Welcome to SPN

Register and Join the most happening forum of Sikh community & intellectuals from around the world.

Sign Up Now!

Gurmat Gian Group -Shabad Gurbani-With English Translation

Discussion in 'Gurbani Download' started by AdsKhalsa, May 30, 2009.

 1. AdsKhalsa

  AdsKhalsa
  Expand Collapse
  SPNer Supporter

  Joined:
  May 28, 2009
  Messages:
  162
  Likes Received:
  115
 2. Loading...


 3. spnadmin

  spnadmin United States
  Expand Collapse
  1947-2014 (Archived)
  SPNer Supporter

  Joined:
  Jun 17, 2004
  Messages:
  14,519
  Likes Received:
  19,173
  ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ
  bilaaval mehalaa 5 shhantha
  Bilaaval, Fifth Mehl, Chhant:


  1 ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
  ik oankaar sathigur prasaadh ||
  One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:


  1 ਸਖੀ ਆਉ ਸਖੀ ਵਸਿ ਆਉ ਸਖੀ ਅਸੀ ਪਿਰ ਕਾ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹ ॥
  sakhee aao sakhee vas aao sakhee asee pir kaa mangal gaaveh ||
  Come, O my sisters, come, O my companions, and let us remain under the Lord's control. Let's sing the Songs of Bliss of our Husband Lord.

  ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਸਖੀ ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਸਖੀ ਮਤੁ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਵਹ ॥
  j maan sakhee thaj maan sakhee math aapanae preetham bhaaveh ||
  Renounce your pride, O my companions, renounce your egotistical pride, O my sisters, so that you may become pleasing to your Beloved.

  ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਬਿਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਸੇਵਿ ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨੋ ॥
  thaj maan mohu bikaar dhoojaa saev eaek niranjano ||
  Renounce pride, emotional attachment, corruption and duality, and serve the One Immaculate Lord.

  ਲਗੁ ਚਰਣ ਸਰਣ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਗਲ ਦੁਰਤ ਬਿਖੰਡਨੋ ॥
  lag charan saran dhaeiaal preetham sagal dhurath bikhanddano ||
  Hold tight to the Sanctuary of the Feet of the Merciful Lord, your Beloved, the Destroyer of all sins.


  ਹੋਇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਤਜਿ ਉਦਾਸੀ ਬਹੁੜਿ ਬਿਧੀ ਨ ਧਾਵਾ ॥
  hoe dhaas dhaasee thaj oudhaasee bahurr bidhhee n dhhaavaa ||
  Be the slave of His slaves, forsake sorrow and sadness, and do not bother with other devices.

  ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਤਾਮਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਾ ॥੧॥
  naanak paeianpai karahu kirapaa thaam mangal gaavaa ||1||
  Prays Nanak, O Lord, please bless me with Your Mercy, that I may sing Your songs of bliss. ||1||

  ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪ੍ਰਿਅ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਟੋਹਨੀ ॥
  anmrith pria kaa naam mai andhhulae ttohanee ||
  The Ambrosial Naam, the Name of my Beloved, is like a cane to a blind man.

  ਓਹ ਜੋਹੈ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰ ਸੁੰਦਰਿ ਮੋਹਨੀ ॥
  ouh johai bahu parakaar sundhar mohanee ||
  Maya seduces in so many ways, like a beautiful enticing woman.

  ਮੋਹਨੀ ਮਹਾ ਬਚਿਤ੍ਰਿ ਚੰਚਲਿ ਅਨਿਕ ਭਾਵ ਦਿਖਾਵਏ ॥
  mohanee mehaa bachithr chanchal anik bhaav dhikhaaveae ||
  This enticer is so incredibly beautiful and clever; she entices with countless suggestive gestures.

  ਹੋਇ ਢੀਠ ਮੀਠੀ ਮਨਹਿ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਲੈਣ ਨ ਆਵਏ ॥
  hoe dteeth meethee manehi laagai naam lain n aaveae ||
  Maya is stubborn and persistent; she seems so sweet to the mind, and then he does not chant the Naam.

  ਗ੍ਰਿਹ ਬਨਹਿ ਤੀਰੈ ਬਰਤ ਪੂਜਾ ਬਾਟ ਘਾਟੈ ਜੋਹਨੀ ॥
  grih banehi theerai barath poojaa baatt ghaattai johanee ||
  At home, in the forest, on the banks of sacred rivers, fasting, worshipping, on the roads and on the shore, she is spying.

  ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਮੈ ਨਾਮੁ ਅੰਧੁਲੇ ਟੋਹਨੀ ॥੨॥
  naanak paeianpai dhaeiaa dhhaarahu mai naam andhhulae ttohanee ||2||
  Prays Nanak, please bless me with Your Kindness, Lord; I am blind, and Your Name is my cane. ||2||

  ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਿਅ ਨਾਥ ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਖਹੁ ॥
  mohi anaathh pria naathh jio jaanahu thio rakhahu ||
  I am helpless and masterless; You, O my Beloved, are my Lord and Master. As it pleases You, so do You protect me.


  ਚਤੁਰਾਈ ਮੋਹਿ ਨਾਹਿ ਰੀਝਾਵਉ ਕਹਿ ਮੁਖਹੁ ॥
  chathuraaee mohi naahi reejhaavo kehi mukhahu ||
  I have no wisdom or cleverness; what face should I put on to please You?

