸਹਸ ਬਨਾਈ ਦ੍ਵੈ ਸਹੰਸ ਰਸਨਾਹੁ ਸੁਹਾਈ
  Sesnaag sir sabas banaaoo|| Dvai sahans rasnaah(u) suhaaoo||
  Thou hast made one thousand hoods of Sheshanaga, which contain two thousand tongues.

  Page 113, Line 9


  ਰਟਤ ਅਬ ਲਗੇ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ ਤੁਮਰੋ ਤਊ ਪਾਵਤ ਪਾਰਾ
  Ratat ab lage naam apaaraa|| Tumro taoo na paavat paaraa||6||
  He is reciting till now Thy Infinite Names, even then he hath not know the end of Thy Names.6.

  Page 113, Line 10


  ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਆ ਕਹਾਂ ਕੋਉ ਕਹੈ ਸਮਝਤ ਬਾਤ ਉਰਝ ਮਤਿ ਰਹੈ
  Tumroo kriaa kahaan kooo|| Samjhat baat urjh mat(i) rahai||
  What can one say about Thy doings? One gets puzzled while understanding it.

  Page 113, Line 11


  ਸੂਛਮ ਰੂਪ ਬਰਨਾ ਜਾਈ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਹਿ ਕਹੋ ਬਨਾਈ
  Soochham roop na barnaa jaaoo|| Biradh saroopah(i) kaho banaaoo||7||
  Thy subtle form is indescribable, (therefore) I speak about Thy Immanent Form.7.

  Page 113, Line 12


  ਤੁਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਬ ਗਹਿਹੌ ਛੋਰ ਕਥਾ ਸਭ ਹੀ ਤਬ ਕਹਿਹੌ
  Tumroo prem bhagat(i) jab gahihau|| Chhor kathaa sabh hoo tab kahihau||
  When I shall observe Thy loving Devotion, I shall then describe all Thy anecdotes from the beginning.

  Page 113, Line 13


  ਅਬ ਮੈ ਕਹੋ ਸੁ ਅਪਨੀ ਕਥਾ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਉਪਜਿਯਾ ਜਥਾ
  Ab mai kaho su apnoo kathaa|| So?hoo bans upjiyaa jathaa||8||
  Now I narrate my own life-story, how the Sodhi clan came into being (in this world).8.

  Page 113, Line 14

  ਦੋਹਰਾ
  Dohraa||
  DOHRA

  Page 114, Line 1


  ਪ੍ਰਿਥਮ ਕਥਾ ਸੰਛੇਪ ਤੇ ਕਹੋ ਸੁ ਹਿਤੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ
  Pritham kathaa sanchhep te kaho su hit(u) chit(u) laae||
  With the concentration of my mind, I narrate in brief my earlier story.

  Page 114, Line 2


  ਬਹੁਰ ਬਡੋ ਬਿਸਥਾਰ ਕੈ ਕਹਿਹੌ ਸਭੋ ਸੁਨਾਇ
  Bahur bado bisthaar kai kahihau sabho sunaae||9||
  Then after that, I shall relate all in great detail.9.

  Page 114, Line 3


  ਚੌਪਈ
  Chaupaoo||
  CHAUPAI

  Page 114, Line 4


  ਪ੍ਰਿਥਮ ਕਾਲ ਜਬ ਕਰਾ ਪਸਾਰਾ ਓਅੰਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸਟ ਉਪਾਰਾ
  Pritham kaal jab karaa pasaaraa|| Oankaar te srist upaaraa||
  In the beginning, when KAL created the world, it was brought into being by Aumkara (the One Lord).

  Page 114, Line 5


  ਕਾਲਸੈਣ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਭਇਓ ਭੂਪਾ ਅਧਿਕ ਅਤੁਲ ਬਲਿ ਰੂਪ ਅਨੂਪਾ ੧੦
  Kaalsain prithmai bhaeo bhoopaa|| Adhik atul bal(i) roop anoopaa||10||
  Kal sain was the first king, who was of immeasurable strength and supreme beauty.10.

  Page 114, Line 6


  ਕਾਲਕੇਤ ਦੂਸਰ ਭੂਅ ਭਯੋ ਕ੍ਰੂਰ ਬਰਸ ਤੀਸਰ ਜਗ ਠਯੋ
  Kaalket doosar bhooa bhayo|| Kroor baras toosar jag thayo||
  Kalket became the second king and Kurabaras, the third.

  Page 114, Line 7


  ਕਾਲਧੁਜ ਚਤੁਰਥ ਨ੍ਰਿਪ ਸੋਹੈ ਜਿਹ ਤੇ ਭਇਓ ਜਗਤ ਸਭ ਕੋ ਹੈ ੧੧
  Kaaldhuj chaturath nrip sohai|| Jih te bhaeo jagat sabh ko hai||11||
  Kaldhuj was the fourth kin, from whon the whole world originated. 11.

  Page 114, Line 8


  ਸਹਸਰਾਛ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭ ਸੋਹੈਂ ਸਹਸ ਪਾਦ ਜਾ ਕੇ ਤਨ ਮੋ ਹੈਂ
  Sahasraachh jaa ke subh sohain|| Sahas paad jaa ke tan mo hain||
  He had a thousand eyes a thousand feet.

  Page 114, Line 9


  ਸੇਖਨਾਗ ਪਰ ਸੋਇਬੋ ਕਰੈ ਜਗ ਤਹਿ ਸੇਖਸਾਇ ਉਚਰੈ ੧੨
  Sekhnaag par soebo karai|| Jag tah(i) Sekhsaae uchrai||12||
  He slept on Sheshanaga, therefore he was called the master of Shesha.12.

  Page 114, Line 10


  ਏਕ ਸ੍ਰਵਣ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਾਰਾ ਤਾ ਤੇ ਮਧੁ ਕੀਟਭ ਤਨ ਧਾਰਾ
  Ek sravan te mail nikaaraa|| Taa te Madhu kootabh tan dhaaraa||
  Out of the secretion from one of his ears, Madhu and Kaitabh came into being.

  Page 114, Line 11


  ਦੁਤੀਯ ਕਾਨ ਤੇ ਮੈਲੁ ਨਿਕਾਰੀ ਤਾ ਤੇ ਭਈ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ੧੩
  Dutooya kaan te mail(u) nikaaroo|| Taa te bhaoo sristtee ih saaroo||13||
  And from the secretion of the other ear, the whole world materialized.13.

  Page 114, Line 12


  ਤਿਨ ਕੋ ਕਾਲ ਬਹੁਰ ਬਧ ਕਰਾ ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਦ ਸਮੁੰਦ ਮੋ ਪਰਾ
  Tin ko kaal bahur badh karaa|| Tin ko med samund mo paraa||
  After some period, the Lord killed the demons (Madhu and Kaitabh). Their marrow flowed into the ocean.

  Page 114, Line 13


  ਚਿਕਨ ਤਾਸ ਜਲ ਪਰ ਤਿਰ ਰਹੀ ਮੇਧਾ ਨਾਮ ਤਬਹਿ ਤੇ ਕਹੀ ੧੪
  Chikan taas jal par tir rahoo|| Medhaa naam tabah(i) te kahoo||14||
  The greasy substance floated thereon, because of that medital (marrow), the earth was called medha (or medani).14.

  Page 114, Line 14

  ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੇ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵੈ ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੈ
  Saadh karam je purakh kamaavai|| Naam devtaa jagat kahaavai||
  Because of virtuous actions, a purusha (person) is known as devta (god)

  Page 115, Line 1


  ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਜੇ ਜਗ ਮੈ ਕਰਹੀਂ ਨਾਮ ਅਸੁਰ ਤਿਨ ਕੋ ਸਭ ਧਰਹੀਂ ੧੫
  Kukrit karam je jag mai kar-hoon|| Naam asur tin ko sabh dhar-hoon||15||
  And because of evil actions, he is known as asura (demon).15.

  Page 115, Line 2


  ਬਰੁ ਬਿਥਾਰ ਕਹਾ ਲਗੈ ਬਖਾਨੀਅਤ ਗ੍ਰੰਥ ਬਢਨ ਤੇ ਅਤਿ ਡਰੁ ਮਾਨੀਅਤ
  Bahu bithaar kahaa lagai bakhaanooat|| Granth ba?han te at(i) ?ar(u) maanooat||
  If everything is described in detail, it is feared that the description will become voluminous.

  Page 115, Line 3


  ਤਿਨ ਤੇ ਹੋਤ ਬਹੁਤ ਨ੍ਰਿਪ ਆਏ ਦੱਛ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿ ਜਿਨ ਉਪਜਾਏ ੧੬
  Tin te hot bahut nrip aae|| Dachchh Prajaapat(i) jin upjaae||16||
  There were many kings after Kaldhuj like Daksha Prajapati etc. 16.

  Page 115, Line 4


  ਦਸ ਸਹੰਸ੍ਰ ਤਿਹਿ ਗ੍ਰਿਹ ਭਈ ਕੰਨਿਆ ਜਿਹ ਸਮਾਨ ਕਹ ਲਗੈ ਅੰਨਿਆ
  Das sahansra tih(i) grih bhaoo kanniaa|| Jih samaan kah lagai na anniaa||
  Ten thousand daughters were born to them, whose beauty was not matched by others.

  Page 115, Line 5


  ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਆ ਐਸੀ ਤਹ ਭਈ ਤੇ ਸਭ ਬਿਆਹਿ ਨਰੇਸਨ ਦਈ ੧੭
  Kaal kriyaa aisoo tah bhaoo|| Te sabh biaah(i) naresan daoo||17||
  In due course all these daughters were married with the kings.17.

  Page 115, Line 6


  ਦੋਹਰਾ
  Dohraa||
  DOHRA

  Page 115, Line 7


  ਬਨਤਾ ਕਦਰੂ ਦਿਤਿ ਅਦਿਤਿ ਰਿਖ ਬਰੀ ਬਨਾਇ
  Banataa Kadaroo dit(i) adit(i) e rikh baroo bahaae||
  Banita, Kadaru, Diti and Aditi became the wives of sages (rishis),

  Page 115, Line 8


  ਨਾਗ ਨਾਗਰਿਪੁ ਦੇਵ ਸਭ ਦਈਤ ਲਏ ਉਪਜਾਇ ੧੮
  Naag naagrip(u) dev sabh daoot lae upjaae||18||
  And Nagas, their enemies (like Garuda), the gods and demons were born to them.18.

  Page 115, Line 9


  ਚੌਪਈ
  Chaupaoo||
  CHAUPAI

  Page 115, Line 10


  ਤਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਕੋ ਧਰਾ ਜਾ ਤੇ ਬੰਸ ਪ੍ਰਚੁਰ ਰਵਿ ਕਰਾ
  Taa te sooraj roop ko dharaa|| Jaa te bans prachur rav(i) karaa||
  From that (Aditi), the sun was born, from whom Suraj Vansh (the Sun dynasty) originated.

  Page 115, Line 11


  ਜੋ ਤਿਨ ਕੇ ਕਹਿ ਨਾਮ ਸੁਨਾਊ ਕਥਾ ਬਢਨ ਤੇ ਅਧਿਕ ਡਰਾਊ ੧੯
  Jo tin ke kah(i) naam sunaaoo|| Kathaa ba?han te adhik ?araaoo||19||
  If I describe the names of the kings of this of this clan, I fear a great extension of the story.19.

  Page 115, Line 12

  So only 19 verse are given.

  First issue raised by brother is that last two line of verse 8. Now I say good story of self.. As Sodi dynasty cropped up..8.. First brief story is said with good sticking of benefit to mind.. Again of big expansion , I will tell all to listen..9..First when God did extension(of self)..From the sound of Oankar creation was plucked out.. Time Army happened first master of land. Much , immeasurable force, unmatchable beauty..10.. Time Head happened the second lord of land. Third existing in universe was cruel year. Time emblem was fourth beautiful lord of men. From whom happen world to all..11.. Thousands of protections towards him make him auspiciously beautiful. Thousands of lights from that’s body mesmerized. Did use to rest on residual serpent. World pronounced that lord of residual. ..12..from one leakage waste was pulled up.from that sweet and electricity equivalent got body/existence. .Second, from mine waste was exhumed . From that all this creation(earth) happened..13..They all again did got killed by God. Their body fat got dropped in ocean. The grease from that floated on water. From then onwards Land was called Medha/Medini..14..

  So a few issue bother raised and are so solved.

