• Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
    Explore Sikh Sikhi Sikhism...
    Sign up Log in

retorik

  1. S

    Islam Islam Hadhari: Melangkaui Retorik (Malaysiakini.com)

    Ulama dan penulis terkemuka Nusantara Hamka menulis esei menarik yang diterbitkan dalam buku Malaysia 2001: A Preliminary Enquiry . http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/search/Islam/SIG=11fad7b4e/*http%3A//www.malaysiakini.com/rentakini/37545
Top