Gurmukhi Kaida

Sikhism Gurmukhi Kaida 1

No permission to download
harminder1973 submitted a new resource:

Gurmukhi Kaida - The True Enlightenment Serve Humanity

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀ ਲਿੱਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ( ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ) ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੱਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਲਿੱਪੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਿੱਪੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਪੜਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਜਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰੂਹਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।...

Read more about this resource...
 
Top