  • Did Verse 9’s first line has only been realized with first two lines of verse 10 ?
  • Did God of Shri Guru Granth Sahib is different from God told here as Brother say that this God is like wild animal ?
  • Are there some proofs about this happening as per Puranas, which are to be found in Shri Guru Granth Sahib Ji.
  Taking point one.
  As we have verse:
  First brief story is said with good sticking of benefit to mind.. Again of big expansion , I will tell all to listen..9..

  So we have:
  First when God did extension(of self)..From the sound of Oankar creation was plucked out..(verse 10) as initial briefing.

  Here brother forgets that Guru, who is poet is talking about own story. Which is told be told in brief first and then large expansion will be done. This small or brief story is to do with story of cropping up of Sodi dynasty which is part of the story of Guru. Later we go in for expansion of story of other lifes of Guru, which in included in Chandi Charitra in thee versions, Gyan Prabodh, Chaubees Avtar and Up Avtars.
  (Term Sodi comes 4 times in Shri Guru Granth Sahib Ji, Ang 923,1401,1406,1407 and is attached to Fourth Master only as he was once Sodi before the conversion, Rest Six Masters from his family as born in Sikh families may not be Sodis due to caste less ness of Sikhism) .

  So in start of expanded story this is explicitly told over here.


  ਭਾਗ

  SECTION XIV

  Page 173, Line 7


  ਚੌਪਈ
  Chaupaoo||
  CHAUPAI

  Page 173, Line 8


  ਸਰਬ ਕਾਲ ਸਭ ਸਾਧ ਉਬਾਰੇ ਦੁਖੁ ਦੈ ਕੈ ਦੋਖੀ ਸਭ ਮਾਰੇ
  Sarab kaal sabh saadh ubaare|| Dukh(u) dai kai dokhoo sabh maare||
  At all times, the Lord protected all the saints and hath killed all the malicious persons, subjecting them to great agony.

  Page 173, Line 9


  ਅਦਭੁਤਿ ਗਤਿ ਭਗਤਨ ਦਿਖਰਾਈ ਸਭ ਸੰਕਟ ਤੇ ਲਏ ਬਚਾਈ
  Adbhut(i) gat(i) bhagtan dikhraai|| Sabh sankat te lae bachaaoo||1||
  He hath exhibited His marvelous State to saints and hath saved them from all sufferings.1.

  Page 173, Line 10


  ਸਭ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸੰਤ ਬਚਾਏ ਸਭ ਕੰਟਕ ਕੰਟਕ ਜਿਮ ਘਾਏ
  Sabh sankat te sant bachaae|| Sabh kantak kantak jim ghaae||
  He hath saved His saints from all sufferings. He hath destroyed all the malevolent persons like the thorns.

  Page 173, Line 11


  ਦਾਸ ਜਾਨ ਮੁਹਿ ਕਰੀ ਸਹਾਇ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਯੋ ਬਚਾਇ
  Daas jaan muh(i) karoo sahaae|| aap haath dai layo bachaae||2||
  Considering me as His Servant, He hath helped me, and hath protected me with His own hands.2.

  Page 173, Line 12


  ਅਬ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਲਖੇ ਤਮਾਸਾ ਸੋ ਸੋ ਕਰੋ ਤੁਮੈ ਅਰਦਾਸਾ
  Ab jo jo main lakhe tamaasaa|| So so karo tumai ardaasaa||
  All hose spectacles which have been visualized by me, I dedicate all of them to Thee.

  Page 173, Line 13


  ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਛ ਦਿਖੈਹੈ ਸੋ ਤਵ ਦਾਸ ਉਚਾਰਤ ਜੈਹੈ
  Jo Prabh kirpaa kataachh dikhaihai|| So tav daas uchaarat jaihai||3||
  If Thou castest Thy Merciful glance at me, then Thy Servant shall utter all.3.

  Page 173, Line 14

  ਜਿਹ ਜਿਹ ਬਿਧ ਮੈ ਲਖੇ ਤਮਾਸਾ ਚਾਹਤ ਤਿਨ ਕੋ ਕੀਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸਾ
  Jih jih bidh mai lakhe tamaasaa|| Chaahat tin ko kooo prakaasaa||
  The kinds of spectacles that I have seen, I want to enlighten (the world) about them.

  Page 174, Line 1


  ਜੋ ਜੋ ਜਨਮ ਪੂਰਬਲੇ ਹੇਰੇ ਕਹਿਹੋ ਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਤੇਰੇ
  Jo jo janam poorbale bere|| Kahiho su Prabh(u) praakram tere||4||
  All the past lives that have peeped into, I shall speak about them with Thy Power.4.

  Page 174, Line 2


  ਸਰਬ ਕਾਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਅਪਾਰਾ ਦੇਬਿ ਕਾਲਿਕਾ ਮਾਤ ਹਮਾਰਾ
  Sarab kaal hai pitaa apaaraa|| Deb(i) Kaalikaa maat hamaaraa||
  He, my Lord is Father and Destroyer of all, the goddess Kalika is my mother.

  Page 174, Line 3


  ਮਨੂਆ ਗੁਰ ਮੁਰਿ ਮਨਸਾ ਮਾਈ ਜਿਨ ਮੋ ਕੋ ਸੁਭ ਕ੍ਰਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ
  Manooaa gur mur(i) mansaa maaoo|| Jin mo ko subh kriaa pa?haaoo||5||
  The mind is my Guru and the discriminating intellect, the Guru’s wife is my mother, who hath taught me all about good deeds.5.

  Page 174, Line 4


  ਜਬ ਮਨਸਾ ਮਨ ਮਯਾ ਬਿਚਾਰੀ ਗੁਰ ਮਨੂਆ ਕਹ ਕਹਿਯੋ ਸੁਧਾਰੀ
  Jab mansaa man mayaa bichaaroo|| Gur manooaa kah kahiyo sudhaaroo||
  When I (as mind) reflected on the kindness of the discriminating intellect, the Guru0mind uttered his refined statement.

  Page 174, Line 5


  ਜੇ ਜੇ ਚਰਿਤ ਪੁਰਾਤਨ ਨਹੇ ਤੇ ਤੇ ਅਬ ਚਹੀਅਤ ਹੈ ਕਹੇ
  Je je charit puraatan lahe|| Te te ab chahooat hai kahe||6||
  All the wonderful things that were comprehended by the ancient sages, I want to speak about all of them.6.

  Page 174, Line 6


  ਸਰਬ ਕਾਲ ਕਰਣਾ ਤਬ ਭਰੇ ਸੇਵਕ ਜਾਨ ਦਯਾ ਰਸ ਢਰੇ
  Sarab kaal karnaa tab bhare|| Sevak jaan dayaa ras ?hare||
  Then my Lord, Destroyer of all, was filled with kindness and considering me as His servant, He was gracefully pleased.

  Page 174, Line 7


  ਜੋ ਜੋ ਜਨਮ ਪੂਰਬਲੋ ਭਯੋ ਸੋ ਸੋ ਸਭ ਸਿਮਰਣ ਕਰ ਦਯੋ
  Jo jo janam poorbalo bhayo|| So so sabh simran kar dayo||7||
  The births of all the incarnations in the previous ages, He hath caused me to remember all of them.7.

  Page 174, Line 8


  ਮੋ ਕੌ ਇਤੀ ਹੁਤੀ ਕਹ ਸੁੱਧੰ ਜਸ ਪ੍ਰਭ ਦਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਬੁੱਧੰ
  Mo kau itoo hutoo kah suddhang|| Jas Prabh daoo kripaa kar(i) buddhang||
  How could I have all this information? The Lord mercifully gave such intellect.

  Page 174, Line 9


  ਸਰਬ ਕਾਲ ਤਬ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਲੋਹ ਰਛ ਹਮ ਕੋ ਸਬ ਕਾਲਾ
  Sarab kaal tab bhae daiaalaa|| Loh rachh ham ko sab kaalaa||8||
  My Lord, the Destroyer of all, then became Benevolent, At all times, I gave the Protection of at that steel-incarnated Lord.8.

  Page 174, Line 10


  ਸਰਬ ਕਾਲ ਰੱਛਾ ਸਬ ਕਾਲ ਲੋਹ ਰੱਛ ਸਰਬਦਾ ਬਿਸਾਲ
  Sarab kaal rachchhaa sab kaal|| Loh rachchh sarbadaa bisaal||
  At all times, Lord, Destroyer of all, protects me. That All-Pervading Lord is my Protector like Steel.

  Page 174, Line 11


  ਢੀਠ ਭਯੋ ਤਵ ਕ੍ਰਿਪਾ ਲਖਾਈ ਐਂਡੋ ਫਿਰੋ ਸਭਨ ਭਯੋ ਰਾਈ
  ?hooth bhayo tav kripaa lakhaaoo|| Ain?o phiro sabhan bhayo raaoo||9||
  Comprehending Thy Kindness, I have become fearless and in my pride, I consider myself as the king of all. 9.

  Page 174, Line 12


  ਜਿਹ ਜਿਹ ਬਿਧ ਜਨਮਨ ਸੁਧਿ ਆਈ ਤਿਮ ਤਿਮ ਕਹੇ ਗਿਰੰਥ ਬਨਾਈ
  Jih jih bidh janman sudh(i0 aaoo|| Tim tim kahe giranth bannoo||
  The way in which I came to know about the births of incarnations, in the same manner, I have rendered them in books.

  Page 174, Line 13


  ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਤਿਜੁਗ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਲਹਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਦੇਬਿ ਚਰਿਤ੍ਰ ਕੋ ਕਹਾ ੧੦
  Prathme satijug jih bidh(i) lahaa|| Prathme deb(i) charitra ko kahaa||10||
  The way, in which I came to know about Satyuga, I have narrated it in the first poem of the miraculous feats of the goddess.10.

  Page 174, Line 14

  ਪਹਿਲੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਬਨਾਯੋ ਨਖ ਸਿਖ ਤੇ ਕ੍ਰਮ ਭਾਖ ਸੁਨਾਯੋ
  Pahile Chan?oo charitra banaayo|| Nakh sikh te kram bhaakh sunaayo||
  The miraculous feats of goddess Chandi have been composed earlier, I have compsed (the same) in strict order from top to toe.

  Page 175, Line 1


  ਛੋਰ ਕਥਾ ਤਬ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਨਾਈ ਅਬ ਚਾਹਤ ਫਿਰਿ ਕਰੋਂ ਬਡਾਈ ੧੧
  Chhor kathaa tab pratham sunaaoo|| Ab chaahat phir(i) karon ba?aaoo||11||
  In the beginning I composed a comprehensive discourse, but now I want again to compose an Eulogy.11.

  Page 175, Line 2


  ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਸਰਬ ਕਾਲ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚੌਦਸਮੋ ਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤੁ ਸੁਭ ਮਸਤੁ ੧੪ਅਫਜੂ੪੭੧
  It(i) Sroo Bachitra Naatak granthe sarab kaal koo bentoo barnanang naam chaudasmo dhiaae samaapat mast(u) subh mast(u)||14||Afjoo||471||
  End of Fourteenth Chapter of BACHITTAR NATAK entitled ‘Description of the Supplication to the Lord, Destroyer of All’.14.471.

  Page 175, Line 3
  (Vachitar Natak Sahib Chapter 14)

  So last verse of this text clarifies the problem created over here by Brother Harmanjeet Singh Ji.

  As the part in question where we have Akal’s taking form of creation via sound of Oankar is to deal with story of creation, which is only the part of story of the poet and not the briefing of the story of the poet that(not himself or her self as poet God is free from gender) self.

  Oankar is a sound.


  (੮੮੫-, ਰਾਮਕਲੀ, )
  ਓਅੰਕਾਰਿ ਏਕ ਧੁਨਿ ਏਕੈ ਏਕੈ ਰਾਗੁ ਅਲਾਪੈ
  ouankaar eaek dhhun eaekai eaekai raag alaapai ||
  He sings the song of the One Universal Creator; he sings the tune of the One Lord.
  1 Raamkalee Guru Arjan Dev
  (Ang 885)
  It is Sabad or word like we see in Gospel as per Saint John(first few lines)

  (੧੦੬੧-੧੬, ਮਾਰੂ, )
  ਓਅੰਕਾਰਿ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈ
  ouankaar sabh srisatt oupaaee ||
  The One Universal Creator created the entire Universe.
  16 Maaroo Guru Amar Das
  (Ang 1061)

  (੧੦੦੩-੧੭, ਮਾਰੂ, )
  ਓਅੰਕਾਰਿ ਉਤਪਾਤੀ
  ouankaar outhapaathee ||
  The One Universal Creator Lord created the creation.
  17 Maaroo Guru Arjan Dev

  (Ang 1061)

  So in creation of manifestation this is the initial sound. As per shaktas, they go in for Inkar(they say that without “I” Shiva becomes Shava or dead body, as they show dead body of Shiva under the feet of Kalika) while Ganpatyas go for Gankar. Onakar is used by Vaishnavites and Vedantics also.

