• Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
    Explore Sikh Sikhi Sikhism...
    Sign up Log in

Siḏẖ Gosht Sabad 1-16 Of 73/ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਸਬਦ ੧ -੧੬ ਸਾਰੇ ੭੩ ਵਿਚੋਂ

Ambarsaria

ੴ / Ik▫oaʼnkār
Writer
SPNer
Dec 21, 2010
3,384
5,690
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ
Rāmkalī mėhlā 1 siḏẖ gosat
Raag Ramkali, Guru Nanak Dev ji Sidh Gosht

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
One creator so received through the blessing of a true Guru

ਸਿਧ ਸਭਾ ਕਰਿ ਆਸਣਿ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਰਹਰਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ
Siḏẖ sabẖā kar āsaṇ baiṯẖe sanṯ sabẖā jaikāro. Ŧis āgai rahrās hamārī sācẖā apar apāro.
Gathering of the true in composure, shouting glory to the gathering of the pious. Our prayer to those, where the true, infinite and confirmed creator so resides

ਮਸਤਕੁ ਕਾਟਿ ਧਰੀ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਤਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਦੇਉ ਨਾਨਕ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਸਹਜ ਭਾਇ ਜਸੁ ਲੇਉ ੧॥
Masṯak kāt ḏẖarī ṯis āgai ṯan man āgai ḏe▫o. Nānak sanṯ milai sacẖ pā▫ī▫ai sahj bẖā▫e jas le▫o. ||1||
I so offer my head, my body and mind to such. Nanak meeting the pious one gets the truth in such an unperturbed simple gift in rendition

ਕਿਆ ਭਵੀਐ ਸਚਿ ਸੂਚਾ ਹੋਇ ਸਾਚ ਸਬਦ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਕੋਇ ੧॥ ਰਹਾਉ
Ki▫ā bẖavī▫ai sacẖ sūcẖā ho▫e. Sācẖ sabaḏ bin mukaṯ na ko▫e. ||1|| rahā▫o.
Why so wander, the true is so received in contemplation. There is no salvation absent the true understanding.

ਕਵਨ ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਨਾਉ ਤੁਮਾਰਾ ਕਉਨੁ ਮਾਰਗੁ ਕਉਨੁ ਸੁਆਓ ਸਾਚੁ ਕਹਉ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਹਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਬਲਿ ਜਾਓ
Kavan ṯume ki▫ā nā▫o ṯumārā ka▫un mārag ka▫un su▫ā▫o. Sācẖ kaha▫o arḏās hamārī ha▫o sanṯ janā bal jā▫o.
Who are you? What is your name? What path? What purpose? My prayer to the eternal truth, and so joyously regarding the pious

ਕਹ ਬੈਸਹੁ ਕਹ ਰਹੀਐ ਬਾਲੇ ਕਹ ਆਵਹੁ ਕਹ ਜਾਹੋ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਸੁਣਿ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਆ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਹੋ ੨॥
Kah baishu kah rahī▫ai bāle kah āvhu kah jāho. Nānak bolai suṇ bairāgī ki▫ā ṯumārā rāho. ||2||
Child where you find peace where you live? Where you come from and go to? Nanak says listen, renunciates ask what is your path?

ਘਟਿ ਘਟਿ ਬੈਸਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਹੀਐ ਚਾਲਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਸਹਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮਿ ਸਿਧਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ
Gẖat gẖat bais niranṯar rahī▫ai cẖālėh saṯgur bẖā▫e. Sėhje ā▫e hukam siḏẖā▫e Nānak saḏā rajā▫e.
In all bodies the sublime so present; so proceeding as the true creator likes.; So calmly arrived; walking per direction; living in the will of such; Me Nanak

ਆਸਣਿ ਬੈਸਣਿ ਥਿਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਏ ੩॥
Āsaṇ baisaṇ thir nārā▫iṇ aisī gurmaṯ pā▫e. Gurmukẖ būjẖai āp pacẖẖāṇai sacẖe sacẖ samā▫e. ||3||
The permanent immovable is the creator; Such is the creator’s wisdom received. The one linked to the creator recognizes by self and merges with the true one.

ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰੁ ਦੁਤਰੁ ਕਹੀਐ ਕਿਉ ਕਰਿ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ ਚਰਪਟੁ ਬੋਲੈ ਅਉਧੂ ਨਾਨਕ ਦੇਹੁ ਸਚਾ ਬੀਚਾਰੋ
Ḏunī▫ā sāgar ḏuṯar kahī▫ai ki▫o kar pā▫ī▫ai pāro. Cẖarpat bolai a▫oḏẖū Nānak ḏeh sacẖā bīcẖāro.
The world is called the hard to cross ocean, how could the other bank be found? Charpat speaks and addresses to Guru Nanak Dev ji to correctly contemplate and so answer.

ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਤਿਸੁ ਕਿਆ ਉਤਰੁ ਦੀਜੈ ਸਾਚੁ ਕਹਹੁ ਤੁਮ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਤੁਝੁ ਕਿਆ ਬੈਸਣੁ ਦੀਜੈ ੪॥
Āpe ākẖai āpe samjẖai ṯis ki▫ā uṯar ḏījai. Sācẖ kahhu ṯum pārgarāmī ṯujẖ ki▫ā baisaṇ ḏījai. ||4||
One who says and also understands, what to give answer to one such. I so say the truth when you do know that you have already traversed to the other side.

ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ
Jaise jal mėh kamal nirālam murgā▫ī nai sāṇe. Suraṯ sabaḏ bẖav sāgar ṯarī▫ai Nānak nām vakẖāṇe.
Just as the lotus flower so floats without support, the swan’s wings don’t become wet. Nanak says, in contemplation and concentrating on creator’s understanding, one so traverses the frightening ocean.

ਰਹਹਿ ਇਕਾਂਤਿ ਏਕੋ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੋ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ ੫॥
Rahėh ikāʼnṯ eko man vasi▫ā āsā māhi nirāso. Agam agocẖar ḏekẖ ḏikẖā▫e Nānak ṯā kā ḏāso. ||5||
By oneself so focused in one with wishes and not disappointed by unfulfilled wishes. Reaching the unreachable, sees and helps others see, Nanak is a servant to such.

ਸੁਣਿ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਪੂਛਉ ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਰੋ ਰੋਸੁ ਕੀਜੈ ਉਤਰੁ ਦੀਜੈ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਦੁਆਰੋ
Suṇ su▫āmī arḏās hamārī pūcẖẖa▫o sācẖ bīcẖāro. Ros na kījai uṯar ḏījai ki▫o pā▫ī▫ai gur ḏu▫āro.
Listen honorable one our request and ask so that you answer truthfully and with thought. Don’t mind it, do answer; How to reach creator’s abode?

ਇਹੁ ਮਨੁ ਚਲਤਉ ਸਚ ਘਰਿ ਬੈਸੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ਕਰਤਾ ਲਾਗੈ ਸਾਚਿ ਪਿਆਰੋ ੬॥
Ih man cẖalṯa▫o sacẖ gẖar baisai Nānak nām aḏẖāro. Āpe mel milā▫e karṯā lāgai sācẖ pi▫āro. ||6||
Guru Nanak Dev ji state, one unsteady distracting mind stays at the truthful place. The creator by self so enables to the ones so truly loved

ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹਹਿ ਨਿਰਾਲੇ ਰੂਖਿ ਬਿਰਖਿ ਉਦਿਆਨੇ ਕੰਦ ਮੂਲੁ ਅਹਾਰੋ ਖਾਈਐ ਅਉਧੂ ਬੋਲੈ ਗਿਆਨੇ
Hātī bātī rahėh nirāle rūkẖ birakẖ uḏi▫āne. Kanḏ mūl ahāro kẖā▫ī▫ai a▫oḏẖū bolai gi▫āne.
Staying away from the shops and paths so residing in wonderful jungles and under the tress. Carrots and radishes we so consume as stated in wisdom of the renunciates.

ਤੀਰਥਿ ਨਾਈਐ ਸੁਖੁ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ਮੈਲੁ ਲਾਗੈ ਕਾਈ ਗੋਰਖ ਪੂਤੁ ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਬੋਲੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਬਿਧਿ ਸਾਈ ੭॥
Ŧirath nā▫ī▫ai sukẖ fal pā▫ī▫ai mail na lāgai kā▫ī. Gorakẖ pūṯ lohārīpā bolai jog jugaṯ biḏẖ sā▫ī. ||7||
Baths at places of pilgrimage, receiving fruits of comfort, never tainted by anything. Follower of Gorakh Nath, a blacksmith says such is the wisdom of yoga.

ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਨੀਦ ਆਵੈ ਪਰ ਘਰਿ ਚਿਤੁ ਲਾਈ+ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਨੁ ਟੇਕ ਟਿਕਈ ਨਾਨਕ ਭੂਖ ਜਾਈ
Hātī bātī nīḏ na āvai par gẖar cẖiṯ na dolā▫ī. Bin nāvai man tek na tik▫ī Nānak bẖūkẖ na jā▫ī.
Don’t fall in slumber in and out don’t be tempted in a stranger’s house. Nanak says, without creator’s understanding mind cannot shun restlessness and the hunger does not go away

ਹਾਟੁ ਪਟਣੁ ਘਰੁ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਸਹਜੇ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੋ ਖੰਡਿਤ ਨਿਦ੍ਰਾ ਅਲਪ ਅਹਾਰੰ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੋ ੮॥
Hāt pataṇ gẖar gurū ḏikẖā▫i▫ā sėhje sacẖ vāpāro. Kẖandiṯ niḏrā alap ahāraʼn Nānak ṯaṯ bīcẖāro. ||8||
The creator has shown me the city and the store within where truthful transactions proceed. Nanak, sleep little and eat little such is the gist to consider

ਦਰਸਨੁ ਭੇਖ ਕਰਹੁ ਜੋਗਿੰਦ੍ਰਾ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਝੋਲੀ ਖਿੰਥਾ ਬਾਰਹ ਅੰਤਰਿ ਏਕੁ ਸਰੇਵਹੁ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਇਕ ਪੰਥਾ
Ḏarsan bẖekẖ karahu joginḏarā munḏrā jẖolī kẖinthā. Bārah anṯar ek sarevhu kẖat ḏarsan ik panthā.
Take the ways of the Gorakh yogi realm with earrings, a begging bowl and wearing a patched cloth. One of six styles the yogis, of the twelve paths in yogism follow ours “aayee” path as the best

ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਪੁਰਖਾ ਬਾਹੁੜਿ ਚੋਟ ਖਾਈਐ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ੯॥
In biḏẖ man samjā▫ī▫ai purkẖā bāhuṛ cẖot na kẖā▫ī▫ai. Nānak bolai gurmukẖ būjẖai jog jugaṯ iv pā▫ī▫ai. ||9||
Man this way the mind is made to understand and one does not suffer mishaps. Nanak says being one with the creator’s persona one so discovers the key to yogism.

ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਨਿਰੰਤਰਿ ਮੁਦ੍ਰਾ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦੂਰਿ ਕਰੀ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਨਿਵਾਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੁ ਸਮਝ ਪਰੀ
Anṯar sabaḏ niranṯar muḏrā ha▫umai mamṯā ḏūr karī. Kām kroḏẖ ahaʼnkār nivārai gur kai sabaḏ so samajẖ parī.
Imbuing your heart with one creator’s essence, getting rid of egotism and attachment so make as the earrings. Discard lust, anger, egotism and through creator’s understanding wisdom received.

ਖਿੰਥਾ ਝੋਲੀ ਭਰਿਪੁਰਿ ਰਹਿਆ ਨਾਨਕ ਤਾਰੈ ਏਕੁ ਹਰੀ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਪਰਖੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਤ ਖਰੀ ੧੦॥
Kẖinthā jẖolī bẖaripur rahi▫ā Nānak ṯārai ek harī. Sācẖā sāhib sācẖī nā▫ī parkẖai gur kī bāṯ kẖarī. ||10||
Nanak says let the coat and the begging bowl be seeing the creator everywhere as such one will provide salvation. True the creator, true the virtues, so test this straightforward message

ਊਂਧਉ ਖਪਰੁ ਪੰਚ ਭੂ ਟੋਪੀ ਕਾਂਇਆ ਕੜਾਸਣੁ ਮਨੁ ਜਾਗੋਟੀ
Ūʼnḏẖa▫o kẖapar pancẖ bẖū topī. Kāʼn▫i▫ā kaṛāsaṇ man jāgotī.
Away from worldly temptations is the begging bowl, lessons of the five elements as the cap. Body away from ill deeds be the mat, mind in control as the loin cloth.

