• Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
    Explore Sikh Sikhi Sikhism...
    Sign up Log in

੬੧

  1. Ambarsaria

    Siḏẖ Gosht Sabad 61 - 73 Of 73/ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ੬੧ - ੭੩ ਸਾਰੇ ੭੩ ਵਿਚੋਂ

    ਮਨ ਕਾ ਜੀਉ ਪਵਨੁ ਕਥੀਅਲੇ ਪਵਨੁ ਕਹਾ ਰਸੁ ਖਾਈ ॥ ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਕਵਨ ਅਉਧੂ ਸਿਧ ਕੀ ਕਵਨ ਕਮਾਈ ॥ Man kā jī▫o pavan kathī▫ale pavan kahā ras kẖā▫ī. Gi▫ān kī muḏrā kavan a▫oḏẖū siḏẖ kī kavan kamā▫ī. Support for mind is stated as the air, where does air get nourishment? What technique to gain wisdom...
Top