  Akal expands self, and then self takes manifestation like plucking done in engraving. That is what we are told in first two lines of Verse 10. Then in rest part of this and next verse as whole tells of four more kings. That means that creation is already being done by God via Oankar as a manifestation. After Fourth king, there is talk of earth’s land masses.

  So once God extended self, with sound energy took various shapes like engraving (like from sea waves take form, by plucking or from same metal, on the same metal designs are made). Then there is situation overwhelming the creation as Army of Time. That means that then as there is no stabilization in universe , in various frames there are various times.(within earth there are more then one time, GMT, IST etc.).
  Then head of time dominated, where he have been told the control over time by a mechanism. Then Cruel year/time is told about, where changing of time has been told about. Fourth dominating phenomena is Emblem or representation of time. It talks of consolidation of time. (all this could be basis for scientist dealing with the evolution of time).

  So by Verses 10 and 11, there whole lot of thing regarding creation is being told about and not as brother perceives that first half is brief and next one and a half is extension . Verse 12 is often thought of something about a serpent of thousand tongues who is also mentioned in Shri Guru Granth Sahib Ji, who has many eyes, feet(in snake, each ring of scale is called foot).

  So let us see the meaning of verse 12. Thousands of protection(force of gravity) towards that were auspiciously looking beautiful. Thousands of rays from that body were mesmerizing . That rested on the serpent of residual(a group of asteroids in the shape of serpent). World called that master of residue..12..

  Here we deal with coherent group, tied with gravity, emitting rays, taking a shape of serpent. Like body wide at start, then a line till tail. That phenomenon is called Lord of residue.

  Verse 13 talks of some newer things happening to the entity of verse 12.

  From/by one leakage( Sravan also means leakage) waste was removed. From that sweet/serene and bitter/equivalent distribution of electric light like glow worm(Glow worm phenomena) took bodies/existence(two contrasting things happened). Secondly wasted was removed from a mine(more wastage still could be in). This creation of Land happened from them.

  Verse 14 has intentionally not included by brother, so it given here.
  The God/Kal destroyed then again/again killed them. Their Medh/body part full of light things/fat dropped into ocean. From that grease/ lighter part floated on water/fluid (in Shri Guru Granth Sahib Ji we have Creator->Gas->Fluid->Solid Ang 19). Medha is named since then being called(to Earth).

  After contrasting forces in verse 13 got their initial form destroyed. We find new things. In the molten magma, we find these asteroids falling and some part floating as present day land masses.

  Succeeding verses tell that by deeds only a person could be termed as demigod or demons and all demons, demigods and humans etc are from one father. A great human with same sun was the founder of the dynasty of Rama.

  As per the logic of brother we should deem as
  God Kal-> Oankar->Creation(Verse 10)

  Should be the summery of something mapping in as
  Time Army->Time Head->Cruel Year->Time Emblem->Madhu Keetabh->*
  |
  V
  Creation
  (Verse 10 to 13)
  So as we see that in verse 10 to 13 we do not find any reference of God Kal or Oankar. Four entities already are created wide Time Army, Time Head, Cruel Year and Time Emblem and further Madhu Keetabh. Also within Verse 10 we find a link God Kal->Onakar->Creation->Time Army.(all in verse 10)

  Had the God Kal->Oankar->Creation a briefing then this should have been kept exclusively in one verse and no part of so called expansion should have come into it.

  But by link given within the verse of the series. This proves that Time Army is a link of the series which should be like  God Kal-> Oankar->Creation(of universe)-> Time Army->Time Head->Cruel Year->Time Emblem->Madhu Keetabh->*
  |
  V
  Creation(of earth)
  (Verse 10 to 13)

  *-> Creation(of land masses by rearrangement ).
  (Verse 14)
  Here God Kal is told to be destroying something and not creating anything but destroying some thing to rearrange.
  Kanwar Ajeet Singh Ji talks about Kala Afghanites,” they lack intellect, yet (due to ego perhaps) do not like to learn from others”.

  Further to this in Ramyana Uttarkandam 104 Sarg we do find Vishnu , the demigod kills Madhu Kaitabh as “primal God” after creating them. While in Chapter One of First Chandi Charitar Sahib and Fourteenth Avatar of Chaubees Avtar Sahib, we find Akal(God Of Sikhs)as told the supreme killing Madhua Kaitabh.

  In Padham Purana Madhu and Kaitab are told to be from Tamas/dark and Rajas/practical Gunas/qulities repectivly (Block related to creation(First Block), topic 31). Their mention and their relation to Akal Purakh as per Shri Guru Granth Sahib Ji, will be talked about latter.

  So main idea over here is given as per what Shri Guru Granth Sahib Ji say that mythological acts related to the Vishnu should be attributed to the God of Sikhs. This in unique things of Sikhs and not to be found in any Hindu text.

  Coming to weather God in text question by brother is God of demigoddess worshipping Hindus or God of Sikhs.

  As per him Oankar in Text of Tenth Master is Mahakal, a demigod, So and further he gives some quotes from Krishna Avtar, which only talk about the name, and title of the first chapter of Vachitar Natak, ie praise of respected God Kal.

  So if we belive his own logic, Kal and Mahakal are one and as per verse at start of two lines will be like.

  First Kal, when extended. Via Mahakal plucked the creation out.(Verse 10). It will be absurd as in first line itself Kal is extending and expanding. With some sound this thing could happen which is Oankar. How can one use one self as a tool to manifest one self ?While already one is in process of expanding and extending. There is no need to repeat about this self again as our bother is trying to convey.

  Brother says that attributes given to God in Shri Dasham Granth Sahib make that look like an animal. Well in Shri Guru Granth Sahib Ji, we have been told that God is in Animals also.


  (੨੫੨-੧੪, ਗਉੜੀ, )
  ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਮਹਿ ਪੂਰ ਸਮਾਨੇ
  keett hasath mehi poor samaanae ||
  In the ant and in the elephant, He is totally pervading.
  14 Gaurhee Guru Arjan Dev
  (Ang 252)

  So let us see some examples of Shri Guru Granth Sahib Ji first.

  (੭੨੭-੧੭, ਤਿਲਗ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ)
  ਖੂਬੁ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ
  khoob thaeree pagaree meethae thaerae bol ||
  How handsome is your turban! And how sweet is your speech.
  17 Tilang Saint Nam Dev
  (Ang 727)

  (੫੨੬-੧੦, ਗੂਜਰੀ, ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ)
  ਬਦਤਿ ਤਿਲੋਚਨੁ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰੁ ਵਾ ਕੇ ਰਿਦੈ ਬਸੈ
  badhath thilochan thae nar mukathaa peethanbar vaa kae ridhai basai ||5||2||
  says Trilochan, that man shall be liberated; the Lord shall abide in his heart. ||5||2||
  10 Goojree Saint Trilochan
  (Ang 526)

  (੬੦੬-੧੬, ਸੋਰਠਿ, )
  ਆਪੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਵੰਸੁ ਵਜਾਹਾ
  aapae saaval sundharaa piaaraa aapae vans vajaahaa ||
  The Beloved Himself is the blue-skinned, handsome one; He Himself plays on His flute.
  16 Sorith Guru Ram Das
  (Ang 606)

  (੯੮੫-੧੫, ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ, )
  ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਲੀਖਿਆ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਬਨਮਾਲਾ
  jinh kai masathak leekhiaa har miliaa har banamaalaa ||1||
  Those who have such destiny inscribed upon their foreheads, meet with the Lord, adorned with garlands of flowers. ||1||
  15 Maalee Gaurhaa Guru Ram Das
  (Ang 985)

  (੯੬੪-੧੩, ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ-, )
  ਸਿਰਿ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਨਿਹਚਲੁ ਚਉਰੁ ਛਤੁ
  sir saahaa paathisaahu nihachal chour shhath ||
  You are the Emperor over the heads of kings. Your canopy and chauree (fly-brush) are permanent and unchanging.
  13 Raamkalee Guru Arjan Dev
  (Ang 964)

  So over here a civilized Aryan King like attributes are told to be with God, but for racial people, native Indian Dravidian Tribal attributes look like that of animal. Another mark of kala afghanaism.
  So let us see what other attributes does God is given to in Vachitar Natak Sahib.

  ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ
  Bhujang Prayaat Chhand||
  BHUJANG PRAYAAT STANZA

  Page 95, Line 5


  ਸਦਾ ਏਕ ਜੋਤੰਯਾ ਅਜੁਨੀ ਸਰੂਪੰ ਮਹਾ ਦੇਵ ਦੇਵੰ ਮਹਾ ਭੂਪ ਭੂਪੰ
  Sadaa ek jotyang ajoonoo saroopang|| Mahaa dev devang mahaa bhoop bhoopang||
  He, who is ever light-incarnate and birthless entity, Who is the god of chief gods, the king of chief kings.

  Page 95, Line 6


  ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਤਯਾ ਨਿਰੂਪੰ ਨ੍ਰਿਬਾਣੰ ਕਲੰ ਕਾਰਣੇਯੰ ਨਮੋ ਖੜਗ ਪਾਣੰ
  Nirankaar nityang niroopang nribaanang|| Kalang kaarneyang namo kha?ag paanang||3||
  Who is Formless, Eternal, Amorphous and Ultimate Bliss. Who is the Cause of all the Powers, I salute the wielder of the Sword.3.

  Page 95, Line 7


  ਨਿਰੰਕਾਰ ਨ੍ਰਿਬਿਕਾਰ ਨਿਤਯਾੰ ਨਿਰਾਲੰ ਬ੍ਰਿਧੰ ਬਿਸੇਖੰ ਤਰੁਨੰ ਬਾਲੰ
  Nirankaar Nribikaar nityang niraalang|| Na bridhangbisekhang na tarunang na baalang||
  He is Formless, Flawless, eternal and Non-aligned. He is neither distinctively old, nor young nor immature.

  Page 95, Line 8


  ਰੰਕੰ ਰਾਯੰ ਰੂਪੰ ਰੇਖੰ ਰੰਗੰ ਰਾਗੰ ਅਪਾਰੰ ਅਭੇਖੰ
  Na rankang na raayang na roopang na rekhang|| Na rangang na raagang apaarang abhekhaang||4||
  He is neither poor. nor rich; He is Formless and Markless. He is Colourless, Non-attached, Limitless and Guiseless.4.

  Page 95, Line 9


  ਰੂਪੰ ਰੇਖੰ ਰੰਗੰ ਰਾਗੰ ਨਾਮੰ ਠਾਮੰ ਸਹਾ ਜੋਤਿ ਜਾਗੰ
  Na roopang na rekhang na rangang na raagang|| Na naamang na thaamang mahaa jot(i) jaagang||
  He is Formless, Signless, Colourless and Non-attached. He is Nameless, Placeless; and a Radiating Great Effulgence.

  Page 95, Line 10


  ਦ੍ਵੈਖੰ ਭੇਖੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਤੰਯਾ ਮਹਾ ਜੋਗ ਜੋਗੰ ਸੁ ਪਰਮੰ ਪਵਿਤਯਾੰ
  Na dvaikhang na bhekhang nirankaar nityang|| Mahaa jog jogang su paramang pavityang||5||
  He is Blemishless, Guiseless, Formless and Eternal. He is a Superb Practising Yogi and a Supremely Holy Entity.5.

  Page 95, Line 11


  ਅਜੇਯੰ ਅਭੇਯੰ ਅਨਾਮੰ ਅਠਾਮੰ ਮਹਾ ਜੋਗ ਜੋਗੰ ਮਹਾ ਕਾਮ ਕਾਮੰ
  Ajeyang abheyang anaamang athaamang|| Mahaa jog jogang mahaa kaam kaamang||
  He is unconquerable, Indistinguishable, Nameless and Placeless. He is a Superb Practicing Yogi, He is the Supreme Ravisher.