  ਨਹ ਚਤੁਰਿ ਸੁਘਰਿ ਸੁਜਾਨ ਬੇਤੀ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨਿ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ॥
  neh chathur sughar sujaan baethee mohi niragun gun nehee ||
  I am not clever, skillful or wise; I am worthless, without any virtue at all.

  ਨਹ ਰੂਪ ਧੂਪ ਨ ਨੈਣ ਬੰਕੇ ਜਹ ਭਾਵੈ ਤਹ ਰਖੁ ਤੁਹੀ ॥
  neh roop dhhoop n nain bankae jeh bhaavai theh rakh thuhee ||
  I have no beauty or pleasing smell, no beautiful eyes. As it pleases You, please preserve me, O Lord.

  ਜੈ ਜੈ ਜਇਅੰਪਹਿ ਸਗਲ ਜਾ ਕਉ ਕਰੁਣਾਪਤਿ ਗਤਿ ਕਿਨਿ ਲਖਹੁ ॥
  jai jai jaeianpehi sagal jaa ko karunaapath gath kin lakhahu ||
  His victory is celebrated by all; how can I know the state of the Lord of Mercy?

  ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੇਵ ਸੇਵਕੁ ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਮੋਹਿ ਰਖਹੁ ॥੩॥
  naanak paeianpai saev saevak jio jaanahu thio mohi rakhahu ||3||
  Prays Nanak, I am the servant of Your servants; as it pleases You, please preserve me. ||3||

  ਮੋਹਿ ਮਛੁਲੀ ਤੁਮ ਨੀਰ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਸਰੈ ॥
  mohi mashhulee thum neer thujh bin kio sarai ||
  I am the fish, and You are the water; without You, what can I do?

  ਮੋਹਿ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਬੂੰਦ ਤ੍ਰਿਪਤਉ ਮੁਖਿ ਪਰੈ ॥
  mohi chaathrik thumh boondh thripatho mukh parai ||
  I am the rainbird, and You are the rain-drop; when it falls into my mouth, I am satisfied.

  ਮੁਖਿ ਪਰੈ ਹਰੈ ਪਿਆਸ ਮੇਰੀ ਜੀਅ ਹੀਆ ਪ੍ਰਾਨਪਤੇ ॥
  mukh parai harai piaas maeree jeea heeaa praanapathae ||
  When it falls into my mouth, my thirst is quenched; You are the Lord of my soul, my heart, my breath of life.

  ਲਾਡਿਲੇ ਲਾਡ ਲਡਾਇ ਸਭ ਮਹਿ ਮਿਲੁ ਹਮਾਰੀ ਹੋਇ ਗਤੇ ॥
  laaddilae laadd laddaae sabh mehi mil hamaaree hoe gathae ||
  Touch me, and caress me, O Lord, You are in all; let me meet You, so that I may be

  ਚੀਤਿ ਚਿਤਵਉ ਮਿਟੁ ਅੰਧਾਰੇ ਜਿਉ ਆਸ ਚਕਵੀ ਦਿਨੁ ਚਰੈ ॥
  cheeth chithavo mitt andhhaarae jio aas chakavee dhin charai ||
  In my consciousness I remember You, and the darkness is dispelled, like the chakvi duck, which longs to see the dawn.

  ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗਿ ਮੇਲੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ॥੪॥
  naanak paeianpai pria sang maelee mashhulee neer n veesarai ||4||
  Prays Nanak, O my Beloved, please unite me with Yourself; the fish never forgets the water. ||4||

  ਧਨਿ ਧੰਨਿ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਘਰਿ ਆਇਆ ਪਿਰੁ ਮੇਰਾ ॥
  dhhan dhhann hamaarae bhaag ghar aaeiaa pir maeraa ||
  Blessed, blessed is my destiny; my Husband Lord has come into my home.

  ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਸਗਲਾ ਬਨੁ ਹਰਾ ॥
  sohae bank dhuaar sagalaa ban haraa ||
  The gate of my mansion is so beautiful, and all my gardens are so green and alive.

  ਹਰ ਹਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਰਸੁ ਘਣਾ ॥
  har haraa suaamee sukheh gaamee anadh mangal ras ghanaa ||
  My peace-giving Lord and Master has rejuvenated me, and blessed me with great joy, bliss and love.

  ਨਵਲ ਨਵਤਨ ਨਾਹੁ ਬਾਲਾ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਭਣਾ ॥
  naval navathan naahu baalaa kavan rasanaa gun bhanaa ||
  My Young Husband Lord is eternally young, and His body is forever youthful; what tongue can I use to chant His Glorious Praises?

  ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਸੋਹੀ ਦੇਖਿ ਮੋਹੀ ਸਗਲ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਹਰਾ ॥
  maeree saej sohee dhaekh mohee sagal sehasaa dhukh haraa ||
  My bed is beautiful; gazing upon Him, I am fascinated, and all my doubts and pains are dispelled.

  ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰੰਪਰਾ ॥੫॥੧॥੩॥
  naanak paeianpai maeree aas pooree milae suaamee aparanparaa ||5||1||3||
  Prays Nanak, my hopes are fulfilled; my Lord and Master is unlimited. ||5||1||3||
   
Since you're here... we have a small favor to ask...     Become a Supporter      ::     Make a Contribution     


Share This Page