Welcome to SPN

Register and Join the most happening forum of Sikh community & intellectuals from around the world.

Sign Up Now!
 1.   Become a Supporter    ::   Make a Contribution   
  Target (Recurring Monthly): $200 :: Achieved: $98

Salok Sheikh Farid ji 76-94 / ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ ੭੬ – ੯੪

Discussion in 'Bani Sheikh Farid' started by Ambarsaria, Jun 3, 2012.

 1. Ambarsaria

  Ambarsaria Canada
  Expand Collapse
  ੴ / Ik▫oaʼnkār
  Writer SPNer Contributor Supporter

  Joined:
  Dec 21, 2010
  Messages:
  3,366
  Likes Received:
  5,657
  ਫਰੀਦਾ ਜਿ ਦਿਹਿ ਨਾਲਾ ਕਪਿਆ ਜੇ ਗਲੁ ਕਪਹਿ ਚੁਖ ਪਵਨਿ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਹਾਂ ਇਤੀ ਦੁਖ ੭੬॥
  Farīḏā jė ḏihi nālā kapi▫ā je gal kapėh cẖukẖ. Pavan na iṯī māmle sahāʼn na iṯī ḏukẖ. ||76||
  Farid the day I was circumcised, had my throat been cut a bit. Neither so many troubles would have arisen, nor so much suffering to tolerate.

  INTERJECTION SLOAK:
  ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿ ਗੁਸਾ ਮਨਿ ਹਢਾਇ ਦੇਹੀ ਰੋਗੁ ਲਗਈ ਪਲੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਇ ੭੮॥
  Farīḏā bure ḏā bẖalā kar gusā man na hadẖā▫e. Ḏehī rog na lag▫ī palai sabẖ kicẖẖ pā▫e. ||78||
  Farid, do good to the bad, don’t let mind get angry. Body does not get sick, all is received well.

  ਫਰੀਦਾ ਪੰਖ ਪਰਾਹੁਣੀ ਦੁਨੀ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗੁ ਨਉਬਤਿ ਵਜੀ ਸੁਬਹ ਸਿਉ ਚਲਣ ਕਾ ਕਰਿ ਸਾਜੁ ੭੯॥
  Farīḏā pankẖ parāhuṇī ḏunī suhāvā bāg. Na▫ubaṯ vajī subah si▫o cẖalaṇ kā kar sāj. ||79||
  Farid, line of birds as visitors, the world is a beautiful orchard. Morning drums sound in the morning, get ready to leave.

  ਫਰੀਦਾ ਰਾਤਿ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਐ ਸੁਤਿਆ ਮਿਲੈ ਭਾਉ ਜਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਨੈਣ ਦ੍ਰਾਵਲੇ.ਨੀ ਤਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮਿਲਣੁ ਕੁਆਉ ੮੦॥
  Farīḏā rāṯ kathūrī vandī▫ai suṯi▫ā milai na bẖā▫o. Jinĥā naiṇ nīʼnḏrāvale ṯinĥā milaṇ ku▫ā▫o. ||80||
  Farid, musk distributed at night, sleeping don’t get the share. Ones with eyes full of sleep, how can such receive.

  ਫਰੀਦਾ ਮੈ ਜਾਨਿਆ ਦੁਖੁ ਮੁਝ ਕੂ ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਐ ਜਗਿ ਊਚੇ ਚੜਿ ਕੈ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰਿ ਘਰਿ ਏਹਾ ਅਗਿ ੮੧॥
  Farīḏā mai jāni▫ā ḏukẖ mujẖ kū ḏukẖ sabā▫i▫ai jag. Ūcẖe cẖaṛ kai ḏekẖi▫ā ṯāʼn gẖar gẖar ehā ag. ||81||
  Farid, I thought I was hurting, hurting in all the world. When I looked from climbing up high, house to house its same fire.

  ਮਹਲਾ
  Mėhlā 5.
  Gur Arjan Dev ji

  ਫਰੀਦਾ ਭੂਮਿ ਰੰਗਾਵਲੀ ਮੰਝਿ ਵਿਸੂਲਾ ਬਾਗ ਜੋ ਜਨ ਪੀਰਿ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਅੰਚ ਲਾਗ ੮੨॥
  Farīḏā bẖūm rangāvalī manjẖ visūlā bāg. Jo jan pīr nivāji▫ā ṯinĥā ancẖ na lāg. ||82||
  Earth arranged so beautifully, within a garden of poison. Such humble accepting the creator, so don’t get marked.

  ਮਹਲਾ
  Mėhlā 5.
  Guru Arjan Dev ji

  ਫਰੀਦਾ ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੰਗਿ ਸੁਵੰਨੜੀ ਦੇਹ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਪਾਈਅਨਿ ਜਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹ ੮੩॥
  Farīḏā umar suhāvaṛī sang suvannṛī ḏeh. virle ke▫ī pā▫ī▫an jinĥā pi▫āre neh. ||83||
  Farid, life is comfortable, along with a beautiful body. Only rare such found, who love the creator.

  INTERJECTION SLOAK:
  ਫਰੀਦਾ ਡੁਖਾ ਸੇਤੀ ਦਿਹੁ ਗਇਆ ਸੂਲਾਂ ਸੇਤੀ ਰਾਤਿ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਤਣੀ ਬੇੜਾ ਕਪਰ ਵਾਤਿ ੮੫॥
  Farīḏā dukẖā seṯī ḏihu ga▫i▫ā sūlāʼn seṯī rāṯ. Kẖaṛā pukāre pāṯ▫ṇī beṛā kapar vāṯ. ||85||
  Farid, day passes in pain, night with lancing anguish. The oarsman so says loudly, the boat is in swells.


