ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ॥ Jaswant Zafar || Part 1 | Sikh Philosophy Network
  • Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
    Explore Sikh Sikhi Sikhism...
    Sign up Log in

ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ॥ Jaswant Zafar || Part 1

  • Thread starter Admin
  • Start date
  • Replies 0
  • Reads 225

Create an account or login to comment

You must be a member in order to leave a comment

Create account

Create an account on our community. It's easy!

Log in

Already have an account? Log in here.

Shabad Vichaar by SPN'ers

The shabd under discussion in this article is composed by Guru Teg Bahadur ji and is contained on Page 633 of the SGGS. The complete shabd is as follows:

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯॥...​

SPN on Facebook

...
Top