  Page 95, Line 12


  ਅਲੇਖੰ ਅਭੇਖੰ ਅਨੀਲੰ ਅਨਾਦੰ ਪਰੇਯੰ ਪਵਿਤ੍ਰੰ ਸਦਾ ਨ੍ਰਿਬਿਖਾਦੰ
  Alekhang abheyang anoolang anaadang|| Preyang pavitrang sadaa nribikhaadang||6||
  He is Accountless, Garbless, Stainless and without Beginning. He is in the Yond, Immaculate and ever without Contention.6.

  Page 95, Line 13


  ਸੁ ਆਦੰ ਅਨਾਦੰ ਅਨੀਲੰ ਅਨਾਦੰ ਅਦ੍ਵੈਖੰ ਅਭੇਖੰ ਮਹੇਸੰ ਮਹੰਤੰ
  Su aadang anaadang anoolang anantang|| Advaikhang abhekhang mahesang mahantang||
  He is the Primal, Orignless, Stainless and Endless. He is Blemishless, Guiseless, Master of the earth and the destroyer of Pride.

  Page 95, Line 14

  ਰੋਖੰ ਸੋਖੰ ਦ੍ਰੋਹੰ ਮੋਹੰ ਕਾਮੰ ਕ੍ਰੋਧੰ ਅਜੋਨੀ ਅਜੋਹੰ
  Na rokhang na sokhang na drohang na mohang|| Na kaamang na krodhang ajonoo ajohang||7||
  He is Ireless, Ever fresh, Deceitless and Non-attached. He is Lustless, Angerless, Birthless and Sightless.7.

  Page 96, Line 1


  ਪਰੇਅੰ ਪਵਿਤ੍ਰੰ ਪੁਨੀਤੰ ਪੁਰਾਣੰ ਅਜੇਅੰ ਅਭੇਅੰ ਭਵਿਖਯਾ ਭਵਾਣੰ
  Pareyang pavitrang punootang puraanang|| Ajeang abheang bhavikhyang bhavaanang||
  He is in the Yond, Immaculate, Most Holy and Ancient. He is Unconquerable, Indistinguishable, Will be in future and is always Present.

  Page 96, Line 2


  ਰੋਗੰ ਸੋਗੰ ਸੁ ਨਿਤਯਾੰ ਨਵੀਨੰ ਅਜਾਯੰ ਸਹਾਯੰ ਪਰਮੰ ਪ੍ਰਬੀਨੰ
  Na rogang na sogang su nityang navoonang|| Ajaayang sahaayang paramang||8||
  He is without ailment and sorrow and is ever new. He is Birthless, He is the Supporter and is Supremely dexterous.8.

  Page 96, Line 3


  ਸੁ ਭੂਤੰ ਭਵਿਖਯਾੰ ਭਵਾਨੰ ਭਵੇਅੰ ਨਮੋ ਨ੍ਰਿਬਿਕਾਰੰ ਨਮੋ ਨ੍ਰਿਜੁਰੇਅੰ
  Su bhootang bhavikhyang bhavaanang bhaveang|| Namo nribikaarang namo nrijureang||
  He Pervades in the Past, Future and Present. I Salute Him, Who is without vices and without ailments.

  Page 96, Line 4


  ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੰ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੰ ਨਿਰਾਲੰਬ ਨਿਤਯਾੰ ਸੁ ਰਾਜਾਧਿਰਾਜੰ
  Namo dev devang namo raaj raajang|| Niraalanb nityang su raajaadhiraajang||9||
  I Salute Him, Who is the god of gods and king of kings. He is Supportless, Eternal and Greatest of Emperors. 9

  Page 96, Line 5


  ਅਲੇਖੰ ਅਭੇਖੰ ਅਭੂਤੰ ਅਦ੍ਵੈਖੰ ਰਾਗੰ ਰੰਗੰ ਰੂਪੰ ਰੇਖੰ
  Alekhang abhekhang abhootang advaikhang|| na raagang na rangang na roopang na rekhang||
  He is Accountless, Guiseless, Elementless and Blemishless. He is without attachment, colour, form and mark.

  Page 96, Line 6


  ਮਹਾ ਦੇਵ ਦੇਵੰ ਮਹਾ ਜੋਗ ਜੋਗੰ ਮਹਾ ਕਾਮ ਕਾਮੰ ਮਹਾ ਭੋਗ ਭੋਗੰ ੧੦
  Mahaa dev devang mahaa jog jogang|| Mahaa kaam kaamang mahaa bhog bhogang||10||
  He is the Greatest of gods and the Supreme Yogi. He is the Greatest of the rapturous and the greatest of the Ravishing.10.

  Page 96, Line 7


  ਕਹੂੰ ਰਾਜਸੰ ਤਾਮਸੰ ਸਾਤਕੇਅੰ ਕਹੂੰ ਨਾਰ ਕੇ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਨਰੇਅੰ
  Kahoon raajasang taamasang saatkeang|| Kahoon naar ke roop dhaare nareang||
  Somewhere He bears the quality of rajas (activity), somewhere tamas (morbidity) and somewhere sattva (rhythm). Somewhere He takes the form of a woman and somewhere man.

  Page 96, Line 8


  ਕਹੂੰ ਦੇਵੀਅੰ ਦੇਵਤੰ ਦਈਤ ਰੂਪੰ ਕਹੂੰ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਧਾਰੇ ਅਨੂਪੰ ੧੧
  Kahoon devooang devatang daoot roopang|| Kahoon roop anek dhaare anoopang||11||
  Somewhere He manifests Himself as a goddess, god and demon. Somewhere He appears in several unique forms.11.

  Page 96, Line 9


  ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਹ੍ਵੈ ਕੈ ਭਲੇ ਰਾਜ ਫੂਲੇ ਕਹੂੰ ਭਵਰ ਹ੍ਵੈ ਕੈ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਭੂਲੇ
  Kahoon phool hvai kai bhale raaj phoole|| Kahoon bhavar hvai kai bhaloo bhaant(i) bhoole||
  Somewhere He, taking the form of a flower, is rightly puffed up. Somewhere becoming a black bee, seems inebriated (for the flower).

  Page 96, Line 10


  ਕਹੂੰ ਪਉਨ ਹ੍ਵੈ ਕੈ ਬਹੇ ਬੇਗਿ ਐਸੇ ਕਹੇ ਮੋ ਆਵੈ ਕਥੋਂ ਤਾਹਿ ਕੈਸੇ ੧੨
  Kahoon paun hvai kai bahe beg(i) aise|| Kahe mo na aavai kathon taah(i) kaise||12||
  Somewhere becoming the wind, moves with such speed, which is indescribable, how can I elucidate it? 12.

  Page 96, Line 11


  ਕਹੂੰ ਨਾਦ ਹ੍ਵੈ ਕੈ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਬਾਜੇ ਰਹੂੰ ਪਾਰਧੀ ਹ੍ਵੈ ਕੈ ਧਰੇ ਬਾਨ ਰਾਜੇ
  Kahoon naad hvai kai bhaloo bhaant(i) baaje|| Kahoon paaradhoo hvai kai dhare baan raaje||
  Somewhere He become a musical instrument, which is played appropriately. Somewhere He becomes a hunter who looks glorious with His arrow (in His bow).

  Page 96, Line 12


  ਕਹੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਹ੍ਵੈ ਕੈ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਮੋਹੇ ਕਹੂੰ ਕਾਮੁਕੀ ਜਿਉ ਧਰੇ ਰੂਪ ਸੋਹੇ ੧੩
  Kahoon mrig hvai kai bhaloo bhaant(i) mohe|| Kahoon kaamuki jio dhare roop sohe||13||
  Somewhere He becomes a deer and allures exquisitely. Somewhere He manifests Himself as Cupid’s wife, with impressive beauty.13.

  Page 96, Line 13


  ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਜਾਈ ਕਛੂ ਰੂਪ ਰੇਖੰ ਕਹਾਂ ਬਾਸ ਤਾ ਕੋ ਫਿਰੈ ਕਉਨ ਭੇਖੰ
  Nahoon jaan jaaoo kachhoo roop rekhang|| kahaan baas taa ko phirai kaun bhekhang||
  His Form and Mark cannot be comprehended. Where doth He live and what guise doth He adopt?

  Page 96, Line 14

  ਕਹਾ ਨਾਮ ਤਾ ਕੋ ਕਹਾ ਕੈ ਕਹਾਵੈ ਕਹਾ ਮੈ ਬਖਾਨੋ ਕਹੇ ਮੋ ਆਵੈ ੧੪
  Kahaa naam taa ko kahaa kai kahaavai|| Kahaa mai bakhaano kahe mo na aavai||14||
  What is His Name and how he is called? How can I describle? He is Indescribable.14.

  Page 97, Line 1


  ਤਾ ਕੋ ਕੋਈ ਤਾਤ ਮਾਤੰ ਭਾਯੰ ਪੁਤ੍ਰੰ ਪੌਤ੍ਰੰ ਦਾਯਾ ਦਾਯੰ
  Na taa ko kooo taat maatang na bhaayang|| na putrang na pautrang na daayaa na daayang||
  He hath no father, mother and brother. He hath no son, no grandson and no male and female nurses.

  Page 97, Line 2


  ਨੇਹੰ ਗੇਹੰ ਸੈਨੰ ਸਾਥੰ ਮਹਾ ਰਾਜ ਰਾਜੰ ਮਹਾ ਨਾਥ ਨਾਥੰ ੧੫
  Na nehang na gehaaag na sainang na saathang|| Mahaa raaj raaang mahaa naath naathang||15||
  He hath no attachment, no home, no army and no companion. He is the Great King of kings and Great Lord of lords.15.

  Page 97, Line 3


  ਪਰਮੰ ਪ੍ਰਰਾਨੰ ਪਵਿਤ੍ਰੰ ਪਰੇਯੰ ਅਨਾਦੰ ਅਨੀਲੰ ਅਸੰਭੰ ਅਜੇਯੰ
  Paramang puraanang preyang|| Anaadang anoolang asanbhang ajeyang||
  He is Supreme, Ancient, Immaculate and in the Yond. He is beginningless. Stainless, Non-existent and Unconquerable.

  Page 97, Line 4


  ਅਭੇਦੰ ਅਛੇਦੰ ਪਵਿਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਮਾਥੰ ਮਹਾ ਦੀਨ ਦੀਨੰ ਮਹਾ ਨਾਥ ਨਾਥੰ ੧੬
  Abhedang achhedang pavitrang pramaathang|| Mahaa doon doonang mahaa naath naathang||16||
  He is Indistinguishable, Indestructible, Holy and Paramount. He is the Most Humble of the meek and Great Lord of lords.16.

  Page 97, Line 5
  (Chapter one Vachitar Natak Sahib)

  So as per brother if such attributes are given to an animal then, such attributes are given to God in Shri Guru Granth Sahib Ji also.

  Then his saying that this God is Mahakal of Shakta is also wrong as that God is an incarnation of ShivJi, while here as per one quote given by borther this God is told above Shiva. Rudra Avtar from Chaubees Avtar and Rudras own Up Avtars could be seen, where Shiv is told to be lesser than God of Sikhs. There is another common name for Mahakal of Shaktas, which is mentioned many a times in Shri Dasham Granth Sahib as something subordinate to the God of Sikhs.

  But in next verse of Shri Dasham Granth Sahib Ji, we find name Mahakal given explicitly . so here God of Sikh is told to be the death of demigod Mahakal of Hindus.


  ਅਦਾਗੰ ਅਦੱਗੰ ਅਲੇਖੰ ਅਭੇਖੰ ਅਨੰਤੰ ਅਨੀਲੰ ਅਰੂਪੰ ਅਦੈੂਖੰ
  Adaagang adaggang alekhang abhekhang|| Anantang anoolang aroopang advaikhang||
  He is Stainless, Imperishable, Accountless and Guiseless. He is Limitless, Blemishless, Formless and Maliceless.

  Page 97, Line 6


  ਮਹਾ ਤੇਜ ਤੇਜੰ ਮਹਾ ਜ੍ਵਾਲ ਜ੍ਵਾਲੰ ਮਹਾ ਮੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰੰ ਮਹਾ ਕਾਲ ਕਾਲੰ ੧੭
  Mahaa tej tejang mahaa jvaal jvaalang|| Mahaa mantra mantrang mahaa kaal kaalang||17||
  He is the Most Effulgent of all lights and Supreme Conflagration of all fires. He is the Supreme Spell of all incantations and Supreme embodiment of Death over all such powers.17.