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸੰਜਮੁ ਹੈ ਨਾਲਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ੧੧॥
Saṯ sanṯokẖ sanjam hai nāl. Nānak gurmukẖ nām samāl. ||11||
Truth, contentment and self discipline the compatriots. Nanak one of alignment with the creator, so contemplates on understanding of the creator.

ਕਵਨੁ ਸੁ ਗੁਪਤਾ ਕਵਨੁ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ਕਵਨੁ ਸੁ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਜੁਗਤਾ
Kavan so gupṯā kavan so mukṯā. Kavan so anṯar bāhar jugṯā.
Who is hidden?; Who is liberated? Who is such enjoined within and without?

ਕਵਨੁ ਸੁ ਆਵੈ ਕਵਨੁ ਸੁ ਜਾਇ ਕਵਨੁ ਸੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ੧੨॥
Kavan so āvai kavan so jā▫e. Kavan so ṯaribẖavaṇ rahi▫ā samā▫e. ||12||
Who comes?; Who goes? Who so permeating the three worlds?

ਘਟਿ ਘਟਿ ਗੁਪਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਾ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਬਦਿ ਸੁ ਜੁਗਤਾ
Gẖat gẖat gupṯā gurmukẖ mukṯā. Anṯar bāhar sabaḏ so jugṯā.
Each and every body such is hidden in; One following the ways of the creator is liberated. Understanding of the creator in and out, such is enjoined.

ਮਨਮੁਖਿ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ੧੩॥
Manmukẖ binsai āvai jā▫e. Nānak gurmukẖ sācẖ samā▫e. ||13||
One following whims of the mind dissipates and is born; One such so leaves; Nanak, one of creator’s leaning stays immersed in truth.

ਕਿਉ ਕਰਿ ਬਾਧਾ ਸਰਪਨਿ ਖਾਧਾ ਕਿਉ ਕਰਿ ਖੋਇਆ ਕਿਉ ਕਰਿ ਲਾਧਾ
Ki▫o kar bāḏẖā sarpan kẖāḏẖā. Ki▫o kar kẖo▫i▫ā ki▫o kar lāḏẖā.
How so tied up and stung by the she snake worldly attachments? How one causes to lose?; How one makes avail?

ਕਿਉ ਕਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਕਿਉ ਕਰਿ ਅੰਧਿਆਰਾ ਇਹੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੈ ਸੁ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ੧੪॥
Ki▫o kar nirmal ki▫o kar anḏẖi▫ārā. Ih ṯaṯ bīcẖārai so gurū hamārā. ||14||
How one causes to be purified?; How one eliminates darkness? One knowing this gist in contemplation, such is our esteemed teacher.

ਦੁਰਮਤਿ ਬਾਧਾ ਸਰਪਨਿ ਖਾਧਾ ਮਨਮੁਖਿ ਖੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਧਾ
Ḏurmaṯ bāḏẖā sarpan kẖāḏẖā. Manmukẖ kẖo▫i▫ā gurmukẖ lāḏẖā.
Bad understanding ties and eats like a snake; Self centric so loses; One of creator’s leaning gains.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਟਿ ਸਮਾਇ ੧੫॥
Saṯgur milai anḏẖerā jā▫e. Nānak ha▫umai met samā▫e. ||15||
In meeting the true creator, the darkness leaves. Nanak eliminating egotism one immerses.

ਸੁੰਨ ਨਿਰੰਤਰਿ ਦੀਜੈ ਬੰਧੁ ਉਡੈ ਹੰਸਾ ਪੜੈ ਕੰਧੁ
Sunn niranṯar ḏījai banḏẖ. Udai na hansā paṛai na kanḏẖ.
If one ties the soul to the one essence of the creator. The mind does not fly away and body does not disintegrate.

ਸਹਜ ਗੁਫਾ ਘਰੁ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾਚਾ ੧੬॥
Sahj gufā gẖar jāṇai sācẖā. Nānak sācẖe bẖāvai sācẖā. ||16||
Tranquil cave one understands to be the true abode. Nanak the true one gets to be so liked by the true creator.

All errors are mine and I stand corrected.

Sat Sri Akal.

PS: Perhaps we can dialog and learn versus me giving essence of what I post as there are different thoughts and issues covered in the post as a whole.
 
Last edited:
📌 For all latest updates, follow the Official Sikh Philosophy Network Whatsapp Channel:
Top