• Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
    Explore Sikh Sikhi Sikhism...
    Sign up Log in

Sukhmani Sahib Astpadi 15 Sabad 6 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੫ ਸਬਦ ੬

Ambarsaria

ੴ / Ik▫oaʼnkār
Writer
SPNer
Dec 21, 2010
3,380
5,689
ਸਲੋਕੁ
Salok.
Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi)

ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰ ੧॥
Sarab kalā bẖarpūr parabẖ birthā jānanhār. Jā kai simran uḏẖrī▫ai Nānak ṯis balihār. ||1||
Creator has all power and is knowing of suffering. Nanak forever respectfully appreciates, in contemplation of such we are saved.

ਅਸਟਪਦੀ
Asatpaḏī.
Eight stanzas hymn

ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਉ ਅਰਪਿ ਸਾਧ ਕਉ ਅਪਨਾ ਜੀਉ
Cẖaran sāḏẖ ke ḏẖo▫e ḏẖo▫e pī▫o. Arap sāḏẖ ka▫o apnā jī▫o.
Wash the feet of the learned and drink of so. Offer your soul to the learned.

ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰਿ ਕਰਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ਸਾਧ ਊਪਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ
Sāḏẖ kī ḏẖūr karahu isnān. Sāḏẖ ūpar jā▫ī▫ai kurbān.
Bathe in the dust off the feet of the learned. Sacrifice self to the learned.

ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ
Sāḏẖ sevā vadbẖāgī pā▫ī▫ai. Sāḏẖsang har kīrṯan gā▫ī▫ai.
With good fortune such do serve the learned. With the learned sing praise of the creator.

ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖੈ
Anik bigẖan ṯe sāḏẖū rākẖai. Har gun gā▫e amriṯ ras cẖākẖai.
Learned saves from many obstacles. Singing creator’s virtues the pure essence is tasted.

ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤਹ ਦਰਿ ਆਇਆ ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪਾਇਆ ੬॥
Ot gahī sanṯėh ḏar ā▫i▫ā. Sarab sūkẖ Nānak ṯih pā▫i▫ā. ||6||
Going to the door of the pious and seeking support. Nanak such finds all the comforts.
ESSENCE: In the salok, Guru ji describe the creator as all powerful and knowing of all. We are saved in respectful contemplation of such and to be so thankful.

Guru Arjan Dev ji in Astpadi 15, 6th sabad describe the great benefit in being with respectful association of the learned and pious. Manifestations of respect and association of the learned include humility, trust, sacrifices through actions towards the learned. Guru ji state that only with good fortune one finds great learned and one should so sing virtues of the creator in such company. Many an obstacles are averted through wisdom and understanding


Guru ji conclude that all comforts come when seeking support at the door of the pious.
Please note all errors are mine and I stand corrected.

Sat Sri Akal.
 

❤️ CLICK HERE TO JOIN SPN MOBILE PLATFORM

❤️ CLICK HERE TO JOIN SPN MOBILE PLATFORM

📌 Follow the Official Sikh Philosophy Network Channel on WhatsApp:
Top