rabi

  1. Dalvinder Singh Grewal

    Punjabi: Rabi Bani

    ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਹੈ।ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਦਾ ਵੇਖਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂ ਲਿਖੀ...
  2. S

    Sikh News Punjab Govt Seeks Rs 1015 As Wheat MSP For Next Rabi Season (India Daily)

    Keeping in view the rising input cost and declining profitability, Punjab government has asked the Commission for Agricultural Cost and Prices (CACP) to fix Minimum Support Price for wheat at Rs 1015 per quintal for the next rabi season. More...
Top