• Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
  Explore Sikh Sikhi Sikhism...
  Sign up Log in

aasaa

 1. Ambarsaria

  Aasaa Di Vaar Ninth Pauri: Paṛ Paṛ Gadī Laḏī▫ah / ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀ ਲਦੀਅਹਿ

  This is the ninth post in a series for us to review and share each of our own understanding of the gurbani of Aasaa di Vaar in Sri Guru Granth Sahib Ji. [/FONT] ਸਲੋਕੁ[/FONT] ਮਃ[/FONT] ੧[/FONT] [/FONT]॥[/FONT] Salok mėhlā 1.[/FONT] Shalok, First Mehl:[/FONT] ਸਲੋਕ ਪਹਿਲੀ...
 2. Ambarsaria

  Aasaa Di Vaar Eighth Pauri: Purkẖāʼn Birkẖāʼn ṯīrthāʼn / ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ

  This is the eighth post in a series for us to review and share each of our own understanding of the gurbani of Aasaa di Vaar in Sri Guru Granth Sahib Ji. ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ Salok mėhlā 1. ਸਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂਹ ॥ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਭੰਡਾਂਹ ॥...
 3. Ambarsaria

  Aasaa Di Vaar Seventh Pauri: Ha▫o Vicẖ ā▫i▫ā Ha▫o Vicẖ Ga▫i▫ā./ ਹਉ ਵਿਚਿ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਗ&#2567

  This is the seventh post in a series for us to review and share each of our own understanding of the gurbani of Aasaa di Vaar in Sri Guru Granth Sahib Ji. ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ Salok mėhlā 1. ਸਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਹਉ ਵਿਚਿ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਗਇਆ ॥ ਹਉ ਵਿਚਿ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਮੁਆ ॥ Ha▫o vicẖ ā▫i▫ā...
 4. Ambarsaria

  Aasaa Di Vaar Sixth Pauri: Musalmānā Sifaṯ Sarī▫aṯ / ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤਿ ਸਰੀਅਤਿ

  This is the sixth post in a series for us to review and share each of our own understanding of the gurbani of Aasaa di Vaar in Sri Guru Granth Sahib Ji. ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ Salok mėhlā 1. ਸਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤਿ ਸਰੀਅਤਿ ਪੜਿ ਪੜਿ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜਿ ਪਵਹਿ ਵਿਚਿ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ...
 5. Ambarsaria

  Aasaa Di Vaar To Fifth Pauri: Gẖaṛī▫ā Sabẖe Gopī▫ā / ਘੜੀਆ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆ

  This is the fifth post in a series for us to review and share each of our own understanding of the gurbani of Aasaa di Vaar in Sri Guru Granth Sahib Ji. ESSENCE: Guru Nanak Dev ji give reference to fables of Krishna and the enamored females in composition while likening earth, wind and...
 6. Ambarsaria

  Aasaa Di Vaar To Fourth Pauri: Bẖai Vicẖ Pavaṇ Vahai / ਭੈ ਵਿਚਿ ਪਵਣੁ ਵਹੈ

  This is the fourth post in a series for us to review and share each of our own understanding of the gurbani of Aasaa di Vaar in Sri Guru Granth Sahib Ji. ESSENCE: Guru Nanak Dev ji describe a pervading dread of possible awe in much of activities in creation. Be these the wind, rivers...
 7. Ambarsaria

  Aasaa Di Vaar To Third Pauri: Āpīnĥai Bẖog Bẖog / ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਭੋਗ ਭੋਗਿ

  This is third post in a series for us to review and share each of our own understanding of the bani of Aasaa di Vaar in Sri Guru Granth Sahib Ji. ESSENCE: Guru Nanak Dev ji recognize all that wondrous which surrounds us. Be it rhythms, books of wisdom, life forms; the earth, wind and fire...
 8. Ambarsaria

  Aasaa Di Vaar To Second Pauri: Nānak Jī▫a Upā▫e Kai / ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ

  This is a second post in a series for us to review and share each of our own understanding of the bani of Aasaa di Vaar in Sri Guru Granth Sahib Ji. ESSENCE: Guru Nanak Dev j I state the true and truthfulness embodiment in and of the creator. All creation and constellations so known to the...
 9. Ambarsaria

  Aasaa Di Vaar To First Pauri: Āpīnĥai āp Sāji▫o / ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ

  This is a first post in a series for us to review and share each of our own understanding of the bani of Aasaa di Vaar in Sri Guru Granth Sahib Ji. ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯnām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī...
 10. singhisking101

  Aasaa Ki Vaar: I Don't Understand This Analogy

  Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ke Fateh! I do not understand this analogy that Guru Ji has given us in the Asa Di Var. ਮਃ ੧ ॥ मः १ ॥ Mėhlā 1. First Mehl: ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਮਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕੁਮ੍ਹ੍ਹਿਆਰ ॥ मिटी मुसलमान की पेड़ै पई कुम्हिआर ॥ Mitī musalmān kī peṛai...
Top