  Page 97, Line 7

  (Chapter one Vachitar Natak Sahib)
  So last thing here we come across is about two quotes he gives.  ਸਿਰੰ ਮਾਲ ਰਾਜੰ ਲਖੇ ਰੁਦ੍ਰ ਲਾਜੰ
  Sirang maal raajang|| Lakhe Rudra laajang||
  The rosary of heads glorified his neck, seeing which the god Shiva feels abashed.
  Line 3
  (Vachitar Natak Sahib verse 22, chapter 1)

  Here we could interpret this like this way also.

  On head/brain(Siran) occupation(Maal) and reigning(Rajan).
  Ie Akal’s control over head.
  Seeing(Lakhai) Rudra(Anger/fear) Lajan.
  When Akal over takes the brain of human, fear anger etc are ashamed ie , they are defeated.

  ਘਮੱਕਿ ਘੁੰਘਰੰ ਸੁਰੰ ਨਵੰ ਨਿਨਾਦ ਨੂਪਰੰ
  Ghamakk(i) ghungharangsurang|| Navang ninaad nooparang||
  There is the jingling sound of the small bells and a new sound emanates from the anklets.
  Line 12


  ਪ੍ਰਜ੍ਵਾਲ ਬਿੱਜੁਲੰ ਜ੍ਵਲੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਰਮ ਨਿਰਮਲੰ ੫੨
  Prajvaal bijjulang jvalang|| Pavitra param nirmalang||52||
  There is light like the blazing fire and lightning, which is highly holy and pure.52.
  Line 13
  (Vachitar Natak Sahib , Chapter 1)

  It is shameful that brother gave only first two lines and not the next two lines. Here while we think of God, we hear Anahad(un beaten ) Naad(Sound) of such type in mind ,has been told.

  But brother is busy conceiving a strange animal in mind. If Mind is rabid with dualism, refuge to God is must.

  So the last part and which is the most important.

  We find these quotes from Shri Guru Granth Sahib Ji.


  (੪੨੭-੧੧, ਆਸਾ, )
  ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੁ ਹੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈ
  anthar baahar eaek hai bahu bidhh srisatt oupaaee ||
  Inwardly and outwardly, there is only the One Lord. He has created the world, with its many varieties.
  11 Aasaa Guru Amar Das
  (Ang 427)

  Creation and Destruction is done by God many times also as per Shri Guru Granth Sahib Ji.  (੧੨੩੬-, ਸਾਰਗ, )
  ਅਨਿਕ ਜੁਗਾਦਿ ਦਿਨਸ ਅਰੁ ਰਾਤਿ
  anik jugaadh dhinas ar raath ||
  Many ages, days and nights.
  8 Sarang Guru Arjan Dev


  (੧੨੩੬-, ਸਾਰਗ, )
  ਅਨਿਕ ਪਰਲਉ ਅਨਿਕ ਉਤਪਾਤਿ
  anik paralo anik outhapaath ||
  Many apocalypses, many creations.
  8 Sarang Guru Arjan Dev


  (੧੨੩੬-, ਸਾਰਗ, )
  ਅਨਿਕ ਜੀਅ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮਾਹਿ
  anik jeea jaa kae grih maahi ||
  Many beings are in His home.
  9 Sarang Guru Arjan Dev


  (੧੨੩੬-, ਸਾਰਗ, )
  ਰਮਤ ਰਾਮ ਪੂਰਨ ਸ੍ਰਬ ਠਾਂਇ
  ramath raam pooran srab thaane ||9||
  The Lord is perfectly pervading all places. ||9||
  9 Sarang Guru Arjan Dev
  (Ang 1236)


  (੧੧੫੬-੧੮, ਭੈਰਉ, )
  ਕੋਟਿ ਪਰਲਉ ਓਪਤਿ ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ
  kott paralo oupath nimakh maahi ||
  He creates and destroys millions, in an instant.
  18 Bhaira-o Guru Arjan Dev
  (Ang 1156)

  So there could be more quotes which talks of God creating and destroying many a times.

  So as per Shri Guru Granth Sahib Ji, there are many ways by which creation occurs. Only a few are given below.  (-੧੬, ਜਪੁ, )
  ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾ
  keethaa pasaao eaeko kavaao ||
  You created the vast expanse of the Universe with One Word!
  16 Jap Guru Nanak Dev


  (-੧੭, ਜਪੁ, )
  ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ
  this thae hoeae lakh dhareeaao ||
  Hundreds of thousands of rivers began to flow.
  17 Jap Guru Nanak Dev
  (Ang 3)
  (-, ਜਪੁ, )
  ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਵਿਆਈ ਤਿਨਿ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ
  eaekaa maaee jugath viaaee thin chaelae paravaan ||
  The One Divine Mother conceived and gave birth to the three deities.
  2 Jap Guru Nanak Dev


  (-, ਜਪੁ, )
  ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਭੰਡਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ
  eik sansaaree eik bhanddaaree eik laaeae dheebaan ||
  One, the Creator of the World; One, the Sustainer; and One, the Destroyer.
  2 Jap Guru Nanak Dev
  (Ang 7)
  (੧੩੪੯-੧੯, ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ)
  ਪ੍ਰਭਾਤੀ
  prabhaathee ||
  Prabhaatee:
  18 null null


  (੧੩੪੯-੧੯, ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ)
  ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ
  aval aleh noor oupaaeiaa kudharath kae sabh bandhae ||
  First, Allah created the Light; then, by His Creative Power, He made all mortal beings.
  19 Parbhaatee Saint Kabir


  (੧੩੪੯-੧੯, ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ)
  ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ
  eaek noor thae sabh jag oupajiaa koun bhalae ko mandhae ||1||
  From the One Light, the entire universe welled up. So who is good, and who is bad? ||1||
  19 Parbhaatee Saint Kabir
  (Ang 1349)


  (੧੯-੧੮, ਸਿਰੀਰਾਗੁ, )
  ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਪਵਨੈ ਤੇ ਜਲੁ ਹੋਇ
  saachae thae pavanaa bhaeiaa pavanai thae jal hoe ||
  From the True Lord came the air, and from the air came water.
  18 Sriraag Guru Nanak Dev


  (੧੯-੧੮, ਸਿਰੀਰਾਗੁ, )
  ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਸਾਜਿਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਸਮੋਇ
  jal thae thribhavan saajiaa ghatt ghatt joth samoe ||
  From water, He created the three worlds; in each and every heart He has infused His Light.
  18 Sriraag Guru Nanak Dev
  (Ang 19)(there is a similar verse in Shrimad Bhagavat Purana, but in series we find mention of sky and fire also).

  So as we see the proof that from Shri Guru Granth Sahib Ji also, there are many ways Akal created the creation.

  As per Puranas, there is another way of creation, with cosmic egg. Term Brahmand means cosmic/matter in egg/and only.

  Puranas say that it is by Vishnus, while Gurbani says that this act of Hiranygarbha is from Akal.

  So such mythological creation attributed to Vishnu is mentioned in Shri Guru Granth Sahib Ji.


  (੮੩੯-, ਬਿਲਾਵਲੁ, )
  ਆਪੇ ਸਚੁ ਕੀਆ ਕਰ ਜੋੜਿ
  aapae sach keeaa kar jorr ||
  The True Lord Himself created the universe, joining the elements together.
  4 Bilaaval Guru Nanak Dev


  (੮੩੯-, ਬਿਲਾਵਲੁ, )
  ਅੰਡਜ ਫੋੜਿ ਜੋੜਿ ਵਿਛੋੜਿ
  anddaj forr jorr vishhorr ||
  Breaking the cosmic egg, He united, and separated.
  5 Bilaaval Guru Nanak Dev


  (੮੩੯-, ਬਿਲਾਵਲੁ, )
  ਧਰਤਿ ਅਕਾਸੁ ਕੀਏ ਬੈਸਣ ਕਉ ਥਾਉ
  dhharath akaas keeeae baisan ko thhaao ||
  He made the earth and the sky into places to live.
  5 Bilaaval Guru Nanak Dev


  (੮੩੯-, ਬਿਲਾਵਲੁ, )
  ਰਾਤਿ ਦਿਨੰਤੁ ਕੀਏ ਭਉ ਭਾਉ
  raath dhinanth keeeae bho bhaao ||
  He created day and night, fear and love.
  5 Bilaaval Guru Nanak Dev


  (੮੩੯-, ਬਿਲਾਵਲੁ, )
  ਜਿਨਿ ਕੀਏ ਕਰਿ ਵੇਖਣਹਾਰਾ
  jin keeeae kar vaekhanehaaraa ||
  The One who created the Creation, also watches over it.
  5 Bilaaval Guru Nanak Dev


  (੮੩੯-, ਬਿਲਾਵਲੁ, )
  ਅਵਰੁ ਦੂਜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ
  avar n dhoojaa sirajanehaaraa ||3||
  There is no other Creator Lord. ||3||
  6 Bilaaval Guru Nanak Dev
  (Ang 839)

  So if some mythological act of Vishnu could be attributed to Akal as in Shri Guru Granth Sahib Ji, why not another in Shri Dasham Granth Sahib Ji ?

  Should again jokes be cracked about egg as about wax were done by brother ?
  Then he says that term Kal as once used for death in Shri Guru Granth Sahib Ji, could not be used God at other places. Does it written in Shri Guru Granth Sahib Ji, that something written in them for some meaning could not be used for other meaning somewhere else ?

  If yes then term Singh for Sikhs needs to be abandoned as that is used for an oppressor in Shri Guru Granth Sahib Ji.


  (੧੨੮੮-, ਵਾਰ-ਮਲਾਰ, )
  ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ
  raajae seeh mukadham kuthae ||
  The kings are tigers, and their officials are dogs;
  7 Malaar Guru Nanak Dev

  (੧੨੮੮-, ਵਾਰ-ਮਲਾਰ, )
  ਜਾਇ ਜਗਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ
  jaae jagaaeinih baithae suthae ||
  they go out and awaken the sleeping people to harass them.
  7 Malaar Guru Nanak Dev

  (Ang 1288)

  Here tiger needs to be replaced by lion.
  Likewise with forum name of “the Khalsa Fauj”, will he accept the name Khalsa as told by Bhagat Kabeer Ji, much before the Tenth Master baptized the Five beloved.

  Were the Khalsa on Bhagat Ji’s time same as Khalsa say like brother himself.

  (੬੫੫-, ਸੋਰਠਿ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ)
  ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਿਹ ਜਾਨੀ
  kahu kabeer jan bheae khaalasae praem bhagath jih jaanee ||4||3||
  Says Kabeer, those humble people become pure - they become Khalsa - who know the Lord's loving devotional worship. ||4||3||
  1 Sorith Saint Kabir
  (Ang 655)

  In the same line we tell about Death of Mahakal attributed to Sikh God above so as in case of Shri Guru Granth Sahib Ji, we find term Ram referred to lord Rama in some context while in most it is for all pervading lord. So in Shri Dasham Granth Sahib Ji, term Kal is referred for Death and for God also depending upon the context.

  Thing does not ends here. With Guru, we get eternity or salvation. So death does not comes to us. So Guru is death of Death, So is called Kal. Guru here is not the mortal but eternal. So Brother has not read Shri Guru Granth Sahib Ji also correctly.

  Have a look.


  (੧੪੦੩-੧੯, ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ, ਗਯੰਦ)
  ਮਾਨਹਿ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਰੁਦ੍ਰਾਦਿਕ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲੁ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ
  maanehi brehamaadhik rudhraadhik kaal kaa kaal niranjan jachanaa ||
  Brahmas and Shivas respect and obey You. O Death of death, Formless Lord, I beg of You.
  19 Sava-yay (praise of Guru Ram Das Ga-yand
  (Ang 1403)

  Now a few more quotes from Shri Guru Granth Sahib Ji,


  (੯੪-, ਮਾਝ, )
  ਮਾਝ ਮਹਲਾ
  maajh mehalaa 4 ||
  Maajh, Fourth Mehl:
  9 null null


  (੯੪-, ਮਾਝ, )
  ਮਧੁਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨਾ
  madhhusoodhan maerae man than praanaa ||
  The Lord is my mind, body and breath of life.
  9 Maajh Guru Ram Das


  (੯੪-੧੦, ਮਾਝ, )
  ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਜਾਨਾ
  ho har bin dhoojaa avar n jaanaa ||
  I do not know any other than the Lord.
  10 Maajh Guru Ram Das
  (Ang 94)

  If some one asks that why Akal is called Madhusudan ?

