Sukhmani Sahib Astpadi 17 Sabad 5 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੭ ਸਬਦ ੫

Ambarsaria

ੴ / Ik▫oaʼnkār
Writer
SPNer
Dec 21, 2010
3,380
5,689
ਸਲੋਕੁ
Salok.
Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi)

ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ਹੈ ਭਿ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭਿ ਸਚੁ ੧॥
Āḏ sacẖ jugāḏ sacẖ. Hai bẖė sacẖ Nānak hosī bẖė sacẖ. ||1||
Present from the beginning, prevailing through the ages. Nanak, is present now and forever will be present.

ਅਸਟਪਦੀ
Asatpaḏī.
Eight stanzas hymn

ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰਾਖੈ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟਿ ਲਾਖੈ
Nīkī kīrī mėh kal rākẖai. Bẖasam karai laskar kot lākẖai.
In little ant strength is established. Such can reduce to ashes army of hundreds of thousands, millions.

ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸੁ ਕਾਢਤ ਆਪਿ ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥ
Jis kā sās na kādẖaṯ āp. Ŧā ka▫o rākẖaṯ ḏe kar hāth.
If such does not take out the breath of someone. So such is protected under the hand.

ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤਿ
Mānas jaṯan karaṯ baho bẖāṯ. Ŧis ke karṯab birthe jāṯ.
Humans try many different efforts. Such efforts become useless.

ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਅਵਰੁ ਕੋਇ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਇ
Mārai na rākẖai avar na ko▫e. Sarab jī▫ā kā rākẖā so▫e.
No one else kills or preserves. All life forms so protects.

ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ੫॥
Kāhe socẖ karahi re parāṇī. Jap Nānak parabẖ alakẖ vidāṇī. ||5||
Why worry o mortal. Nanak contemplate the invisible and indescribable creator.
ESSENCE: In the salok, Guru ji state the eternal truth prevailing and so prevailing forever from the past to the future.

Guru Arjan Dev ji in Astpadi 17, 5th sabad describe the power and prowess of the creator versus humans. Creator An ant is given life while millions in army may die, till the last breath one is protected,. Human species tries without success many methods but all for naught. Only the creator so keeps alive or lets die and no one else.


Guru ji conclude why worry but rather be contemplating upon and understanding the creator.
Please note all errors are mine and I stand corrected.

Sat Sri Akal.
 
Last edited:

Luckysingh

Writer
SPNer
Dec 3, 2011
1,634
2,758
Vancouver
I admire and acknowledge this work and effort that you are putting in tremendously. I do regard it of a very high value and order. It is helping me to come to terms with words and also aid in learning more.
I'm just starting out here with this only method that I can use in translating by singling out words and then getting the sentence together.
I'll try and show you what I mean.

By all means correct me where I'm wrong as I am no way as advanced as you and others. I think you will get the idea of how I'm trying to do it as there are many others that like me are not literate enough in gurmukhi and punjabi and just give up trying to translate. It's a huge learning curve for me and if someone like me can do it to an extent then it's possible for many others that just give up and don't bother trying.

Thanks to you it has been bought to my attention that the translations currently available can be misleading, this has been one of the many reasons I thought I could try for myself. It's not easy and sometimes takes a while just to do a single line!!

So here goes-

ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰਾਖੈ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟਿ ਲਾਖੈ
Nīkī kīrī mėh kal rākẖai. Bẖasam karai laskar kot lākẖai.
In little ant strength is established. Such can reduce to ashes army of hundreds of thousands, millions

With the first part, I make small ant or insect (niki kiri),
inside, within or contains(meh)
power,competence or strength(kal)
to protect or guide (rakhai)
dust or ashes (bhasam)
to make, create, to form ( karai)
(laskar) not too sure, maybe large quantity, numbers
(kot) numerical value of million or billion
(lakhai) as in lak or hundreds of thousands.
so all in, I get very similar to yours-
The single little ant's strength or competence is protected(rakhai) by creator/lord. Yet, creator/lord can still reduce huge numbers (kot lakhai) of ants to dust or ash.

ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸੁ ਕਾਢਤ ਆਪਿ ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥ
Jis kā sās na kādẖaṯ āp. Ŧā ka▫o rākẖaṯ ḏe kar hāth.
If such does not take out the breath of someone. So such is protected under the hand.

word for word on above seems fine, the one who's breath is not taken away is still protected (rakhat) by given hand(de kar hath)

ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤਿ
Mānas jaṯan karaṯ baho bẖāṯ. Ŧis ke karṯab birthe jāṯ.
Humans try many different efforts. Such efforts become useless.

(manas jatan) -efforts of humans (karat baho bhat) are of many varieties. but (kartab) are done-reffering to efforts are useless(birthe) in these varieties.
Well, I think I've learnt that 'birthe' implies 'useless' here.

ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਅਵਰੁ ਕੋਇ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਇ
Mārai na rākẖai avar na ko▫e. Sarab jī▫ā kā rākẖā so▫e.
No one else kills or preserves. All life forms so protects.
Again, same as what you say.
No other than he, can kill or protect, all (sarab) life forms are protected or guarded by him

ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ੫॥
Kāhe socẖ karahi re parāṇī. Jap Nānak parabẖ alakẖ vidāṇī. ||5||
Why worry o mortal. Nanak contemplate the invisible and indescribable creator.

(kahe soch) for what thought
(karahi) to get done or carry out
(re parani) living or respected living being
Why carry out such thought or worry as you mention. As Nanak contemplates the invisible(alakh) and wonderful or indescribable(vidani)

I have actually learned more vocab here, thank you.

I hope you can see how I'm using this technique to advance further even though there are many limitations to my vocab. The essence at the end is put together very well and simplifies it extremely.

Waheguru
 

Ambarsaria

ੴ / Ik▫oaʼnkār
Writer
SPNer
Dec 21, 2010
3,380
5,689
Luckysingh ji thanks for your effort. I do want you to recognize a possible approach if it is of use in your study.

For example the following will show how I do it. I download the Gurbani from srigranth.org with Bhai Manmohan Singh ji's Teeka and Prof. Sahib Singh ji's Punjabi Translation. Dr. Sant Singh Khalsa ji's translation is by default and Dr. Thind's phonetics is by default. Then I review it within all sources and reading from my knowledge of Punjabi and Guru ji in mind, I try to create my translation and essence. Occasionally I also use Mahan Kosh and dictionaries at SriGranth.org plus the normal English dictionaries.

So here is the raw material for this Sabad in my first draft. It may vary from what I finalize to post at spn.

Let us see if it helps understand/share some of the considerations and nuances,
ਸਲੋਕੁ
सलोकु ॥
Salok.
Shalok:
ਸਲੋਕ।
xxx

xxx

ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ
आदि सचु जुगादि सचु ॥
Āḏ sacẖ jugāḏ sacẖ.
True in the beginning, True throughout the ages,
ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ, ਸੱਚਾ ਉਹ ਹੁਣ ਭੀ ਹੈ,
ਸਚੁ = ਸਦਾ-ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ। ਆਦਿ = ਮੁੱਢ ਤੋਂ। ਜੁਗਾਦਿ = ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ।

ਪ੍ਰਭੂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
Present from the beginning, prevailing through the ages
ਹੈ ਭਿ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭਿ ਸਚੁ ੧॥
है भि सचु नानक होसी भि सचु ॥१॥
Hai bẖė sacẖ Nānak hosī bẖė sacẖ. ||1||
True here and now. O Nanak, He shall forever be True. ||1||
ਅਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ!
ਨਾਨਕ = ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੋਸੀ = ਹੋਵੇਗਾ, ਰਹੇਗਾ ॥੧॥

ਐਸ ਵੇਲੇ ਭੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਭੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ॥੧॥
Nanak, is present now and forever will be present
ਅਸਟਪਦੀ
असटपदी ॥
Asatpaḏī.
Ashtapadee:
ਅਸ਼ਟਪਦੀ।
xxx

xxx
Eight stanzas hymn

ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰਾਖੈ
नीकी कीरी महि कल राखै ॥
Nīkī kīrī mėh kal rākẖai.
He infuses His Power into the tiny ant;
ਜੇਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿੱਕੀ ਜੇਹੀ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇ,
ਨੀਕੀ = ਨਿੱਕੀ, ਛੋਟੀ। ਕੀਰੀ = ਕੀੜੀ। ਕਲ = ਤਾਕਤ।

