Welcome to SPN

Register and Join the most happening forum of Sikh community & intellectuals from around the world.

Sign Up Now!

Bibayk Budhii - (ਬਿਬੇਕ ਬੁੱਧੀ)

Discussion in 'Spiritual' started by vsgrewal48895, Mar 29, 2009.

 1. vsgrewal48895

  vsgrewal48895
  Expand Collapse
  Writer SPNer

  Joined:
  Mar 12, 2009
  Messages:
  651
  Likes Received:
  662
  BIBAYK BUDHII - (ਬਿਬੇਕ ਬੁੱਧੀ)


  ਜਹ ਕਰਣੀ ਤਹ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ॥

  Jah karṇī ṯah pūrī maṯ.

  When one's actions are right, the understanding is perfect.
  Guru Nanak, Sri Raag, AGGS, Page, 25-3


  Bibayk-(ਬਿਬੇਕ) meaning - ਵਿਚਾਰ, ਗਲ ਦਾ ਠੀਕ ਸਰੂਪ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਨਿਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀ-ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ, ਨਿਰਣੇ ਵਾਲੀ -ਤਤ ਗਿਆਨ, ਸੁਧ ਵਿਚਾਰ- Discrimination, a religious or conscious or high principled man, knowledge, insight.

  Budh/Budhi- (ਬੁਧਿ/ ਬੁੱਧੀ) meaning- ਅਕਲ, ਸਮਝ- Intellect

  To know about outward events is not the same as to understand reality. It is to perceive the essential nature of things. The best-informed man is not necessarily the wisest, as there is a danger that precisely in the multiplicity of his knowledge he will lose sight of what is real. But on the other hand, knowledge of an apparently trivial detail quite often makes it possible to see into the depth of things. The wise man will seek to acquire the best possible knowledge about reality, but without becoming dependent upon this knowledge. To recognize the significant in the factual is wisdom and understanding says Guru Amardas in Siri Raag;

  ਪਾਖੰਡਿ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਦੁਬਿਧਾ ਬੋਲੁ ਖੁਆਰੁ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਬਿਬੇਕ ਬੀਚਾਰੁ ॥

  Pakẖand bẖagaṯ na hova¬ī ḏubiḏẖā bol kẖu¬ār. So jan ralā¬i¬ā nā ralai jis anṯar bibėk bīcẖār.

  Hypocrisy is not devotion-speaking words of duality leads only to misery. Those humble beings who are filled with keen understanding and meditative contemplation-even though they intermingle with others, they remain distinct.-----Guru Amardas, Siri Raag, AGGS, Page, 28-17

  Bibayk Budhi- (ਬਿਬੇਕ ਬੁੱਧੀ) ਗਲ ਦਾ ਠੀਕ ਸਰੂਪ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ- Intellect of understanding or discriminating.

  ਤਿਲਕੁ ਲਿਲਾਟਿ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ॥ ਬੂਝੈ ਬ੍ਰਹਮੁ ਅੰਤਰਿ ਬਿਬੇਕੁ ॥

  Ŧilak lilāt jāṇai parabẖ ėk.Būjẖai barahm anṯar bibėk.

  Let the knowledge of the One God be the ceremonial mark on your forehead. Let the realization that God is within you be your discrimination. -----Guru Nanak, Raag Asa, AGGS, Page, 355-7

  ਅਕਲਿ ਏਹ ਨ ਆਖੀਐ ਅਕਲਿ ਗਵਾਈਐ ਬਾਦਿ ॥ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵੀਐ ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ੍ਹਿ ਕੈ ਬੁਝੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨੁ ॥ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰਾਹੁ ਏਹੁ ਹੋਰਿ ਗਲਾਂ ਸੈਤਾਨੁ ॥

  Akal ėh na ākẖī¬ai akal gavā¬ī¬ai bāḏ. Aklī sāhib sėvī¬ai aklī pā¬ī¬ai mān. Aklī paṛĥ kai bujẖī¬ai aklī kīcẖai ḏān. Nānak ākẖai rāhu ėhu hor galāʼn saiṯān.

  To indulge in disputation is to loose sense-such is not the way of the wisdom. By wisdom is the Akal Purkh served, by wisdom is honor obtained. By wisdom are the books interpreted; by wisdom is dispensed charity. This is the path to God all others are Demon’s (ਅਸੁਰ) prompting, says Nanak. -----Guru Nanak, Raag Sarang, AGGS, Page, 1245

  ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਹੋਇ ॥

  Gurmukẖ gi¬ān bibėk buḏẖ ho¬ė.

  The Gurmukh is blessed with spiritual wisdom and a discerning intellect.-----Guru Amardas, Raag Gauri, AGGS, Page, 317-9

  ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥

  Sāḏẖsangaṯ mil buḏẖ bibėk.

  Joining the Saadh Sangat, the Company of the Holy, my understanding is refined. -----Guru Arjan, Raag Asa, AGGS, Page, 377-4

  ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥

  Kar kirpā gobinḏ ḏī¬ā gur gi¬ān buḏẖ bibėk.

  In His mercy and kindness, the Guru has given me the divine wisdom of God, and a discriminating intellect. -----Guru Arjan, Raag Gujri, AGGS, Page, 501-5

  ਆਪੁ ਆਪਨੀ ਬੁਧਿ ਹੈ ਜੇਤੀ ॥ ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੁਹਿ ਤੇਤੀ ॥

  Aap Apni Budh Hai Jayti, Barnat Bhin Bhin Tueh Teti.

  Each according to his/her intelligence describes God differently like so much or that much.-----Guru Gobind Singh, Chaupee, DG, Page, 1387-393

  ਜਾਨਿ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ ॥ਇੰਦ੍ਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੇਸ ਨਹੀ ॥

  Jān ajān bẖa¬ė ham bāvar socẖ asocẖ ḏivas jāhī.Inḏrī sabal nibal bibėk buḏẖ parmārath parvės nahī.

  We do not know what we need to know, and we have become insane. We do not consider what we should consider; our days are passing away. Our passions are strong, and our discriminating intellect is weak; we have no access to the supreme objective. -----Ravidas, Raag Sorath, AGGS, Page, 658-11

  ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਹੋਈ ॥

  Saṯsangaṯ mil bibėk buḏẖ ho¬ī.

  Joining the Sat Sangat, the True Congregation, discriminating understanding is attained.-----Kabir, Raag Asa, AGGS, Page, 481-4

  Conclusion;

  The function of wisdom is to discriminate between good and evil. A wise outlook, plan, or course of action is the ability to discern or judge what is true, and right. The perfection of wisdom, and the end of true philosophy is to proportion our wants to our possessions, our ambitions to our capacities, we will then be a happy and a virtuous people.

  ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਖੋਇ ॥

  Bin būjẖė karam kamāvṇė janam paḏārath kẖo¬ė.

  To act without understanding is to lose the treasure of this human life. -----Guru Amar Das, Sri Raag, AGGS, Page, 33-2

  ਜਾ ਕੈ ਜੀਅ ਜੈਸੀ ਬੁਧਿ ਹੋਈ ॥ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਾਨੈਗਾ ਸੋਈ ॥

  Jā kai jī¬a jaisī buḏẖ ho¬ī, Kahi Kabīr jānaigā so¬ī.

  According to the wisdom within the mind, says Kabir, so does one come to understand? -----Kabir, Gauri Bawan Akhri, AGGS, Page, 343-2

  Virinder S.Grewal
  Williamston,MI
   
Since you're here... we have a small favor to ask...     Become a Supporter      ::     Make a Contribution     


Share This Page