• Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
  Explore Sikh Sikhi Sikhism...
  Sign up Log in

mitti

 1. nijjharjatt

  Mitti Musallman - Explained To My Best Ability

  Admin note: Forum member ji - The thread starter has proffered many distortions of Gurbani, gurmat and Sikh history on this thread. Read with caution. mÚ 1 ] (466-5) First Mehl: imtI muslmwn kI pyVY peI kuim@Awr ] (466-5, Awsw, mhlw 1) mittee musalamaan kee paerrai pee kumihaaar || The clay...
 2. Vikram singh

  Sikh News Mitti Meri Maa

  http://www.sikhsiyasat.com/downloads.php?file=mitti_meri_maa.wmv ---------------------------------------- ----------------------------------------
 3. N

  Mitti Musalman Ki Paire Paye Kumiyaar

  mÚ 1 ] imtI muslmwn kI pyVY peI kuim@Awr ] GiV BWfy ietw kIAw jldI kry pukwr ] jil jil rovY bpuVI JiV JiV pvih AMigAwr ] nwnk ijin krqY kwrxu kIAw so jwxY krqwru ]2] {pMnw 466}
Top