  (੨੨੪-੧੭, ਗਉੜੀ, )
  ਸਹਸਬਾਹੁ ਮਧੁ ਕੀਟ ਮਹਿਖਾਸਾ
  sehasabaahu madhh keett mehikhaasaa ||
  The Lord killed the thousand-armed Arjun, and the demons Madhu-keetab and Meh-khaasaa.
  17 Gaurhee Guru Nanak Dev


  (੨੨੪-੧੮, ਗਉੜੀ, )
  ਹਰਣਾਖਸੁ ਲੇ ਨਖਹੁ ਬਿਧਾਸਾ
  haranaakhas lae nakhahu bidhhaasaa ||
  He seized Harnaakhash and tore him apart with his nails.
  18 Gaurhee Guru Nanak Dev


  (੨੨੪-੧੮, ਗਉੜੀ, )
  ਦੈਤ ਸੰਘਾਰੇ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਅਭਿਆਸਾ
  dhaith sanghaarae bin bhagath abhiaasaa ||6||
  The demons were slain; they did not practice devotional worship. ||6||
  18 Gaurhee Guru Nanak Dev
  (Ang 224)

  If some one asks who were Madhu Keet killed By God ?  (੫੮੦-, ਵਡਹੰਸੁ ਦਖਣੀ, )
  ਤੁਧੁ ਸਿਰਜੀ ਮੇਦਨੀ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦੇਵਣਹਾਰੋ
  thudhh sirajee maedhanee dhukh sukh dhaevanehaaro ||
  You created the Universe; You are the Giver of pain and pleasure.
  9 Vadhans Dakhnee Guru Nanak Dev
  (Ang 580)

  (੮੮੩-੧੨, ਰਾਮਕਲੀ, )
  ਨਹ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਜਲੁ ਨਹੀ ਪਵਨਾ ਤਹ ਅਕਾਰੁ ਨਹੀ ਮੇਦਨੀ
  neh siv sakathee jal nehee pavanaa theh akaar nehee maedhanee ||
  There is no Shiva or Shakti, no energy or matter, no water or wind, no world of form there,
  12 Raamkalee Guru Arjan Dev
  (Ang 883)

  So if some one asks what is Medini ?

  Should we refer to Hindu Puranas and find Vishnu as primal “God” ?

  Or should we follow the Tenth Master, who has made God of Sikhs, as the only true God, in history and in mythology ,overriding the demigods of Hindus and Holy men from Semitic side too. From the creation God of Sikh is told to be supreme and it explained in Shri Dasham Granth Sahib Ji.

  It is shameful on our part anyway to carry out misinterpretation of text onto the Tenth Master.
  After this there are self boosting, challenges, poems and forecasts by brother. They only prove the level of spirituality in him. Only one thing is proven here. People against the verse onto Tenth Master need to improve the spirituality. Intellect how so ever it may be strong but in front of spirituality fails. Akal Bless.
   
  • Like Like x 1
  #1 vijaydeep Singh, Jul 15, 2009
  Last edited by a moderator: Jan 5, 2016
 2. Loading...


 3. Astroboy

  Astroboy Malaysia
  Expand Collapse
  ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤਿ ਲਗਾਈ (Previously namjap)
  Writer SPNer Thinker

  Joined:
  Jul 14, 2007
  Messages:
  4,578
  Likes Received:
  1,607
  Vijaydeep Singh Ji,

  You've come up with a remarkable translation of the verses.
  However, I feel that there should be a smoother continuity of the verses;
  probably the translations have been limited by the author's understanding.

  Give me some time to come up with a closer understanding of the terms used
  in the verses and we can take this discussion a step further.:star:
   
 4. Astroboy

  Astroboy Malaysia
  Expand Collapse
  ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤਿ ਲਗਾਈ (Previously namjap)
  Writer SPNer Thinker

  Joined:
  Jul 14, 2007
  Messages:
  4,578
  Likes Received:
  1,607
  I would like to start with the sargun saroop of creation.
  As it is said, in order to understand the creation of the universe (macrocosm),
  one only needs to view the human structure (the microcosm) and we will find the many clues herein within ourselves.


  Gurbani states:-

  Page 754, Line 7
  ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਵਸੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ ॥
  काइआ अंदरि सभु किछु वसै खंड मंडल पाताला ॥
  Kā▫i▫ā anḏar sabẖ kicẖẖ vasai kẖand mandal pāṯālā.
  Everything is within the body - the continents, worlds and nether regions.
  Guru Amar Das - view Shabad/Paurhi/Salok

  Our scholars who translated the verses have omitted many original words by translating it as "God"
  but it helps to understand the Hierarchy of the God Worlds better if the original words are retained.
  As an example, see the following shabad and the translation:


  ਸਿਰ ਮਸ੍ਤਕ ਰਖ੍ਯ੍ਯਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੰ ਹਸ੍ਤ ਕਾਯਾ ਰਖ੍ਯ੍ਯਾ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰਹ
  सिर मस्तक रख्या पारब्रहमं हस्त काया रख्या परमेस्वरह ॥
  Sir masṯak rakẖ▫yā pārbrahmaʼn hasṯ kā▫yā rakẖ▫yā parmesvarėh.
  The Supreme Lord God has procted my head and forehead; the Transcendent Lord has protected my hands and body.

  ਆਤਮ ਰਖ੍ਯ੍ਯਾ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਧਨ ਚਰਣ ਰਖ੍ਯ੍ਯਾ ਜਗਦੀਸ੍ਵਰਹ
  आतम रख्या गोपाल सुआमी धन चरण रख्या जगदीस्वरह ॥
  Āṯam rakẖ▫yā gopāl su▫āmī ḏẖan cẖaraṇ rakẖ▫yā jagḏīsvarėh.
  God, my Lord and Master, has saved my soul; the Lord of the Universe has saved my wealth and feet.

  ਸਰਬ ਰਖ੍ਯ੍ਯਾ ਗੁਰ ਦਯਾਲਹ ਭੈ ਦੂਖ ਬਿਨਾਸਨਹ
  सरब रख्या गुर दयालह भै दूख बिनासनह ॥
  Sarab rakẖ▫yā gur ḏa▫yālėh bẖai ḏūkẖ bināsnėh.
  The Merciful Guru has protected everything, and destroyed my fear and suffering.

  ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥੇ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਅਚੁਤਹ ॥੫੨॥
  भगति वछल अनाथ नाथे सरणि नानक पुरख अचुतह ॥५२॥
  Bẖagaṯ vacẖẖal anāth nāthe saraṇ Nānak purakẖ acẖuṯėh. ||52||
  God is the Lover of His devotees, the Master of the masterless.
  Nanak has entered the Sanctuary of the Imperishable Primal Lord God. ||52||

  The given translation here for Parbrahm is God,
  The translation of Parmeshwar is also God,
  Gopal Swami = God
  Jagdeeshware = God


  So how are we going to understand the difference between Brahm and Parbrahm,
  Kal and Mahakal, Running Ear Wax and the sound of running water, etc, etc.


  In order to understand Gurbani deeper, we need to delve deeper into the Sanatan Dharam first.

  This is how I understand the verses starting from:

  Sach Khand is part of the Nirgun Planes of Existence.
  Where the Lord of this Pure Spirit Plane is called SATNAM.

  This is how Omkar comes into play. Omkar is the Lord of the Brahmand plane.
  If you were to see any Sanatan God World Hierarchy Chart you will understand where I am coming from.
  Anything below Sach Khand comes under the influence of Maya which starts from Brahmand.
  Mahakal is also known as Sohang or Etheric plane or sub-conscious plane or Intuition Plane.
  Many other names are attributed to this plane like Parbhahm.
  What happens here is that Sach Khand's energy is converted into three currents;
  the positive, the negative and the neutral. With the presence of the neutral energy,
  this plane does not belong to the Maya worlds; it is an in-between of Maya and Sach Khand.

  This is where the creative force of Mahakal takes effect in creating the planes below.
  Mahakal created the lower worlds in stages. Brahmand, Andh and Pind.

  From the scientist's viewpoint, Brahmand is the dark void which contains the visible universe.
  The Andh is that part which is the gaseous form of the created universe and the Pind
  is the cooled down gases that have well formed star systems.

  Omkar is not the same as Ek Oangkar.
  Omkar is the lower energy which re-transforms the higher vibrations into coarser vibrations
  (transforms the 3 diverging currents into 2 diverging currents).
  This creates duality in the World of Omkar.

  The logic is SATNAM creates the KAL; the KAL in turn creates
  Omkar - the world where Maya begins to take shape. The Bani or sound current differs on each plane.

  More Later....
   
  • Like Like x 2
 5. Astroboy

  Astroboy Malaysia
  Expand Collapse
  ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤਿ ਲਗਾਈ (Previously namjap)
  Writer SPNer Thinker

  Joined:
  Jul 14, 2007
  Messages:
  4,578
  Likes Received:
  1,607
  Kal can mean Time and it can mean Negative force.
  Negative force is not necessarily a destructive force but a dualistic one.
  One cannot do without the other. Like one cannot swim without the opposite possibility of drowning.

  Mahakal has also been used in Dasam Granth like in:

  Maha Kaal Rakhvaar Hamaro
  Maha Loh Mein Kinkar Tharo
   
  • Like Like x 1
 6. Astroboy

  Astroboy Malaysia
  Expand Collapse
  ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤਿ ਲਗਾਈ (Previously namjap)
  Writer SPNer Thinker

  Joined:
  Jul 14, 2007
  Messages:
  4,578
  Likes Received:
  1,607
  Now please pay close attention to the first tuk:

  ਸਿਰ ਮਸ੍ਤਕ ਰਖ੍ਯ੍ਯਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੰ ਹਸ੍ਤ ਕਾਯਾ ਰਖ੍ਯ੍ਯਾ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰਹ
  सिर मस्तक रख्या पारब्रहमं हस्त काया रख्या परमेस्वरह ॥
  Sir masṯak rakẖ▫yā pārbrahmaʼn hasṯ kā▫yā rakẖ▫yā parmesvarėh.
  The Supreme Lord God has procted my head and forehead; the Transcendent Lord has protected my hands and body.

  This is the microcosm of the Hierarchy as explained in the previous post.

  Lord Parbrahm created the sub-conscious mind which is physically represented by the head and forhead.

  The Body in general denotes the physical counter part - which is placed by a lower manifestation of the creative energy known as Parmeswar.

  Let's look at the next tuk:

  ਆਤਮ ਰਖ੍ਯ੍ਯਾ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਧਨ ਚਰਣ ਰਖ੍ਯ੍ਯਾ ਜਗਦੀਸ੍ਵਰਹ
  आतम रख्या गोपाल सुआमी धन चरण रख्या जगदीस्वरह ॥
  Āṯam rakẖ▫yā gopāl su▫āmī ḏẖan cẖaraṇ rakẖ▫yā jagḏīsvarėh.
  God, my Lord and Master, has saved my soul; the Lord of the Universe has saved my wealth and feet.

  The Soul is protected by our Lord Husband Gopal. And the Lowest Lord is in charge of the feet and material wealth. He is known as Lord Jagdeeshwar.
   
 7. Astroboy

  Astroboy Malaysia
  Expand Collapse
  ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤਿ ਲਗਾਈ (Previously namjap)
  Writer SPNer Thinker

  Joined:
  Jul 14, 2007
  Messages:
  4,578
  Likes Received:
  1,607
  The True Guru who is our companion has access to all the planes right up to
  Sach Khand and unfolds our consciousness by taking us stage by stage to the
  Sanctuary of the Imperishable beyond the influence of Maya.
   
  • Like Like x 1
 8. Astroboy

  Astroboy Malaysia
  Expand Collapse
  ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤਿ ਲਗਾਈ (Previously namjap)
  Writer SPNer Thinker

  Joined:
  Jul 14, 2007
  Messages:
  4,578
  Likes Received:
  1,607
  This probably denotes the world of
  Lower Mind (Memory faculty) - Tinking of Bells is the sound heard by Soul visiting this region.
  How to Visit ? Meditate, Simran, Naam Japo.

  Brahma, Vishnu and Shiva belong to the Omkar region of the mind world.
  They are not free from re-incarnation, cycle of birth and death.

  ਬ੍ਰਹਮੈ ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਪਰਗਾਸੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ
  ब्रहमै बेद बाणी परगासी माइआ मोह पसारा ॥
  Barahmai beḏ baṇī pargāsī mā▫i▫ā moh pasārā.
  Through Brahma, the hymns of the Vedas were revealed, but the love of Maya spread.

