• Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
    Explore Sikh Sikhi Sikhism...
    Sign up Log in

ਆਪੁ

  1. Ambarsaria

    Aasaa Di Vaar To First Pauri: Āpīnĥai āp Sāji▫o / ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ

    This is a first post in a series for us to review and share each of our own understanding of the bani of Aasaa di Vaar in Sri Guru Granth Sahib Ji. ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯnām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī...
Top