  INTERJECTION SLOAK:
  ਫਰੀਦਾ .ਗਲੀ ਸੁ ਸਜਣ ਵੀਹ ਇਕੁ ਢੂੰਢੇਦੀ ਲਹਾਂ ਧੁਖਾਂ ਜਿਉ ਮਾਂਲੀਹ ਕਾਰਣਿ ਤਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮਾ ਪਿਰੀ ੮੭॥
  Farīḏā galīʼn so sajaṇ vīh ik dẖūʼndẖeḏī na lahāʼn. Ḏẖukẖāʼn ji▫o māʼnlīh kāraṇ ṯinĥā mā pirī. ||87||
  Twenty friends to talk to, so searching cannot find one real one. Smoldering like dung fire yearning for my beloved.

  ਫਰੀਦਾ ਇਹੁ ਤਨੁ ਭਉਕਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਐ ਕਉਣੁ ਕੰਨੀ ਬੁਜੇ ਦੇ ਰਹਾਂ ਕਿਤੀ ਵਗੈ ਪਉਣੁ ੮੮॥
  Farīḏā ih ṯan bẖa▫ukaṇā niṯ niṯ ḏukẖī▫ai ka▫uṇ. Kannī buje ḏe rahāʼn kiṯī vagai pa▫uṇ. ||88||
  Farid, this body keeps barking, who can day after day be so bothered. Keeping ears plugged, however much wind wants to blow.

  ਫਰੀਦਾ ਰਬ ਖਜੂਰੀ ਪਕੀਆਂ ਮਾਖਿਅ ਨਈ ਵਹੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਜੋ ਜੋ ਵੰਞੈਂ ਡੀਹੜਾ ਸੋ ਉਮਰ ਹਥ ਪਵੰਨਿ ੮੯॥
  Farīḏā rab kẖajūrī pakī▫āʼn mākẖi▫a na▫ī vahaʼnniĥ. Jo jo vañaiʼn dīhṛā so umar hath pavann. ||89||
  Farid, creator like ripe dates, rivers of honey flowing. Day as day passes, so steals from age.

  ਫਰੀਦਾ ਤਨੁ ਸੁਕਾ ਪਿੰਜਰੁ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੂੰਡਹਿ ਕਾਗ ਅਜੈ ਸੁ ਰਬੁ ਬਾਹੁੜਿਓ ਦੇਖੁ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ ੯੦॥
  Farīḏā ṯan sukā pinjar thī▫ā ṯalī▫āʼn kẖūʼndėh kāg. Ajai so rab na bāhuṛi▫o ḏekẖ banḏe ke bẖāg. ||90||
  Farid body so dried like a skeleton, palms are pecked by crows. Creator still has not shown mercy, see so a human’s fortune.

  INTERJECTION SLOAK:
  ਫਰੀਦਾ ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਸਡੁ ਕਰੇ ਨਿਘਰਿਆ ਘਰਿ ਆਉ ਸਰਪਰ ਮੈਥੈ ਆਵਣਾ ਮਰਣਹੁ ਨਾ ਡਰਿਆਹੁ ੯੩॥
  Farīḏā gor nimāṇī sad kare nigẖri▫ā gẖar ā▫o. Sarpar maithai āvṇā marṇahu na dari▫āhu. ||93||
  Farid, the humble grave is calling out, homeless come home. After all you have to come to me, don’t be afraid of dying.

  ਏਨੀ ਲੋਇਣੀ ਦੇਖਦਿਆ ਕੇਤੀ ਚਲਿ ਗਈ ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈ ਆਪਣੀ ਪਈ ੯੪॥
  Ėnī lo▫iṇī ḏekẖ▫ḏi▫ā keṯī cẖal ga▫ī. Farīḏā lokāʼn āpo āpṇī mai āpṇī pa▫ī. ||94||
  Seeing with these eyes, many have departed. Farid, each one to their own, me to myself.

  Please note all errors are mine and I stand corrected.

  Sat Sri Akal.

  Note: Interjection sloaks appear to address some observations in reference to Farid ji's sloak that precede. Whereas Farid ji very strongly and metaphorically state the elements of learning, the interjections provide complementary references to the nature of relationship with the creator.

  PS: Sloaks 76-94 at about 0:00 to 04:56 of the following video,

  salok saekh fareedh kae part 3 - YouTube
   
  • Like Like x 2
  #1 Ambarsaria, Jun 3, 2012
  Last edited: Jun 3, 2012
 2. Loading...


Since you're here... we have a small favor to ask...

More people are visiting & reading SPN than ever but far fewer are paying to sustain it. Advertising revenues across the online media have fallen fast. So you can see why we need to ask for your help. Donating to SPN's is vote for free speech, for diversity of opinions, for the right of the people to stand up to religious bigotry. Without any affiliation to any organization, this constant struggle takes a lot of hard work to sustain as we entirely depend on the contributions of our esteemed writers/readers. We do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too... Fund our efforts and together we can keep the world informed about the real Sikh Sikhi Sikhism. If everyone who writes or reads our content, who likes it, helps us to pay for it, our future would be much more secure. Every Contribution Matters, Contribute Generously!

    Become a Supporter      ::     Make a Contribution     Share This Page