bhayee

  1. Admin

    Kirtan Saa Dharti Bhayee Hariyaavali By Bhai Gopal Singh Ji

    YouTube - Bhai Gopal Singh Jee- Saa Dharti Bhayee Hariyaavali
  2. K

    Gurbani Kirtan #24 - Bhayee Prapat Manukh Dehuriya

    Gurbani Kirtan Mp3 Player - Shabad #24 - Bhayee Prapat Manukh Dehuriya SGGSJ Ang 12 Aasaa Guru Arjan Dev aasaa mehalaa 5 || Aasaa, Fifth Mehl: BeI prwpiq mwnuK dyhurIAw ] bhee paraapath maanukh dhaehureeaa || This human body has been given to you. goibMd imlx kI ieh qyrI brIAw ]...
Top