(ਜਿਸ) ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ) ਤਾਕਤ ਭਰਦਾ ਹੈ,
In little ant strength is established
ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟਿ ਲਾਖੈ
भसम करै लसकर कोटि लाखै ॥
Bẖasam karai laskar kot lākẖai.
it can then reduce the armies of millions to ashes
ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਸਮ = ਸੁਆਹ। ਕੋਟਿ = ਕਰੋੜ।

(ਉਹ ਕੀੜੀ) ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
Such can reduce to ashes army of hundreds of thousands, millions
ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸੁ ਕਾਢਤ ਆਪਿ
जिस का सासु न काढत आपि ॥
Jis kā sās na kādẖaṯ āp.
Those whose breath of life He Himself does not take away -
ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਆਸ (ਜੀਵਨ) ਸੁਆਮੀ ਖੁਦ ਮੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ,
xxx

ਜਿਸ ਜੀਵ ਦਾ ਸ੍ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ,
If such does not take out the breath of someone
ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥ
ता कउ राखत दे करि हाथ ॥
Ŧā ka▫o rākẖaṯ ḏe kar hāth.
He preserves them, and holds out His Hands to protect them.
ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਦਾ ਹੈ।
ਦੇ ਕਰਿ = ਦੇ ਕੇ।

ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
So such is protected under the hand
ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤਿ
मानस जतन करत बहु भाति ॥
Mānas jaṯan karaṯ baho bẖāṯ.
You may make all sorts of efforts,
ਆਦਮੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤ੍ਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਮਾਨਸ = ਮਨੁੱਖ। ਬਹੁ ਭਾਤਿ = ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ।

ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
Humans try many different methods
ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤਿ
तिस के करतब बिरथे जाति ॥
Ŧis ke karṯab birthe jāṯ.
but these attempts are in vain.
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਸਫਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਰਤਬ = ਕੰਮ। ਬਿਰਥੇ = ਵਿਅਰਥ।

(ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ) ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Such efforts become useless
ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਅਵਰੁ ਕੋਇ
मारै न राखै अवरु न कोइ ॥
Mārai na rākẖai avar na ko▫e.
No one else can kill or preserve -
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਅਵਰੁ = ਹੋਰ।

(ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਨਾਹ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਪ੍ਰਭੂ ਜੇਡਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ;
No one else kills or preserves
ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਇ
सरब जीआ का राखा सोइ ॥
Sarab jī▫ā kā rākẖā so▫e.
He is the Protector of all beings.
ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਰਬ = ਸਾਰੇ।

ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ।
All life forms so protects
ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ
काहे सोच करहि रे प्राणी ॥
Kāhe socẖ karahi re parāṇī.
So why are you so anxious, O mortal?
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫ਼ਿਕਰ ਅੰਦੇਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਫ਼ਾਨੀ ਬੰਦੇ?
ਕਾਹੇ = ਕਿਉਂ? ਕਿਸ ਲਾਭ ਹਿਤ? ਕਰਹਿ = ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?
Why worry o mortal
ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ੫॥
जपि नानक प्रभ अलख विडाणी ॥५॥
Jap Nānak parabẖ alakẖ vidāṇī. ||5||
Meditate, O Nanak, on God, the invisible, the wonderful! ||5||
ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਅਤੇ ਅਸਚਰਜ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ।
ਅਲਖ = ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਡਾਣੀ = ਅਚਰਜ ॥੫॥

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ॥੫॥
Nanak contemplate the invisible and indescribable creator
Sat Sri Akal.
 
Last edited:

Luckysingh

Writer
SPNer
Dec 3, 2011
1,634
2,758
Vancouver
Your approach is very thorough and your end results are excellent at times. It does seem a little advanced for me at this stage. I can learn a lot with your given method with time, but I think I just need a few steps at a time as yet.

I like the way where every angle is explored using Prof.Sahib ji's translation and Bhai Manmohan Singh ji's teeka. This way, no avenue is left uncovered or rushed through.

It makes me admire your approach even more and to understand the work the scholars have put in previously is remarkable ,to say the least.
I'm going to try working on methods on a daily basis hopefully.

Sat sri akal.
 
MEET SPN ON YOUR MOBILES (TAP)

❤️ Tap / Click or Scan


JOIN SPN MOBILE APP!
Top