  ਮਹਾਦੇਉ ਗਿਆਨੀ ਵਰਤੈ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਤਾਮਸੁ ਬਹੁਤੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥੨॥
  महादेउ गिआनी वरतै घरि आपणै तामसु बहुतु अहंकारा ॥२॥
  Mahāḏe▫o gi▫ānī varṯai gẖar āpṇai ṯāmas bahuṯ ahaʼnkārā. ||2||
  The wise one, Shiva, remains absorbed in himself, but he is
  engrossed in dark passions and excessive egotism. ||2||

  ਕਿਸਨੁ ਸਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਰੂਧਾ ਕਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰਾ
  किसनु सदा अवतारी रूधा कितु लगि तरै संसारा ॥
  Kisan saḏā avṯārī rūḏẖā kiṯ lag ṯarai sansārā.
  Vishnu is always busy reincarnating himself - who will save the world?

  ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨਿ ਰਤੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰਿ ਚੂਕੈ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰਾ ॥੩॥
  गुरमुखि गिआनि रते जुग अंतरि चूकै मोह गुबारा ॥३॥
  Gurmukẖ gi▫ān raṯe jug anṯar cẖūkai moh gubārā. ||3||
  The Gurmukhs are imbued with spiritual wisdom in this age;
  they are rid of the darkness of emotional attachment. ||3||

  Ang 559 Line 15
   
  • Like Like x 1
 9. Astroboy

  Astroboy Malaysia
  Expand Collapse
  ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤਿ ਲਗਾਈ (Previously namjap)
  Writer SPNer Thinker

  Joined:
  Jul 14, 2007
  Messages:
  4,578
  Likes Received:
  1,607
  ਸੇਖਨਾਗ ਪਰ ਸੋਇਬੋ ਕਰੈ ਜਗ ਤਹਿ ਸੇਖਸਾਇ ਉਚਰੈ ੧੨
  Sekhnaag par soebo karai|| Jag tah(i) Sekhsaae uchrai||12||
  He slept on Sheshanaga, therefore he was called the master of Shesha.12.

  Page 114, Line 10


  ਏਕ ਸ੍ਰਵਣ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਾਰਾ ਤਾ ਤੇ ਮਧੁ ਕੀਟਭ ਤਨ ਧਾਰਾ
  Ek sravan te mail nikaaraa|| Taa te Madhu kootabh tan dhaaraa||
  Out of the secretion from one of his ears, Madhu and Kaitabh came into being.

  Page 114, Line 11


  ਦੁਤੀਯ ਕਾਨ ਤੇ ਮੈਲੁ ਨਿਕਾਰੀ ਤਾ ਤੇ ਭਈ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ੧੩
  Dutooya kaan te mail(u) nikaaroo|| Taa te bhaoo sristtee ih saaroo||13||
  And from the secretion of the other ear, the whole world materialized.13.

  Page 114, Line 12


  ਤਿਨ ਕੋ ਕਾਲ ਬਹੁਰ ਬਧ ਕਰਾ ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਦ ਸਮੁੰਦ ਮੋ ਪਰਾ
  Tin ko kaal bahur badh karaa|| Tin ko med samund mo paraa||
  After some period, the Lord killed the demons (Madhu and Kaitabh). Their marrow flowed into the ocean.

  Page 114, Line 13


  ਚਿਕਨ ਤਾਸ ਜਲ ਪਰ ਤਿਰ ਰਹੀ ਮੇਧਾ ਨਾਮ ਤਬਹਿ ਤੇ ਕਹੀ ੧੪
  Chikan taas jal par tir rahoo|| Medhaa naam tabah(i) te kahoo||14||
  The greasy substance floated thereon, because of that medital (marrow), the earth was called medha (or medani).14.

  Page 114, Line 14

  ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੇ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵੈ ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੈ
  Saadh karam je purakh kamaavai|| Naam devtaa jagat kahaavai||
  Because of virtuous actions, a purusha (person) is known as devta (god)

  Page 115, Line 1


  ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਜੇ ਜਗ ਮੈ ਕਰਹੀਂ ਨਾਮ ਅਸੁਰ ਤਿਨ ਕੋ ਸਭ ਧਰਹੀਂ ੧੫
  Kukrit karam je jag mai kar-hoon|| Naam asur tin ko sabh dhar-hoon||15||
  And because of evil actions, he is known as asura (demon).15.

  Page 115, Line 2


  ਬਰੁ ਬਿਥਾਰ ਕਹਾ ਲਗੈ ਬਖਾਨੀਅਤ ਗ੍ਰੰਥ ਬਢਨ ਤੇ ਅਤਿ ਡਰੁ ਮਾਨੀਅਤ
  Bahu bithaar kahaa lagai bakhaanooat|| Granth ba?han te at(i) ?ar(u) maanooat||
  If everything is described in detail, it is feared that the description will become voluminous.  Age of the Dinosaurs and Volcanic eruptions? Probably Yes.

  I can inteprete this as when the earth cooled down, the dinosaurs died and were buried.
  The greasy oil from their bodies began to flow into the ocean (as crude oil) ?
  Just a thought!!!


  Garuda has always been the sworn enemy of snakes and nagas.
  The archetypal legend of the enmity that exists between birds of prey
  and serpents occurs across a wide spectrum of transcultural mythologies.  See the verses that follow :

  The last line talks about Garuda.

  Garuda 'the devourer' is the mythical 'Lord of birds' in both the Hindu and Buddhist traditions.
  In the Hindu Puranic legends, Garuda is the son of Kashyapa and Vinata.
  He is said to have emerged, fully grown, from an egg, after incubating for five hundred years.
   
 10. Astroboy

  Astroboy Malaysia
  Expand Collapse
  ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤਿ ਲਗਾਈ (Previously namjap)
  Writer SPNer Thinker

  Joined:
  Jul 14, 2007
  Messages:
  4,578
  Likes Received:
  1,607
  Here's an overview of the Sargun Sris-tee:

  LORD SATNAM (or Sach Khand Plane) creates the Manifested worlds below.
  Satnam or Akaal Purukh or Sat Purush is timeless, beyong the cycle of transmigration.
  Our Mool Mantar is a description of HIM.

  Just below Sach Khand is MAHAKAL or PARBRAHM or SOHANG who is the Lord Current/Subtle energy which
  fashioned the sub-conscious minds and the UNIVERSAL MIND - which acts like home to all individual minds.
  This is the 'place' of Mansarovar or the shimmering Lake of emormous light (which is so fine in vibrations) filters out
  even the mind vibrations. No thoughts can pass through this Mansarovar Lake for in order to partake from the Water of Life
  and see the true light of God, one needs to cleanse one's self from all impurities. When you bathe in the Lake of Mansarovar,
  you emerge as a SWAN.

  View shabad for inspiration :

  ਸੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡਿ ਪਿੰਡਿ ਸੋ ਜਾਨੁ
  सो ब्रहमंडि पिंडि सो जानु ॥
  So barahmand pind so jān.
  Know that He is in the universe, and in the body as well.

  ਮਾਨ ਸਰੋਵਰਿ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ
  मान सरोवरि करि इसनानु ॥
  Mān sarovar kar isnān.
  Take your cleansing bath in the Mansarovar Lake.

  ਸੋਹੰ ਸੋ ਜਾ ਕਉ ਹੈ ਜਾਪ
  सोहं सो जा कउ है जाप ॥
  Sohaʼn so jā ka▫o hai jāp.
  Chant "Sohan" - "He is me.

  ਜਾ ਕਉ ਲਿਪਤ ਹੋਇ ਪੁੰਨ ਅਰੁ ਪਾਪ ॥੬॥
  जा कउ लिपत न होइ पुंन अरु पाप ॥६॥
  Jā ka▫o lipaṯ na ho▫e punn ar pāp. ||6||
  He is not affected by either virtue or vice. ||6|| (Ang 1165)
   
 11. Astroboy

  Astroboy Malaysia
  Expand Collapse
  ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤਿ ਲਗਾਈ (Previously namjap)
  Writer SPNer Thinker

  Joined:
  Jul 14, 2007
  Messages:
  4,578
  Likes Received:
  1,607
  Ang 121

  ਮਾਝ ਮਹਲਾ
  माझ महला ३ ॥
  Mājẖ mėhlā 3.
  Maajh, Third Mehl:

  ਗੋਵਿੰਦੁ ਊਜਲੁ ਊਜਲ ਹੰਸਾ
  गोविंदु ऊजलु ऊजल हंसा ॥
  Govinḏ ūjal ūjal hansā.
  The Lord of the Universe is radiant, and radiant are His soul-swans.

  ਮਨੁ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ
  मनु बाणी निरमल मेरी मनसा ॥
  Man baṇī nirmal merī mansā.
  Their minds and their speech are immaculate; they are my hope and ideal.

  ਮਨਿ ਊਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋਹਹਿ ਅਤਿ ਊਜਲ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥੧॥
  मनि ऊजल सदा मुख सोहहि अति ऊजल नामु धिआवणिआ ॥१॥
  Man ūjal saḏā mukẖ sohėh aṯ ūjal nām ḏẖi▫āvaṇi▫ā. ||1||
  Their minds are radiant, and their faces are always beautiful;
  they meditate on the most radiant Naam, the Name of the Lord. ||1||
   
 12. Astroboy

  Astroboy Malaysia
  Expand Collapse
  ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤਿ ਲਗਾਈ (Previously namjap)
  Writer SPNer Thinker

  Joined:
  Jul 14, 2007
  Messages:
  4,578
  Likes Received:
  1,607
  Page 227, Line 17
  ਪਰਮ ਹੰਸੁ ਸਚੁ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥
  परम हंसु सचु जोति अपार ॥
  Param hans sacẖ joṯ apār.
  The pure swan-souls see the True Light of the Infinite Lord.
  Guru Nanak Dev - view Shabad/Paurhi/Salok

   
 13. OP
  vijaydeep Singh

  vijaydeep Singh
  Expand Collapse
  SPNer

  Joined:
  Jul 30, 2004
  Messages:
  1,744
  Likes Received:
  87
  Gurfateh

  Singh Sahib Ji,

  Das is very tiny person with no intellect or spirituality level as the great Sikhs have here. If some mistakes are done then all Sangat may forgive this novice dog (das).
   
 14. The Khalsa Fauj

  The Khalsa Fauj
  Expand Collapse
  SPNer

  Joined:
  Dec 1, 2006
  Messages:
  315
  Likes Received:
  186
  Vijaydeep, that was a long read. I don't have time to respons to your entertaining reply. I just want to know one thing though. How in the world did you translate says naag as asteroids or did Kawar Ajeet Singh do that?
   
 15. The Khalsa Fauj

  The Khalsa Fauj
  Expand Collapse
  SPNer

  Joined:
  Dec 1, 2006
  Messages:
  315
  Likes Received:
  186
  byd purwn swsqR AwnMqw gIq kibq n gwvaugo ] AKMf mMfl inrMkwr mih Anhd bynu bjwvaugo ] 1] bYrwgI rwmih gwvaugo ] {gurU gRMQ swihb jI, pMnw 972}
  Baid Puraan Saastar Aanantaa Giit Kabit Na Gaavogo || Akhand Mandal Nirankaar Mahe Anhad Bayn Bjaavaogo || Bairaagee Raamhe Gaavogo ||
  There are many songs and poetic verses from Vedas, Puraans and Saastars but I do not sing them. In the everlasting realm of Formless Master, I play the flute of the Anhad shabad, the vibration of God’s praise. I sing God’s praises while remaining detached from the influences of worldly affairs.
   
  • Like Like x 1
 16. The Khalsa Fauj

  The Khalsa Fauj
  Expand Collapse
  SPNer

  Joined:
  Dec 1, 2006
  Messages:
  315
  Likes Received:
  186
  I am just posting the original article below for everyone to read:

  ਕੰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋ ਸ੍ਰਿਸਟੀ: ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਦੌਲਤ
  ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ (ਕੈਨੇਡਾ)
  ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਜੀ ਚਾਲ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਖ ਕੌਮ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੁੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅੰਧੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
  ਅਬ ਮੈ ਕਹੋ ਸੁ ਅਪਨੀ ਕਥਾ। ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਉਪਜਿਆ ਜਥਾ। ੮। ਦੋਹਰਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਥਾ ਸੰਛੇਪ ਤੇ ਕਹੋ ਸੁ ਹਿਤ ਚਿਤੁ ਲਾਇ। ਬਹੁਰਿ ਬਡੋ ਬਿਸਥਾਰ ਕੈ ਕਹਿਹੋ ਸਭੈ ਸੁਨਾਇ। ੯। {ਨਾਟਕ ੧੨}
  ਅਰਥ
  ਹੁਣ ਮੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਉਪਜਿਆ। ੮। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਹਾਂਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈ ਇਹ ਕਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ੯।
  ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਹੈ।
  ਪ੍ਰਿਥਮ ਕਾਲ ਜਬ ਕਰਾ ਪਸਾਰਾ। ਓਅੰਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਰਾ। ਕਾਲਸੈਨ ਪ੍ਰਥਮੈ ਭਇਓ ਭੂਪਾ। ਅਧਿਕ ਅਤੁਲ ਬਲਿ ਰੂਪ ਅਨੂਪਾ। ੧੦। ਕਾਲਕੇਤੁ ਦੂਸਰ ਭੂਅ ਭਇਓ। ਕ੍ਰੂਰਬਰਸ ਤੀਸਰ ਜਗਿ ਠਯੋ। ਕਾਲਧੁਜ ਚਤੁਰਥ ਨ੍ਰਿਪ ਸੋਹੈ। ਜਿਹ ਤੇ ਭਯੋ ਜਗਤ ਸਭ ਕੋ ਹੈ। ੧੧। ਸਹਸਰਾਛ ਜਾ ਕੋ ਸੁਭ ਸੋਹੈ। ਸਹਸ ਪਾਦ ਜਾ ਕੇ ਤਨਿ ਮੋਹੈ। ਸੇਖ ਨਾਗ ਪਰ ਸੋਇਬੋ ਕਰੈ। ਜਗ ਤਿਹ ਸੇਖ ਸਾਇ ਉਚਰੈ। ੧੨। ਏਕ ਸਰਵਣ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਾਰਾ। ਤਾ ਤੇ ਮਧੂ ਕੀਟਭ ਤਨ ਧਾਰਾ। ਦੁਤੀਆ ਕਾਨ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਾਰੀ। ਤਾ ਤੇ ਭਈ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਇਹ ਸਾਰੀ। ੧੩। {ਨਾਟਕ ੧੨}

  ਅਰਥ
  ਜਦੋ ਕਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਲ ਸੈਨ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ, ਤੁਲਣਾ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ੧੦। ਕਾਲ ਕੇਤ ਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕਰੂਰ ਬਰਸ ਨਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਲ ਧੁਜ ਚੌਥਾ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਤੋ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ੧੧। (ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ) ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹਜਾਰ ਅੱਖਾਂ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਹਜਾਰ ਪੈਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਉਪਰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਖ ਸਾਇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ੧੨। (ਜਦੋ ਉਸ ਨੇ) ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮਧੂ ਅਤੇ ਕੀਟਭ ਦੈਂਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਬਣੀ। ੧੩। (ਫਿਰ ਜਦੋ ਉਸ ਨੇ) ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਤੋ ਮੈਲ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ੧੩।
  ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ "ਪ੍ਰਿਥਮ ਕਾਲ ਜਬ ਕਰਾ ਪਸਾਰਾ। ਓਅੰਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਰਾ।" ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆ ਤੁਕਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਨੇ ਜਦੋ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀ ਖਾਣਾ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਓਅੰਕਾਰ ਮਾਹਕਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨੂੰ ਓਅੰਕਾਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ: -
  ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਆਪਿ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਤੀ॥ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਉਪਾਰਜਨਾ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਭਾਤੀ॥ ਤੂੰ ਜਾਣਹਿ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈਐ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਤੁਮਾਤੀ॥ ਇਕਿ ਆਵਹਿ ਇਕਿ ਜਾਹਿ ਉਠਿ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਰਿ ਜਾਤੀ॥ {ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੧੩੮}
  ਅਰਥ
  ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਗੰਮ ਤੋ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਤੂੰ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਲ (ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀਵ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਨਾਮ ਤੋ ਬਿਨਾ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਲ, ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਹੇਠਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜੋ।
  ਮਹਾਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ। ਮਹਾ ਲੋਹ ਮੈ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰੋ। ਅਪੁਨਾ ਜਾਨਿ ਕਰੋ ਰਖਵਾਰ। ਬਾਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਬਿਚਾਰ। ੪੩੫। {ਕ੍ਰਿਸਨ ਅਵਤਾਰ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ}
  ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਉਸਤਤਿ। {ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ}
  ਸਿਰੰ ਮਾਲ ਰਾਜੰ। ਲਖੇ ਰੁਦ੍ਰ ਲਾਜੰ। ਸੁਭੇ ਚਾਰ ਚਿਤ੍ਰੰ। ਪਰਮੰ ਪਵਿਤ੍ਰੰ। ੨੨। {ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ}
  ਅਰਥ
  ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਨ। ੨੨।
  ਘਮਕਿ ਘੁੰਘਰੂ ਸੁਰੰ। ਨਵੰ ਨਨਾਦ ਨੂਪਰੰ। …। ੫੨। {ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ}
  ਅਰਥ
  ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਘੁੰਘਰੂ ਬਹੁਤ ਛਣਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਝਾਂਝਰਾਂ ਵਿਚੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਧੁੰਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
  ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਕਾਲ ਜੋ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੜ ਕੇ ਮਹਾਕਾਲ ਇੱਕ ਨਚਾਰ ਜਿਹਾ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਹੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ੧੦੧ ਛੰਦ ਹਨ। ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਥਾ ਵੀ ਪਾਠਕ ਜਨ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਲੈਣ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵਿਚੋ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਸਾਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਹੇਠਾਂ ਪੜੋ: -
  ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਪਵਨੈ ਤੇ ਜਲੁ ਹੋਇ॥ ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਸਾਜਿਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਸਮੋਇ॥ ਨਿਰਮਲੁ ਮੈਲਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਪਤਿ ਹੋਇ॥ 3॥ (ਪੰਨਾ 19-20)
  ਅਰਥ
  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ) ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। (ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ (ਸੂਖਮ ਤੱਤ) ਪਵਣ ਬਣਿਆ, ਪਵਣ ਤੋਂ ਜਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, (ਤੇ, ਇਸ ਰਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ) ਹਰੇਕ ਘਟ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 3.
  ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਆਪਿ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਤੀ॥ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਉਪਾਰਜਨਾ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਭਾਤੀ॥ ਤੂੰ ਜਾਣਹਿ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈਐ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਤੁਮਾਤੀ॥ ਇਕਿ ਆਵਹਿ ਇਕਿ ਜਾਹਿ ਉਠਿ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਰਿ ਜਾਤੀ॥ {ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੧੩੮}
  ਅਰਥ
  ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਗੰਮ ਤੋ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਤੂੰ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਲ (ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀਵ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਨਾਮ ਤੋ ਬਿਨਾ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਲ ਸਬਦ ਰੱਬ ਲਈ ਨਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਾਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਮੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਪਾਬੰਧ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੱਚੇ, ਝਾਂਝਰਾਂ ਪਾਵੇ, ਘੁੰਘਰੂ ਛਣਕਾਵੇ ਜਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਕਤ ਮਤ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਮਹਾਕਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸਤਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿਨ ਕਉ ਕਾਲ ਨ ਖਾਤੇ॥ {ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੫੨੯}
  ਅਰਥ
  ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ) ਨਹੀ ਖਾਂਦੀ।
  ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਸੂਤਕੁ ਜਾਇ॥ ਮਰੈ ਨ ਜਨਮੈ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ॥ ੫॥ {ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੨੨੯}
  ਅਰਥ
  ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਮ (ਸੂਤਕੁ) ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁਖ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀ ਖਾਂਦਾ ਭਾਵ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ।
  ਸੋ ਇਹੋ ਜਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾ ਜੋ ਸਿਖ ਸਿਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਸ਼ਈ ਮਹਾਕਾਲ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਲ ਪਿਠ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ।
  ਸੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸੁਝਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨਿਤਰਨ। ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜਿੱਤ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਚ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲਉ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਉ ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿਲ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
   
  • Like Like x 2
 17. OP
  vijaydeep Singh

  vijaydeep Singh
  Expand Collapse
  SPNer

  Joined:
  Jul 30, 2004
  Messages:
  1,744
  Likes Received:
  87
  Gurfateh
  Brother TKF Ji,

  You have asked how could Naag could be astroid.

  Another meaning of Naag is Elephant, another is hill, another is stone so asteroid, which is stone from the space could be called the naag.

  Likewise
   
 18. OP
  vijaydeep Singh

  vijaydeep Singh
  Expand Collapse
  SPNer

  Joined:
  Jul 30, 2004
  Messages:
  1,744
  Likes Received:
  87
  Gurfateh

  Kindly read and understand this from Ang 294


  ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਮਹਿ ਦੇਖੁ
  बेद पुरान सिम्रिति महि देखु ॥
  Beḏ purān simriṯ mėh ḏekẖ.
  See Him in the Vedas, the Puraanas and the Simritees.

  ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍ਯ੍ਯਤ੍ਰ ਮਹਿ ਏਕੁ
  ससीअर सूर नख्यत्र महि एकु ॥
  Sasī▫ar sūr nakẖ▫yaṯar mėh ek.
  In the moon, the sun and the stars, He is the One.

  ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ
  बाणी प्रभ की सभु को बोलै ॥
  Baṇī parabẖ kī sabẖ ko bolai.
  The Bani of God's Word is spoken by everyone.

  ਆਪਿ ਅਡੋਲੁ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ
  आपि अडोलु न कबहू डोलै ॥
  Āp adol na kabhū dolai.
  He Himself is unwavering - He never wavers.

  ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਿ ਖੇਲੈ ਖੇਲ
  सरब कला करि खेलै खेल ॥
  Sarab kalā kar kẖelai kẖel.
  With absolute power, He plays His play.

  ਮੋਲਿ ਪਾਈਐ ਗੁਣਹ ਅਮੋਲ
  मोलि न पाईऐ गुणह अमोल ॥
  Mol na pā▫ī▫ai guṇah amol.
  His value cannot be estimated; His virtues are invaluable.

  ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤਿ
  सरब जोति महि जा की जोति ॥
  Sarab joṯ mėh jā kī joṯ.
  In all light, is His Light.

  ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤਿ ਪੋਤਿ
  धारि रहिओ सुआमी ओति पोति ॥
  Ḏẖār rahi▫o su▫āmī oṯ poṯ.
  The Lord and Master supports the weave of the fabric of the universe.

  ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ
  गुर परसादि भरम का नासु ॥
  Gur parsāḏ bẖaram kā nās.
  By Guru's Grace, doubt is dispelled.

  ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਏਹੁ ਬਿਸਾਸੁ ॥੩॥
  नानक तिन महि एहु बिसासु ॥३॥
  Nānak ṯin mėh ehu bisās. ||3||
  O Nanak, this faith is firmly implanted within. ||3||
   
  #17 vijaydeep Singh, Oct 11, 2009
  Last edited by a moderator: Jan 5, 2016
 19. The Khalsa Fauj

  The Khalsa Fauj
  Expand Collapse
  SPNer

  Joined:
  Dec 1, 2006
  Messages:
  315
  Likes Received:
  186
  Viajydeep, I don't have time to discuss your posts online, bring live talk to Toronto. We will discuss poet shyam's work there. You are never going to convince us with your flawed logics and arths. You can waste as much time trying to declare poet Shyam as 10th Nanak as you want but truth will remain truth. Logica fallacies don't hold any value.
   
  • Like Like x 1
 20. OP
  vijaydeep Singh

  vijaydeep Singh
  Expand Collapse
  SPNer

  Joined:
  Jul 30, 2004
  Messages:
  1,744
  Likes Received:
  87
  Gurfateh
  Dear Brother,

  Das requested you to provide your address.Which you have not emailed as yet.

  Admin note: We specifically request that members not send private emais to one another on open threads. Use the SPN private message feature to have this conversation. Narayanjot Kaur
   
 21. The Khalsa Fauj

  The Khalsa Fauj
  Expand Collapse
  SPNer

  Joined:
  Dec 1, 2006
  Messages:
  315
  Likes Received:
  186
  Why should I email you my address? I don't trust devi bhagats one bit. deletion.
   
  #20 The Khalsa Fauj, Oct 12, 2009
  Last edited by a moderator: Oct 12, 2009
Since you're here... we have a small favor to ask...     Become a Supporter      ::     Make a Contribution     


Share This Page